מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

הרשעה בקשר לביצוע פשע והצתה

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2018 בשלום אשקלון נפסק כדקלמן:

למשיב 2 - 4 הרשעות קודמות בעבירות קשירת קשר לבצוע פשע, הצתה במזיד של מבנה ושיבוש מהלכי משפט (2010), בגינה נדון לעונש מאסר בפועל למשך 18 חודשים.
...
גם הטענה כי נסתרה במקרה זה החזקה התכופה דינה להידחות.
לאור כל האמור לעיל קיימות ראיות לכאורה הקושרות את שני המשיבים למיוחס להם.
במכלול הנסיבות אני סבורה, כי ניתן יהיה לשקול שחרור משיב 1 לחלופת מעצר הכוללת לפחות שני מפקחים אמינים, משמעותיים וסמכותיים בצירוף ערבויות כספיות מתאימות שיתנו ביטוי גם להיקף העבירות המיוחסות.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

מה דינה של בקשה לביטול החיוב בפיצויים שהושתו בגזר הדין לטובת מתלונן, כאשר המתלונן מוותר על זכותו לקבל את הכספים? המבקש הורשע, בקשירת קשר לבצוע פשע, בהצתה, ובעבירות נילוות, לאחר שהודה כי קשר קשר עם אחר, להצית את רכבה של המתלוננת, אשר שימשה באותה עת כעובדת סוציאלית במחלקה לשירותים חברתיים ביישוב מגוריו, על רקע עבודתה זו, ומימש בפועל כוונתו על ידי הצתת רכבה.
...
" כאמור, דעת הרוב, (כב' השופטים נ. הנדל וע. פוגלמן), הגיעה למסקנה שונה באשר להתערבות בגזר הדין.
על כל פנים, קושי זה איננו צריך להשליך על ההחלטה בבקשות מן הסוג הנדון כאן, שדינן להידחות, מן הנימוקים שפורטו לעיל.
סוף דבר הבקשה נדחית.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

במסגרת אישום זה הורשע נאשם 1 בעבירה של סיוע להצתה, ואילו נאשם 2 הורשע בעבירה של קשירת קשר לבצוע פשע (הצתה).
...
יוצא אפוא כי הנזק המשמעותי הוא בעיקר במישור הפוטנציאלי, אך בפועל – פעילותם העבריינית של הנאשמים גרמה לנזק קל בלבד.
אציין כי אני ער לעמדת נאשם 2 בפני שרות המבחן, אולם סבורני כי לאור נטילת האחריות בבית המשפט ונטילת האחריות בפני מטפליו במרכז "קרבה בטוחה", אין לראות בעמדתו בפני שרות המבחן ככזו המערערת את הודאתו או מכרסמת במוטיב הפנמת הפסול במעשים.
סוף דבר, ראיתי להטיל על הנאשמים את העונשים הבאים: נאשם 1 6 חודשי מאסר לריצוי בדרך של עבודות שרות החל מיום 15.4.18 שאז יתייצב הנאשם בשעה 08:00 בבוקר בפני הממונה על עבודות שרות לצורך ריצוי עונשו.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בגין אירועים אלה הורשע הנאשם 1 בעבירת הצתה לפי סעיף 448 רישא יחד עם סעיף 29 לחוק העונשין, התשל"ז – 1977, ושני הנאשמים הורשעו גם בעבירות של קשירת קשר לבצוע פשע של הצתה לפי סעיף 499(א)(1) לחוק העונשין, וניסיון לקבלת דבר במירמה לפי סעיף 415 יחד עם סעיף 25 לחוק העונשין.
...
למרות כל אלה לא ניתן להמעיט מחומרת העבירות ואני קובע כי מתחם העונש הראוי לנאשם הינו בין תשעה חודשי מאסר לשלוש שנות מאסר.
בתוך המתחם, בהתחשב בנסיבותיו האישיות של הנאשם ומצבו האישי והמשפחתי מצד אחד, ובחומרת העבירה של הצתה מתוך כוונה לקבל במרמה כספים שאינם מגיעים לו מצד שני, אני מחליט לגזור על הנאשם עונש של שנה מאסר בפועל בניכוי תקופת מעצרו בין הימים 22.11.16 עד 10.01.17.
כמו כן, אני גוזר על הנאשם שנה מאסר ע"ת שלא יעבור תוך שלוש שנים עבירה של הצתה, קשירת קשר לביצוע פשע או קבלת דבר במרמה, לרבות ניסיון לביצוע עבירות אלה.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

ע"פ 4910/16 מאיר אליעזר אבני נ' מדינת ישראל, הנאשם הורשע בעבירות של הצתה, גניבה, קשירת קשר לבצוע פשע ועבירה של יצור, הכנה, הפקה של סמים מסוכנים ובהחזקה ושימוש בסמים מסוכנים, בכך שהצית עם אדם נוסף את חנותו של המתלונן בסמוך לבתי עסק אחרים ולבית מלון.
...
לאור כל האמור לעיל, אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: אני גוזר על הנאשם מאסר בפועל לתקופה של 34 חודשים בניכוי ימי מעצרו מיום 22.6.22 ועד היום.
אני גוזר על הנאשם עונש מאסר על תנאי לתקופה של 18 חודשים והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור בתוך 3 שנים מיום שחרורו ממאסרו, עבירה של הצתה ויורשע בגינה.
אני גוזר על הנאשם עונש מאסר על תנאי לתקופה של 6 חודשים, והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור בתוך 3 שנים מיום שחרורו ממאסרו, עבירה של איומים או עבירות אלימות ויורשע בגינה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו