מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

השתק הדדי בהליך בין לווה ומלווה

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בטרם אתייחס לגופן של שתי הטענות ברצוני להפנות שוב להחלטתי מיום 30.06.16, שם קבעתי שבעניין הקיזוזים "על הנתבעים יהיה להתגבר על משוכה גבוהה ביותר כפולה – האחת היא בעיניין זהות הגורם החייב, שכן אין להיתעלם מכך שמדובר באישיות משפטית שונה; והשנייה בדמות ההליך בשלום, שייתכן ומהוה השתק פלוגתא לגבי החוב". עוד ברצוני להזכיר, שעניין מתן ההלוואה כלל וכלל אינו מוכחש (ראו אישורו של הנתבע בחקירה מיום 30.06.16, עמ' 4 שו' 4).
דבר זה לא נאמר לגבי התובע ולא קיימת כל הדדיות בסעיף.
...
מאחר ודחיתי את שתי טענות ההגנה לגביהן ניתנה רשות להגן, יש מקום ליתן פסק-דין על מלוא סכום התביעה כנגד שני הנתבעים, וכך אני מורה.
הנתבעים ישלמו לתובע, ביחד ולחוד, את סכום התביעה כשהוא נושא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד למועד התשלום המלא בפועל.
הנני מחייבת את הנתבעים לשלם לתובע הוצאות משפט הכוללות את האגרה כפי ששולמה וכן שכר טרחת עורך-דין בסך של 100,000 ₪, והכל תוך 30 יום מהיום.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2015 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

(ראו עוד: ה"פ 200311/98 אלזה נ' בנק הפועלים בע"מ (פורסם בנבו); ע"א 706/74 יראוני נ' הלוואה וחיסכון ירושלים, אגודה הדדית בע"מ (פורסם בנבו); ע"א 664/89 בריח נ' בנק אוצר החייל בע"מ (פורסם בנבו)).
בנסיבות אלו, יש לדחות את טענותיו של התובע בדבר אי גילוי הפרטים בהסכם ההלוואה או בשטר המשכנתא, ויש לדחות את ניסיונו של התובע לסתור את הקביעות השיפוטיות בהליכים הקודמים מכוח עיקרון ההשתק השפוטי (רע"א 4224/04 בית ששון בע"מ נ' שיכון עובדים והשקעות בע"מ, פ"ד נט(6) 625).
...
סוף דבר סיכומו של דבר, דין התביעה להידחות הן לגופא, והן מחמת התישנות.
לאור כל האמור לעיל, התביעה נדחית.
התובע ישלם לנתבע הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 30,000 ₪ בתוספת מע"מ. המזכירות תעביר עותק פסק הדין לב"כ צדדים באמצעות פקס ידני לאור העובדה שישנו תיק נוסף בין הצדדים הקבוע בפני ליום 31.3.15.

בהליך המרצת פתיחה (ה"פ) שהוגש בשנת 2018 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

גם בהליך זה העלו המשיבות טענות כנגד המבקשת ובכך לטעמה הפרו הסכם ההלוואה; (3) ת"א (שלום ת"א) 5035-09-16, דוידאי ואח' נגד קבוצת קדם חזוק וחידוש מבנים בע"מ – תביעה אותה הגישו המשיבים 4-5 כנגד המבקשת ועליה, כאמור, לא דווח במסגרת התובענה שלפני; (4) ת"א (מחוזי ת"א) 55572-02-17, שרוני ואח' נגד קבוצת קדם חזוק וחידוש מבנים בע"מ – במסגרת הליך זה הגיעו המבקשת והמשיבים 1-3 להסכם פשרה.
עוד על הצדדים להתייחס לשאלה האם יש מקום לידון בסעד כללי המתייחס מקדמית לכל הליך בין שהוגש ובין שלא הוגש ולדון בו במסגרת דיון בהמרצת פתיחה בפני או שמא יש מקום לידון לגופו של עניין בכל הליך; עוד על הצדדים להתייחס לשאלה האם בקשה לפיה "המבקשת רשאית לקזז את הנזקים שנגרמו לה מפעולותיהם של המשיבים" היא בקשה אשר ניתן לידון בה באופן כללי בהמרצת פתיחה או שמא מדובר בהליך הדורש תביעה כספית".
לענין זה ניתן להפנות אל רע"א 2812/13 ,‏ ‏ קולומביה ציוד וצרכי צלום בע"מ נ' דלתה דיגיטל בע"מ (מיום 11/7/13) שם נקבע כך: "הכללים לקיומו של השתק פלוגתא הוגמשו בפסיקה גם למקרים בהם הצד שמעלה את טענת ההשתק לא היה צד להתדיינות הראשונה, אך זאת כאשר הטענה מועלית כטענת הגנה כנגד תובע שהיה צד להתדיינות הראשונה. שימוש כאמור בהשתק פלוגתא זכה לכינוי "השתק פלוגתא לא הדדי הגנתי"" להרחבה ניתן להפנות גם אל רעא 1514/13 ‏ ‏נאות בית וגן בע"מ נ' מועדון הכדורגל א.נ בית"ר ירושלים (2001) בע"מ ׁ(מיום 6/11/2013).
...
סוף דבר התובענה נמחקת.
אני מחייב את המבקשת בתשלום הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד למשיבים 1-3 בסך כולל של 12,500 ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.
בנוסף - אני מחייב את המבקשת בתשלום הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד למשיבים 4-5 בסך כולל של 12,500 ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

בהליך פשיטת רגל (פש"ר) שהוגש בשנת 2015 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

החייבת נקלעה להליך פשיטת הרגל טרם הספיקו המנוח והחייבת לחתום על הסכם הלוואה.
לכן, אותם צדדים מושתקים מלטעון בהליך משפטי אחר, כנגד הצהרה זו. הטענה לקבלת שליש מכספי מכירת הנכס לפני אחרים לוקה בחוסר תום לב לנוכח חתימת המנוח על הסכם אשר ניתן לו תוקף של פסק דין ולפיו תהא החייבת בעלים בלעדית בנכס.
גם מעדותו של עו"ד יובל שי אשר ייצג את החייבת במשא ומתן עם המנוח ואף ערך את הטיוטה של הסכם ההלוואה בין החייבת לבין המנוח עולה כי חרף העובדה שברישומי המנהל היה הנכס כבר רשום על שם החייבת בלבד, הצדדים הבינו את המצב המשפטי ביניהם בנוגע לנכס.
כמובן, שבשל היחסים הטובים והאמון ההדדי ששרר ביניהם הצדדים לא הרגישו צורך בהול לחתום על ההסכם לאלתר.
...
דיון והכרעה לאחר עיון בכתבי הטענות ובסיכומים שהגישו ב"כ הצדדים ושמיעת העדויות הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להתקבל.
אשר לאופן חישוב ה- 30% מערך הנכס- אני מקבל את עמדת הנאמן, לפיה המבקשים זכאים ל- 30% מתוך כספי המכירה לאחר כל הוצאות המכר והוצאות הדיור החלוף, ככל שהחייבת זכאית לו. אשר על כן, הבקשה מתקבלת.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מקוצר (תא"ק) שהוגש בשנת 2013 בשלום קריות נפסק כדקלמן:

דיון: לטענת התובעים, ביטול הסכם השותפות גרם לכך שהנתבע לא יכול להמשיך ולהחזיר את ההלוואה, בהתאם למוסכם בהסכם ההלוואה, דהיינו מתוך הכנסות השותפות, ובטול ההסכם מחייב השבה הדדית, על פי סעיף 21 לחוק החוזים (חלק כללי) התשל"ג – 1973 ועל פי סעיף 9 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א – 1970.
היינו, מאחר שזוהי הפעם הראשונה בה נדונה תביעה להחזרת הלוואה שהצדדים לה הנם התובעים והנתבע, ומאחר שהצדדים הסכימו כי מסיבה זו לא יחול השתק (בסעיף 2 להסכם הפשרה) אין הנתבע מנוע מלהעלות טענות חדשות כנגד התובעים, שלא נטענו בהליכים הקודמים.
טענה דומה מעלה הנתבע בסעיף 29 לסיכומיו, שם הוא טוען כי מעולם לא יצא כנגד עיקרון הקזוז בין ההלוואה לבין חובות החברה, והטענה מקוממת אותו.
...
לאור כל האמור לעיל, אני מקבלת את התביעה.
הנתבע ישלם לתובעים סך של 125,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה למדד עד ליום 17.9.2007.
בנוסף, ישלם הנתבע לתובעים שכר טרחת עורך דין בסך 18,000 ₪ והחזר אגרה בסך 4,189 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו