מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

התובע נפטר במהלך התובענה

בהליך תיק פשעים חמורים (תפ"ח) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

מדובר בעד תביעה שנפטר במהלך ההליך.
טענת ההגנה – המתה בנסיבות של אחריות מופחתת ההגנה טענה כטענה חלופית נוספת, כי יש להרשיע את הנאשם בהמתה בנסיבות של אחריות מופחתת, לפי סעיף 301ב(א) לחוק החדש, שזו לשונו: על אף האמור בסעיפים 300 ו-301א, הגורם בכוונה או באדישות למותו של אדם והמעשה נעשה כשהנאשם היה נתון במצב של מצוקה נפשית קשה, עקב היתעללות חמורה ומתמשכת בו או בבן משפחתו, בידי מי שהנאשם גרם למותו, דינו – מאסר חמש עשרה שנים.
...
מדובר במסקנה מסתברת, שהתקיים אצל הנאשם הליך ממשי של שיקול וגיבוש החלטה להמית; והדבר מעביר לנאשם את הנטל הטקטי להפריך זאת.
לסיכום, אני מסכים ומצטרף להצעתו של האב"ד, השופט פינקלשטיין, כי יש להרשיע את הנאשם בכל העבירות המיוחסות לו בכתב האישום.
רמי אמיר, שופט התוצאה לפיכך, כאמור בפסקה 154 לפסק דינו של האב"ד, השופט פינקלשטיין, מורשע הנאשם, פה אחד, בעבירות שיוחסו לו בכתב האישום: רצח, לפי סעיף 300(א)(2) לחוק העונשין (כנוסחו בעת ביצוע העבירה).

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום רחובות נפסק כדקלמן:

תגובה זו הוגשה במועד ובמסגרתה מביעה המבקשת, באמצעות ב"כ, את הפתעתה ותדהמתה מכך שרק כעת, במסגרת תגובת המשיבה התברר כי האב, התובע מס' 2, נפטר עובר להגשת התביעה (כאשר עניין זה לא צויין במסגרת כתב התביעה), והמבקשת אף עותרת לסילוק התביעה ומחיקתה אף בשל טעם זה. לאחר קבלת התגובה הנוספת מטעם הנתבעת, הוריתי בהחלטתי מיום 13.7.22 למשיבה להבהיר באמצעות תצהיר מיהם יורשי האב המנוח, והאם הוצא צו ירושה או צו קיום צוואה לעיזבונו.
...
לגישה זו מצטרף גם פרופסור י' ויסמן המציין בהקשר זה כי: סבורים אנו כי מן העובדה שהחוק קובע שרישום הסכם שיתוף מביא לכך שהוא תקף כלפי צד שלישי, אין ללמוד את המשפט ההפוך, כי באין רישום אין ההסכם עשוי להיות תקף כלפי צד שלישי, מכוח דוקטרינות אחרות, כגון מניעות, תום לב, שימוש לרעה בזכות (יהושע ויסמן דיני קנייין בעלות ושיתוף 213 (1997)).
מקובלת עליי, אפוא, מסקנתה של השופטת ברק-ארז כי במקרים מתאימים היעדר רישום אינו שולל את תוקף ההסכם כלפי צד שלישי (פסקה 34 לחוות דעתה), וכזה הוא המקרה שלפנינו.
הא ותו לא. סוף דבר לאור האמור, ובשים לב לקביעותיי בדבר הצורך במחיקתו של התובע מס' 2 מההליך, והרציונל שלפיו יש לצרף את יורשי המנוח להליך ולא ניתן להסתפק בתביעה מכוחו של ייפוי כח של המנוח שהלך לעולמו, וכן נוכח קביעתי בדבר תוקפו של הסכם השיתוף התקף והמחייב מיום 3.7.2001, אני קובע כי דין התביעה להיות מסולקת על הסף.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

אם התובע 3 (להלן: "התובע"), הייתה מאושפזת בטיפול נמרץ אצל הנתבעת במועדים 4.6.16 עד 9.7.16 - עת נפטרה.
עת פנתה הנתבעת למומחה מטעמה על מנת שיבחן את הנכות הפסיכיאטרית הנטענת של התובע, ביקש ד"ר משה ברוך, הפסיכיאטר מטעם הנתבעת - לקבל את הרישומים של הפסיכולוגית נורית דק. כפי שציין בפנייתו, אותם רישומים נדרשים לו כדי לבחון את המצב הנפשי של התובע עובר לאירועים נשוא התביעה וזאת בצורה מיטבית.
...
בהמשך לאמור, מתקבלת אפוא הבקשה מטעם הנתבעת.
התובעים ישלמו הוצאות הבקשה בסך 1,500 ₪ בתוך 30 יום.

בהליך קופת גמל (ק"ג) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

כך למשל לא ברור מכתב התביעה אם במועד הפטירה התגוררה התובעת בדירתו של המנוח.
...
משהדרישות לעניין רכיב הקשר הזוגי, ניהול משק הבית המשותף, והמגורים המשותפים מתקיימות – אנו קובעים כי התובעת והמנוח היו ידועים בציבור.
לסיכום דין התביעה להתקבל.
הנתבעות ישלמו לתובעת קצבת שאירים.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה ירושלים נפסק כדקלמן:

לדאבון הלב, בראשית חודש מאי 2003 בהיותה בת כ – 7 חודשים, התייתמה התובעת מאמה אשר נפטרה בנסיבות טראגיות לאחר מחלה ואישפוז ממושך (תעודת הפטירה צורפה כנספח לכתב התביעה).
ישאל השואל האם המקרה הפרטי של התובעת איננו משקף מצב נדיר שמלכתחילה המחוקק לא צפה ואשר מצדיק את הפרשנות שבה אוחזת התובעת? לשון אחרת, וכפי שהראתי, המחוקק צפה את המקרה 'הרגיל' בו אם חס וחלילה היולדת נפטרת בעת הלידה או בתוך שנה ממועד הלידה נותר בן זוג שמקדיש את זמנו לטפול ביילוד ולמצער, זהו אפוטרופוס שאיננו המדינה.
...
כללם של דברים בפרק זה, כוונת המחוקק כפי שהובעה בדברי הכנסת, מיקום הסעיף בתוך פרק ביטוח אמהות שבחוק, אופי הקצבה ומכלול ההסדר התחיקתי מובילים למסקנה שמדובר בתשלום עבור מי שנושא בהוצאות היילוד ולא בתשלום המיועד ליילוד עצמו.
אלא שדין הטענה להידחות.
סוף דבר – על יסוד כל האמור אין מנוס מדחיית התביעה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו