מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

השפעת הסכמי סולחה על שחרור ממעצר

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2014 בעליון נפסק כדקלמן:

] בפני ערר המדינה לפי סעיף 53 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996 (להלן: החוק), על החלטת בית המשפט המחוזי בנצרת (כב' סגן הנשיא א' אברהם) מיום 27.10.2014 במ"ת 18624-08-14, בגדרה נדחתה בקשתה של העוררת לעצור את המשיב עד תום ההליכים נגדו, והוחלט על שיחרורו בתנאים.
שירות המבחן אף הביע דעתו כי הסכם הסולחה מחזק את ההערכה באשר ליכולתה המועטה של המתלוננת לבקש עזרה בעת הצורך, ובאשר למידת השפעת סביבתה עליה.
עמד על כך השופט ג'ובראן בציינו: "עשיית 'סולחה' אומנם, יש בה כדי להפיג את המתח הקיים בין הצדדים, אך יחד עם זאת, אין לראות בה משום איונה של חזקת המסוכנות ועל כן אינה מהוה שיקול מכריע לעניין שיחרורו למעצר בית של המשיב. אין לראות בהשגת סולחה משום 'תרופת פלא', אשר בכל מקרה ובכל הנסיבות, מנטרלת במידה מספקת את הסכנה ששלום הציבור עלול להיות מופר כאשר נאשם פלוני ישתחרר בערובה (ראה בש"פ1157/91 מדינת ישראל נ' עבדל פאתח בן נאיף זועבי".ו (בש"פ 5928/03 מדינת ישראל נ' טריף, בפיסקה 15 (3.7.2003)).
סיכומו של דבר: משעמדתי על מסוכנותו הברורה של המשיב הנלמדת מהמעשים המיוחסים לו ומהתסקיר שהוגש בעיניינו, ומאחר שקבעתי כי קשה לייחס משקל של ממש להסכם הסולחה בקשר עם שקולי המעצר – אני סבור כי חלופת המעצר לא תאיין את מסוכנותו של המשיב.
...
משכך, ונוכח קביעתי לפיה מסוכנותו של המשיב לא קהתה, הגעתי לכלל מסקנה שאין לשחרר את המשיב ממעצר.
סיכומו של דבר: משעמדתי על מסוכנותו הברורה של המשיב הנלמדת מהמעשים המיוחסים לו ומהתסקיר שהוגש בעניינו, ומאחר שקבעתי כי קשה לייחס משקל של ממש להסכם הסולחה בקשר עם שיקולי המעצר – אני סבור כי חלופת המעצר לא תאיין את מסוכנותו של המשיב.
התוצאה היא, כי דין הערר להתקבל.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

זאת בין היתר, נוכח העובדה שהמתלונן עצמו הסביר כי במסגרת הסכם "סולחה" אליו הגיעו הצדדים סוכם כי הוא יספר שנאשם 2 היה זה שפגע בו. באשר ליתר התמיהות והסתירות עליהן ביקש בא-כוח העורר להצביע, נקבע כי חלקן כלל אינן סתירות, וכי בכל מקרה דינן להתברר במסגרת ההליך העקרי.
בנסיבות אלו, אין לייחס לשינוי הגרסה משקל רב, בודאי לא בשלב זה. טענת בא-כוח העורר כי המתלונן היה נתון להשפעת סמים קשים בשעת הארוע ולפיכך אין ליתן משקל רב לגירסתו, כמו גם יתר טענותיו בנוגע לסתירות ואי-התאמות שונות בגירסאות השונות, מקומן להתברר במסגרת ההליך העקרי ולא במסגרת הליך המעצר (בש"פ 1597/20 מדינת ישראל נ' אבו סעב, פסקה 14 (11.3.2020); בש"פ 1658/18 בדראן נ' מדינת ישראל, פסקה 8 (12.3.2018)).
בנסיבות העניין, בהנתן קיומה של תשתית ראייתית לכאורית כאמור, ונוכח המסוכנות הנשקפת מהעורר, בית המשפט המחוזי איזן כראוי בין השיקולים השונים בעת שהורה תחילה על מעצר העורר עד תום ההליכים נגדו, ולאחר מכן בהתייחס לתסקיר המעצר החיובי שהוגש בעיניינו, הורה על שיחרורו לחלופת מעצר בבית דודתו.
...
בית המשפט מצא כי מעשיו של העורר, אשר הצטרף לאירוע אלים ופעל באלימות, מצביעים על מסוכנות משמעותית ביותר.
הערר נדחה.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

ביום 21.5.2019 קיבל בית המשפט המחוזי את המלצת שירות המבחן שלא להורות על שיחרורו לחלופת מעצר.
עקב התפרצות מגיפת הקורונה הוגש ביום 3.8.2020 תסקיר משלים נוסף, ממנו עלה כי נחתם הסכם "עטווה" בין מישפחת העורר לבין מישפחת המנוח, המהוה הסכם "דחייה" לקראת הסכם "סולחה" ומכוחו שילמה מישפחת העורר פיצוי כספי למשפחת המנוח.
סעיף 52(א) לחוק המעצרים מורה: "עצור, משוחרר בערובה או תובע רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה לעיון חוזר, בענין הנוגע למעצר, לשיחרור או להפרת תנאי השיחרור בערובה, לרבות בהחלטה לפי סעיף זה, אם נתגלו עובדות חדשות, נשתנו נסיבות או עבר זמן ניכר מעת מתן ההחלטה". בבסיס הוראת החוק הנ"ל בחינת שינוי הנסיבות בעיניינו של נאשם, אשר יש בהן כדי להשפיע על ההחלטות שניתנו בעיניינו במהלך ההליך העקרי המתנהל נגדו ואשר יש בהן כדי ללמד האם השתנתה נקודת האיזון בין הגבלת חירותו של נאשם לבין האנטרס הצבורי בהגנה על שלום הציבור ובטחונו.
...
אני סבור כי נכון יהא לקדם את שמיעת הראיות בתיק זה, ללא קשר ובמקביל לכל משא ומתן המתקיים לסיומו של תיק זה או אחר בהסדר טיעון.
בנסיבות העניין לא מצאתי כי יש להיעתר לבקשת העורר ולבטל את הרחקתו מירושלים.
אשר על כן, הערר נדחה.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2013 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

החלופה הראשונה אותה הציע השותף לא הייתה מתאימה, אולם לאחר מכן, במסגרת בקשה לעיון חוזר, הוא הציע חלופה אחרת, אשר נבחנה ונמצאה מתאימה, ובהחלטתי מיום 26.11.12 הוריתי על שיחרורו למעצר בית מלא, בפקוח אמו ואביו, עם יציאה להתאוררות במשך שעתיים ביום.
לגבי הסכם הסולחה, טענה המשיבה כי ההסכם עמד לנגד עיני בית המשפט כבר בהחלטתו למעצר עד תום ההליכים, ואז נקבע כי בו כדי להפחית את המסוכנות, לפיכך, ומשנקבע כי ההסכם לא הפחית את המסוכנות, אין לתת לו משקל כעת.
לגבי המשבר בחיי הזוגיות, אכן אין ספק כי המעצר משפיע לרעה על חיי הנישואין של בני הזוג.
...
אך סבורני כי בשלב זה, אין המדובר בשינוי נסיבות מפחית ממסוכנותו של המבקש.
לסיכום איני רואה בשלב זה מקום לדון בחלופה המוצעת, כל עוד טרם הסתיימה פרשת התביעה.
הבקשה נדחית, המבקש יישאר במעצר עד תום ההליכים, זאת כפי שהוחלט בעבר.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

תסקיר שירות המבחן מיום 6.9.2022 לא המליץ על שיחרורו של העורר לחלופת מעצר, וזאת לאור היתרשמותו כי החלופה המוצעת אינה מספקת בנסיבות העניין, ולאור חומרת המיוחס לעורר.
עניינו מיתמקד אם כן בשאלה, אם הנצפה בסירטון מחליש את עוצמת הראיות כנגד העורר, וככל שהתשובה לשאלה זו חיובית – אם יש בחולשה זו, בהנתן מכלול הנסיבות, כדי להשפיע על הערכת המסוכנות הנשקפת מהעורר, באופן שמאפשר לממש את תכלית המעצר בתנאי פקוח אלקטרוני.
ואלו הנסיבות הנוספות המרכזיות המביאות אותי למסקנה זו: העורר הוא בחור צעיר ונטול עבר פלילי; הוא שוהה מזה כ- 4 חודשים במעצר לראשונה בחייו; חלופת המעצר שהוצעה מרוחקת ממקום המגורים של המתלונן ושל משפחתו; נערך הסכם סולחה בין המשפחות אשר מסדיר את החובות הכספיים ביניהן.
...
ואלו הנסיבות הנוספות המרכזיות המביאות אותי למסקנה זו: העורר הוא בחור צעיר ונטול עבר פלילי; הוא שוהה מזה כ- 4 חודשים במעצר לראשונה בחייו; חלופת המעצר שהוצעה מרוחקת ממקום המגורים של המתלונן ושל משפחתו; נערך הסכם סולחה בין המשפחות אשר מסדיר את החובות הכספיים ביניהן.
לאור כל האמור, סבורני כי יש מקום לבחון בשנית את האפשרות להורות על העברת העורר למעצר בפיקוח אלקטרוני במקום שהוצע, תחת מערך פיקוח הדוק יותר מזה שנבחן בעבר.
סוף דבר: שירות המבחן יגיש תסקיר משלים בעניינו של העורר, אשר יבחן גם חלופת פיקוח שיציע, עד ליום 8.11.2022.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו