מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

השתהות בהגשת תביעה חוזית

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ועוד ניתן לתהות האם השתהות בהגשת התביעה, באופן הפוגע ביכולתו של הנתבע להיתגונן, צריכה לשלול את סעד האכיפה בתביעה חוזית המבקשת אותו? כידוע, בית המשפט יכול להמנע מאכיפה אם "אכיפת החוזה היא בלתי צודקת בנסיבות הענין" (סעיף 3(4) לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970).
...
ביתר הטענות שהעלו הצדדים לא מצאתי סיבה לסטות מהמסקנה אליה הגעתי.
התוצאה התביעה נדחית.
על רקע זה אני קובע כי התובעת תישא בהוצאות שכ"ט ב"כ הנתבעת 1 בסך 80,000 ₪ בתוספת מע"מ ובהוצאות הנתבעת 1 בסך 10,000 ₪ בשים לב להכנת התצהירים והעדות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

במסגרת עדותו לפניי טען התובע שבמשך 10 שנים הוא ניסה לפעול מול הנתבעת מבלי להכנס להליך משפטי (עמ' 41 לפרוטוקול), אלא שפרקי הזמן הארוכים בהם לא הייתה כל תיקשורת בין הצדדים מלמדת שלא זו הסיבה לשהוי בהגשת התביעה.
יש לדחות את טענת התובעים שהסעיף אינו עומד לנתבעת אך בשל העובדה שהממשלה לא הגדירה את מבצע צוק איתן כפעולה מלחמתית הנכנסת תחת קטיגוריית "מילחמה". איננו מצויים בדיני מילחמה אלא בתביעה חוזית, ולצורך הדיון מבצע צוק איתן עונה על הגדרת פעילות מלחמתית שהשפיעו השפעה של ממש על הנעשה באתר הבנייה שכאמור נמצא בתוך טווח הרקטות.
...
בתוך כך יש לדחות את בקשת התובעים למחוק סעיפים מתצהירי חנין ולזר בטענה שהנטען אינו מידיעתם האישית בשל לוח הזמנים הרלוונטי לתביעה ומועד העסקתם אצל הנתבעת.
אין מקום למחוק חלקים מתצהיריהם אלא לתת משקל ראוי לאמור בתצהיריהם ובעדויותיהם לנוכח יתר חומר הראיות, ובין השאר מסמכים וחוות דעת המומחה מטעם ביהמ"ש. מכל האמור לעיל יוצא שיש לפסוק לתובעים פיצוי בגין עגמת נפש באופן שישקף את עגמת הנפש שנלוותה לקבלת בית עם ליקויים והעובדה שהנתבעת לא תיקנה אותם ולאור הבעייה בביסוס הבית (וזאת כמובן מעבר לפיצוי שניתן לתובעים בגין הליקויים ולרבות הבעייה בביסוס).
סוף דבר הנתבעת תשלם לתובעים את הסכומים הבאים: סך של 173,219 ₪ בגין ליקויי הבנייה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין ממועד חו"ד המומחה מיום 16.10.18 ועד למועד התשלום בפועל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2024 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

תמצית העובדות וטענות הצדדים ברקע הבקשה תובענה שהוגדרה כתובענה כספית, חוזית, נזיקית עשיית עושר ולא במשפט שהגיש המשיב (להלן: "התובע"), שהוגדרה בשווי של כ- 110,000,000 ש"ח, נגד המבקשות (להלן: "הנתבעות") ונגד נתבע-5 (להלן: "הנתבע"), מנהל בכיר בנתבעות.
בית המשפט נידרש לשקול בין השאר את סכויי ההליך, מורכבותו, שהוי בהגשת התביעה מיהות הצדדים, תום לבם ופגיעה בכוח-בזכות הקניין של התובע (ראו לדוגמא: רע"א 10376/07 ל.נ הנדסה ממוחשבת בע"מ נ' בנק הפועלים בע"מ (11.2.2009)).
...
דיון והכרעה לאחר ששקלתי את מלוא טענות הצדדים והדין בסוגיה באתי לידי מסקנה שבחינת נסיבות מקרה זה בשים לב לדין בסוגיה ומכלול נסיבות העניין מביא לידי מסקנה שדין הבקשה להידחות ושאין מקום לחייב את התובע בהפקדת ערובה אלא יש לחייבו להודיע לבית המשפט ככל שישתנה מערך הנכסים שלו במדינת ישראל, הכל כפי שיפורט להלן.
הלכה למעשה, די באותה דירה בירושלים, שהינה במחציתה בבעלותו של התובע, שכפי שעולה מנסח המקרקעין, הינה ללא כל התחייבות מגבלה או משכנתה כדי להביא למסקנה שככל שחלילה יעלה הצורך קיים נכס שיבטיח את גביית ההוצאות.
אחר כל האמור לעיל, בשים לב לזיקתו של התובע למדינת ישראל, נכסיו בה, ומכלול נסיבות העניין, הגעתי לכלל מסקנה שאין להורות על הטלת ערובה, אלא די בכך שאורה לתובע שככל שמצבו של הנכס בירושלים ישתנה במובן זה, שהנכס יימכר, או תוטל עליו מגבלה כלשהי לרבות שעבוד, משכנתה או הערת אזהרה, יהא עליו לעדכן את בית המשפט והנתבעות תוכלנה לחדש טענותיהן בעניין הפקדת הערובה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2024 בשלום עפולה נפסק כדקלמן:

עוד אציין, כי אף שהנתבעים טענו לשהוי בהגשת התביעה העיקרית, לא עלה בידי הנתבעים להבהיר או להסביר הכיצד התביעה שכנגד הוגשה על ידם כנגד התובעת רק לאחר הגשת כתב ההגנה מטעמם לתביעה העיקרית כאן.
ראשית, התחייבות חוזית מצד התובעת לתשלום בדיעבד, אמורה להיות מפורשת וברורה ולא נגזרת מפרשנות כזו או אחרת למילה "פיצוי". שנית, ניתן לפרש את המילה "פיצוי" כך שזה יחול מכאן ולהבא ורק להמשך ההיתקשרות, במובן הזה שהעלאת מחיר, כבקשת הנתבע, אף שאינה מוצדקת בעיני התובעת אמורה לתת "פיצוי" לנתבע מכאן ולהבא על מנת להפסיק את הלחצים והדרישה למקדמות ולאפשר שקט להמשך קיום הקשר העיסקי בין הצדדים.
...
סוף דבר לאור כל האמור לעיל, אני מקבל את התביעה העיקרית ומורה על דחיית התביעה שכנגד.
על כן, אני מחייב את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת סך של 372,947.50 ₪ בתוספת הצמדה וריבית כחוק ממועד הגשת התביעה ועד למועד התשלום בפועל.
כמו כן, אני מחייב את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת הוצאות משפט בגין האגרה ששולמה, כנגד הצגת אסמכתא מתאימה, ובנוסף הוצאות משפט בגין שכ"ט עו"ד בסך כולל של 25,000 ₪ (בהתאם לכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), תש"ס-2000).

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה ירושלים נפסק כדקלמן:

ברי כי יש שהוי בהגשת התביעה וכן יש היתיישנות לגבי רכיבים על פי דין.
) קרן הישתלמות מחלוקת נוספת שניטשה בין הצדדים עוסקת בשאלה האם קרן ההשתלמות של התובע הנה מכח צו ההרחבה או הסכמית.
...
טענה זו נדחית.
תביעת התובע לפדיון חופשה הבראה ודמי חגים נזנחה ונדחית.
עוד, הנתבעת תשלם שכר טרחה ב"כ התובע בסך 11,000 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו