מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

הרשעה בעבירות של החזקת מכונות מזל

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2017 בשלום רחובות נפסק כדקלמן:

מבוא בהכרעת דין מיום 6.10.16, הורשע הנאשם, לפי הודאתו בשני כתבי האישום שבנידון שצורפו זה לזה, בעבירות כדלקמן: · בת"פ 2658-08-15 - בעבירה של החזקת מקום להימורים או הגרלות, לפי סעיף 228 רישא לחוק העונשין, תשל"ז – 1977.
לפי כתב האישום, ביום 26.3.15 בשעה 22:00 לערך, הנאשם החזיק בדירה ברחוב אפשטיין 14 ברחובות, 18 מכונות מולטי גיים, שבאמצעותן ניתן לשחק במשחקי מזל מסוג "פוקר", "בלק ג'ק" ו"פירות".
...
הנאשם הביע רצונו לכל טיפול שיוצע לו. שירות המבחן העריך כי הנאשם מפגין אחריות ורצינות והוא נכון לטיפול ולשינוי; בתסקירי שירות המבחן יש אמנם קושי, משום שהם ממליצים על הארכת המאסר על תנאי בהיעדר נסיבות המאפשרות זאת, אולם יש להיעתר להמלצותיו העיקריות; לפי התסקירים, הטלת מאסר בפועל תפגע בשיקום הנאשם, בתעסוקתו, ובשילובו החיובי בחברה.
על מדיניות הענישה המקובלת והנוהגת בעבירות של החזקה מקום וניהול הגרלות והימורים אסורים ניתן ללמוד מהפסיקה בתחום (ראו למשל: עפ"ג (ת"א) 70043/06 מדינת ישראל נ' פייס (25.3.07); ת"פ (ק"ג) 5767-12-12 מדינת ישראל נ' רועי אביטבול (2.10.13); ת"פ (נת') 15112-07-09 מדינת ישראל נ' ניסנוב ואח' (27.6.10); ת"פ (ת"א) 15654-08-09 מדינת ישראל נ' קדמון (4.2.10); לאור מכלול הנסיבות ומדיניות הפסיקה, אני קובעת כי מתחם העונש ההולם בגין כל אחד מהאירועים נע בין מאסר על תנאי ובין מאסר לתקופה של מספר חודשים, לצד ענישה נלווית, הכוללת גם קנס.
סוף דבר לפיכך, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר בפועל לתקופה של 4 חודשים, שיבוצע בדרך של עבודות שירות.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2015 בשלום רחובות נפסק כדקלמן:

הנאשם הורשע לאחר שמיעת ראיות בעבירה של החזקת מקום להימורים או הגרלות, בשל עבירה שבוצעה ביום 4/9/07.
התביעה סברה, אף לאחר קבלת תסקיר שירות המבחן כי עתירתה לעונש רואיה, ועתרה כי העונש שנגזר לכתחילה על הנאשם יעמוד על כנו - דהיינו, ארבעה חודשי מאסר לריצוי בפועל בדרך של עבודות שירות, שישה חודשי מאסר על תנאי, קנס בסכום 5000 ₪ וצו להשמדת מוחות מכונות המזל שנתפסו וכן לחילוט הכסף שנתפס במקום ביצוע העבירה.
...
אני גוזרת על הנאשם ארבעה חודשי מאסר על תנאי למשך שלוש שנים לבל יעבור עבירה בה הורשע.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2008 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לפי המפורט בכתב האישום, בחלק הכללי, היה הנאשם בעלים ביחד עם אחרים שזהותם אינה ידועה למאשימה, ובנוסף גם ניהל עסק לעריכת משחקי הימורים אסורים בשלושה מועדונים, בבת ים, בראשון לציון ובככר רבין בתל אביב שיקראו להלן: "מועדוני פיקאדילי". לפי המפורט בכתב האישום, במועדונים אלה החזיקו הנאשם ואחרים מכונות מזל, מעגלים אלקטרונים למכונות מזל, אסימונים למכונות מזל, מחשבים וציוד נוסף שבהם עשוי אדם לזכות בכסף, שווה כסף או טובת הנאה, לפי תוצאות המשחק שתלויות בגורל יותר מאשר בהבנה או ביכולת, והפעילו את מועדוני פיקאדילי באמצעים שונים לרבות אחר בשם אלברט שריקי כאשר בפועל היו אלה עסקיו של הנאשם ואחרים.
אם אוסיף לכך את העובדה שבנוסף להסרת המחדל למול רשויות המס, כולל הסדר הטיעון בחובו רכיב של חיוב הנאשם בתשלום קנס כספי בסך של 3 מיליון ₪, שמהווה סכום משמעותי ועולה עשרות מונים (ואולי אף מאות מונים) על סכומי הקנס המוטלים בדרך כלל על מי שמורשע בעבירות של ניהול מועדוני הימורים, הרי גם לרכיב זה משקל לא מבוטל שמצטרף ליתר הנדבכים המצדיקים את כיבוד הסדר הטיעון.
תשלומי סכומי כסף כה נכבדים בסכום של 15 מיליון וחצי ₪ על ידי נאשם שהורשע בעבירות כגון אלה, יש בו כדי לשמש ולהעביר מסר הרתעתי שכל מי שעוסק בתחום זה של ניהול משחקי מזל ומועדוני הימורים, מסתכן בפגיעה כספית וכלכלית משמעותית, כל זאת בנוסף לעונש מאסר שצפוי לאותו עבריין, כך שדומה שגם המסר ההרתעתי מקבל משנה תוקף נוכח סכומי הכסף הנכבדים בהם חוייב הנאשם.
...
לאחר שמיעת טענות ב"כ הצדדים, באתי לכלל מסקנה שמדובר במקרה מובהק שבו מתקיימים רוב אם לא כל הטעמים המצדיקים את כיבוד הסדר הטיעון, כל זאת על פי המבחנים שנקבעו בפסיקה המנחה והמחייבת של בית המשפט העליון כפי שזו הובאה לידי ביטוי בשני פסקי הדין המנחים בפרשת פרץ ופרשת פלוני.
אם אוסיף לכך את העובדה שבנוסף להסרת המחדל למול רשויות המס, כולל הסדר הטיעון בחובו רכיב של חיוב הנאשם בתשלום קנס כספי בסך של 3 מיליון ₪, שמהוה סכום משמעותי ועולה עשרות מונים (ואולי אף מאות מונים) על סכומי הקנס המוטלים בדרך כלל על מי שמורשע בעבירות של ניהול מועדוני הימורים, הרי גם לרכיב זה משקל לא מבוטל שמצטרף ליתר הנדבכים המצדיקים את כיבוד הסדר הטיעון.
נוכח כל האמור לעיל ובשים לב לעובדה שמגמת בתי המשפט כפי שזו באה לידי ביטוי בפסיקתו המנחה והמחייבת של בית המשפט העליון, היא לכיבוד הסדר טיעון, והואיל והגעתי לכלל מסקנה שהסדר הטיעון הוא סביר, מידתי, מביא לידי ביטוי שיקולים ראויים ואינו חורג מרמת הענישה המקובלת – מצאתי לכבד את הסדר הטיעון, ואני מטיל על הנאשם את העונשים הבאים: א.6 חודשי מאסר שירוצו בדרך של עבודות שירות, באם הממונה על עבודות השירות יקבע כי הנאשם כשיר לשאת בעונש המאסר בדרך של עבודות שירות.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2012 בשלום קריית גת נפסק כדקלמן:

הנאשם הורשע על פי הודאתי במסגרת הסדר טיעון בשלושה אישומים: ב- 17.8 בשעה 15:20 , החזיק וניהל מקום המשמש כמשחקי מזל אסורים, ברח' הרימון 87 קרית גת, וניהל העסק ללא רשיון עסק ובשעה 15:45, דהיינו 15 דקות לאחר מכן החזיק וניהל מקום המשמש למשחקי מזל אסורים ברח' משעול הפז 1 בקרית גת וניהל העסק ללא רשיון עסק כדין, בתאריך קודם ב- 3.8.
החזיק וניהל מקום המשמש משחקי מזל אסורים גם במשעול הפז 1 קרית גת. במקרה הראשון והשני, החזיק מכונת קזינו מולטיגיים, וב- 3.8.
הנאשם יליד 23.2.74, נשוי, אב לילדים, שמעתי כי מאז לא ניפתחו לו תיקים נוספים, עובד באופן מסודר , מדובר במי שלחובתו 3 הרשעות קודמות כולל לעבירות רכוש, זיוף, הונאה בכרטיס חיוב.
...
בהתחשב במהות העבירה ונסיבותיה ולאחר שקילת האינטרס הציבורי מול נסיבותיו/ה האישיות של הנאשמ/ת ועברו/ה, אני דנה את הנאשמ/ת לעונשים הבאים: קנס בסך 3500 ₪, או 150 ימי מאסר תמורתו.
הנני מורה על הפעלת עונש של מאסר מותנה של 3 חודשים כפי שנפסק על תנאי בבית משפט שלום קרית גת ביום 24.2.09 בתיק מס' 625/08 יחד עם 524/08 לריצוי באופן חופף.
רובין לביא, שופטת בכירה <#4#> צו אני מורה על השמדת המוצגים בכל התיקים.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2011 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

המדובר בשבעה אתרי הימורים לפחות, שפעלו בשפה העברית ופנו לגולשי אינטרנט בישראל, כשנאשם 1 היה הבעלים של אתרים אלה - אתרים שאיפשרו לגולשי אינטרנט בישראל לזכות בכסף או שווה-כסף, כאשר הזכייה תלויה בניחוש תוצאות משחקי ספורט בישראל ובעולם, אפשרו למהמרים בישראל לשחק משחקים אסורים על פי חוק, ביניהם בלק ג'ק, רולטה, פוקר, מכונות מזל.
סוף דבר: על יסוד כל האמור לעיל, ולאחר שבחנתי את השיקולים הראויים הן לחומרה והן לקולא, אינני יכול לקבוע שהסדר הטיעון חורג וסוטה מרמת הענישה באופן המצדיק היתערבות בו, בייחוד נוכח העובדה שמדובר במקרה ייחודי ותקדימי של הרשעת נאשמים בעבירות ניהול והחזקה של הימורים אסורים, על בסיס רישיון להפעלת אתר הימורים ממדינה זרה, כאשר השרתים של אתרי ההימורים הוצבו במדינות זרות אחרות – על כן, מצאתי לכבד את הסדר הטיעון כפי שהוצג לפני, לגבי כל הנאשמים, ואני גוזר על הנאשמים את העונשים הבאים: נאשמים 1, 5 ו- 6: נאשם 1: על נאשם 1 אני מטיל עונש של מאסר בפועל לתקופה של 20 חודשים, בנכוי 4 ימים בהם היה נתון נאשם 1 במעצר.
...
אני מורה לנאשם לחתום על התחייבות כספית בסך של 50,000 ₪, להימנע מלעבור עבירה מסוג העבירות בהן הורשע משך 3 שנים.
הואיל והתקבלה חוות דעת חיובית מהממונה על עבודות שירות, אני מורה כי הנאשם יוכל לרצות את עונש המאסר בדרך של עבודות שירות, בבית חולים "שניידר", רח' קפלן 14, פתח תקווה.
אני מורה לנאשם לחתום על התחייבות כספית בסך של 50,000 ₪, להימנע מלעבור עבירה מסוג העבירות בהן הורשע משך 3 שנים.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו