מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

השלכת אי התייצבות של ב"כ לדיון

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2021 בשלום כפר סבא נפסק כדקלמן:

כלפי פסטין הם היתמקדו בהיעדר מעורבות פעילה של פסטין בהליך, לרבות אי הגשת תצהירים ואי התייצבות מי מטעמה (למעט ב"כ) לכל הדיונים.
2008 בשנת 2008 או 2009 שולם הסכום של 7,000 ומשהו שקלים ע"י הנתבעים או מי מהם, אולם ברי – ואף הילמן אינו טוען אחרת – כי אין בעצם תשלומו כדי להשליך על התחייבויות הנתבעים כלפי הילמן, ככל שהיו כאלה.
...
בנסיבות, ולאור הערותי לגבי עדויותיהם, היא נדחית ללא צו להוצאות.
מאחר שתוצאות ההליך העיקרי חצויות, אני קובע כי איש לא ישא ביתרת הסכום שנפסק שם. ההודעה לצד שלישי נדחית.
בנסיבות, ולאור הערותי באשר לאופן ניהול ההליך על ידי פסטין, לרבות הליכי בינים שנדחו, היא נדחית ללא צו להוצאות.

בהליך תמ"ש (תמ"ש) שהוגש בשנת 2022 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

אכן, תובעים אלה לא התייצבו לדיון ההוכחות ובפתח הדיון בא כוחם מסר כי אחד מהם חולה ואילו השני בחו"ל. בהחלטתי מאותו היום הבעתי מורת רוח מכך שתובעים אלה לא התייצבו לדיון, בלי שהוגשה בקשה לפטור אותם מהתייצבות, וממילא בלי שהם הופטרו מכך, וקבעתי כי השלכת אי ההתייצבות תיבחן בסוף ההליך (עמ' 10).
...
סיכום סיכומו של דבר, אני קובעת כי הנתבע 1 הוא היורש שמוכן לקיים את המשק, ויש לאפשר לו בתוך תקופה קצובה שתקבע, להוכיח במבחן המציאות כי הוא מסוגל לפצות את היורשים בהתאם לפסק הדין דנן, שאם לא כן, יומנה כונס נכסים למכירת הנכס בשוק החופשי למרבה במחיר, ולחלוקת התמורה בין היורשים לפי חלקיהם.
מכל מקום, לנוכח צמצום המחלוקות בין הצדדים, ומכוח סמכותי לפי סע' 8 לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה -1995 לסטות מדיני הראיות ומסדרי הדין, אני קובעת כי אין לתת בנסיבות העניין כל נפקות לאי התייצבות תובעים אלה, וכי הם זכאים לפיצוי בגין חלקם בדיוק כמו אחותם, התובעת 11 שהתייצבה ומסרה עדות.
סיכום והנחיות אופרטיביות סיכומו של דבר, ובהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט לפי סע' 114 לחוק הירושה, אני קובעת כי הנתבע 1 הוא היורש שמוכן ומסוגל לקבל את הזכויות במשק, וזאת בכפוף לפיצוי שאר היורשים ובכפוף לכל שאר התנאים כמפורט להלן: הסכום הכולל שבו על הנתבע 1 לפצות את התובעים, שאר היורשים, הוא: 1,489,778 ₪.

בהליך ערעור שונה - אזרחי (עש"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

בהתאם עתר ב"כ המערער לקבלת העירעור על רקע העובדה כי הגב' יארא סעיד לא מסרה תצהיר ולא התייצבה לדיון כדי להיתמודד עם טענת המערער כי הייתה הסכמה ישירה ואישית עמה.
בהחלטת ביניים ציינתי כי טענת המערער בדבר השלכת אי התייצבות הנציגה יארא שמורה ומקומה להיטען במסגרת הסיכומים וכי משהתייצבה נציגה נוספת מטעם הבנק ונטען כי היא בקיאה באופן אישי בעובדות הרלוואנטיות, בדעתי לשמוע את עדותה בפניי באותו מעמד.
...
באשר לשלושת השיקים הראשונים, ולאחר ששקלתי את טענות הצדדים, עמדתי על גרסת העדים ושמעתי את סיכום טענותיהם, הגעתי לכלל מסקנה כי יש לדחות את טענות המערער גם בנוגע לשיקים אלו.
טענה זו שגויה ודינה להידחות.
סיכומו של דבר, הערעור נדחה.

בהליך ערר שהוגש בשנת 2022 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

לקראת סיום הדיון, ב"כ היועמ"ש הפניתה לדו"ח החסוי שהוגש לעיון חברי הועדה ביום 18.5.22, כשדיווח זה נועד לשפוך אור בין היתר, על טיבו של בית הסבים ועל חוסר המוגנות שם. דו"ח חסוי נוסף לעיון חברי הוועדה הוגש ביום 23.6.22 הוגש על ידי ב"כ היועמ"ש באותו הנושא.
גם לדיון ביום 28.9.22 הסב לא התייצב.
עוד עידכן כי להורי הקטינים נולד ילד נוסף והוא רואה בכך שינוי מהותי שיש בו כדי להשליך על עניינינו.
...
ב"כ המשיבה טענה כי דין הערר להידחות מאחר והחלטת הממונה על הרישוי התקבל כדין, ובהתאם לסמכותו ושיקול דעתו.
לפיכך חרף הקושי בהוצאת הקטינים מחיק המשפחה בעת הזו, אין מנוס מכך.
לאחר שהועדה עיינה בכלל המסמכים שהובאו בפניה ושמעה את הצדדים בדיונים שהתקיימו בתאריכים 25.5.22, 28.9.22 סבורה הועדה כי דין הערר להידחות והחלטת הממונה בדין יסודה, כפי שיובהר להלן.
אשר על כן, מכל המקובץ, סבורה הועדה כי נוכח הנסיבות, מסקנת הממונה על רישוי האומנה בדין יסודה ונוכח כל המפורט יש לדחות את הערר.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום רחובות נפסק כדקלמן:

הנאשם שלל שנקט אלימות פיזית, השליך את האחריות לארוע על כתפי המתלוננים וטען שרדף אחריהם מאחר שניסו לגנוב את אופניו.
ביום 21.6.2023 נערך דיון במהלכו עתר הסניגור לקבלת תסקיר משלים ואילו המאשימה ביקשה לקבל חוות דעת בנוגע להתאמת הנאשם לבצוע עבודות שירות.
כמו כן התקבלה הודעת הממונה על עבודות שירות לפי זומן הנאשם בשני מועדים לבדיקת התאמה אולם לא התייצב.
על מנת לבסס את עתירתה העונשית הפניתה ב"כ המשימה לת"פ (ראשל"צ) 54850-07-19 מדינת ישראל נ' יוסופוב (18.1.2022) (אושר בעפ"ג (מרכז) 4679-03-22 בפסק דין מיום 22.5.2022), שם הורשע הנאשם בהפרעה לשוטר במילוי תפקידו, שימוש בכוח או באיומים כדי למנוע מעצר ואיומים.
...
לאחר שנתתי דעתי למכלול השיקולים ולמדיניות הענישה הנוהגת, אני קובעת כי מתחם העונש ההולם נע בין מאסר על תנאי ועד 8 חודשי מאסר בפועל.
על אף האמור, נוכח חלוף הזמן המשמעותי מאז האירוע, שכאמור חומרתו נמוכה, וההשפעה שתהא לעונש מאסר על משפחתו ובפרט על ילדיו הצעירים, מצאתי בסופו של דבר למקם את עונשו של הנאשם בתחתית מתחם הענישה, תוך מתן משקל מרבי לשיקולים לקולה וכן להודייתו בכתב האישום המתוקן והחיסכון בזמן השיפוטי ובעדותם של המתלוננים הקטינים.
על מנת לאזן את הענישה המקלה מצאתי להכביד בעונשי התנאי והפיצוי והתוצאה היא שאני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר מותנה למשך 6 חודשים, והתנאי הוא כי הנאשם לא יעבור כל עבירת אלימות לרבות איומים למשך 3 שנים.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו