מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

הרשעה בסיוע להריגה ללא נשק

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2019 בעליון נפסק כדקלמן:

כתב האישום: ביום 23.1.2014 הוגש נגד המשיב כתב אישום המייחס לו עבירות של רצח, קשירת קשר לבצוע פשע והחזקה ונשיאה של נשק שלא כדין, לפי סעיפים 300(א)(2), 499(א)(1) ו-144(א)-(ב) בצרוף 29 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן: חוק העונשין).
יצוין כי ביום 31.1.2017 הורשעו אמל ומוחמד, שותפיו של המשיב למעשים המיוחסים לו. אמל הורשע בהריגה, החזקה ונשיאה של נשק וקשירת קשר, ומוחמד הורשע בסיוע להריגה (פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה (כב' השופטים ר' פוקס, ד' פיש וח' שרעבי) מיום 31.1.2017 בתפ"ח 46914-01-14).
...
בהינתן התקופה הארוכה בה שוהה המשיב במעצר בפיקוח אלקטרוני תחת פיקוח של חמישה מפקחים, ובהינתן כי משך תקופה ארוכה זו לא נרשמה לחובתו של המשיב הפרה של התנאים, אני סבור כי ניתן לקבל הצעתו של הסניגור ולפיה המשיב ימשיך ויישאר במעצר בפיקוח אלקטרוני, אך יתאפשר לו לשהות בביתו באום אלפחם, חלף מקום המעצר הנוכחי.
אשר על כן, אני נעתר לבקשה באופן חלקי, ומורה על המשך מעצרו של המשיב בתנאי פיקוח אלקטרוני, וזאת למשך תשעים ימים, החל מיום 23.9.2019 או עד למתן פסק דין בתפ"ח 46930-01-14 בבית המשפט המחוזי בחיפה, לפי המוקדם.
אני נעתר לבקשתו של המשיב להמיר את מיקומו של המעצר בפיקוח אלקטרוני, מאעבלין לביתו באום אלפחם.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

אין חולק, כי בכתבה נפלה טעות בכך ששמו של התובע צוין כמי שעקב אחר המנוחה, וידא את זהותה והודיע על כך לרוצח, כאשר בפועל מי שעשה פעולות אלו היה אדם אחר; עם זאת אין חולק, כי נגד התובע הוגש כתב אישום בגין סיוע להריגת המנוחה ועבירות בנשק, וכי בסופו של דבר הורשע התובע (במסגרת הסדר טיעון) בקשירת קשר לחטיפת המנוחה, ונדון לכ-14 חודשי מאסר בפועל.
...
אין חולק, כי בכתבה נפלה טעות בכך ששמו של התובע צוין כמי שעקב אחר המנוחה, וידא את זהותה והודיע על כך לרוצח, כאשר בפועל מי שעשה פעולות אלו היה אדם אחר; עם זאת אין חולק, כי נגד התובע הוגש כתב אישום בגין סיוע להריגת המנוחה ועבירות בנשק, וכי בסופו של דבר הורשע התובע (במסגרת הסדר טיעון) בקשירת קשר לחטיפת המנוחה, ונדון לכ-14 חודשי מאסר בפועל.
הוצאות המשפט כאמור, מצאתי כי דין התביעה להידחות.
רק משום כך שאכן נפלה שגגה ביחס לתובע בפרסום הכתבה, ושגגה זו הייתה יכולה להימנע בנקל אילו נעשתה בדיקה ראויה של העובדות טרם פרסום הכתבה, מצאתי שלא לחייב את התובע בהוצאות הנתבעים, למרות שתביעתו נדחית.
סוף דבר: התביעה נדחית.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

בעברו של נאשם 1 שלוש הרשעות בעבירות של קשירת קשר לבצוע פשע, סיוע להריגה, החזקת נשק שלא כדין, ועבירות סמים.
...
בשים לב לאמור, גם איני סבור כי יש הצדקה להארכת עונש המאסר על תנאי התלוי ועומד כנגדו, גם אם היה ניתן לעשות זאת, ומבלי צורך להידרש להכרעה בעניין זה. אני סבור גם, כי אין לקבל את הטענה כי המסקנה שעבירה של סחיטה באיומים שנועדה לקבלת כספים היא עבירת רכוש אינה ברורה לכל אחד, וודאי לא לנער קטין.
בנסיבות אלו, ולא בלא התלבטות, הגעתי למסקנה כי הנזק לנאשם, אך גם, ואולי בעיקר לציבור, מהשתת עונש מאסר על נאשם זה ולו בעבודות שירות, הוא משמעותי, ונזקו רב על התועלת, שכן יהיה בו, כפי שעולה כאמור מתסקיר שירות המבחן, להסיג לאחור את תהליך הגמילה שעובר הנאשם על כל התוצאות הנלוות לכך.
בשים לב לאמור אני סבור כי גם בעניינו של נאשם 5 יש לחרוג ממתחם העונש ההולם בשל סיכויי שיקום ממשיים, ולהשית עליו עונש של"צ בהיקף נרחב.

בהליך תיק פשעים חמורים (תפ"ח) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

כפי שיובהר, סבורים אנו כי אשמתו של הנאשם הוכחה מעבר לכל ספק סביר ואנו מורים להרשיעו בעבירת רצח עבירה לפי סעיף 300(א)(2) ביחד עם סעיף 29 לחוק העונשין, ביחד עם עבירות של קשירת קשר- עבירה לפי סעיף 499(א)(1) לחוק העונשין, ועבירה של החזקה ונשיאה של נשק שלא כדין-עבירה לפי סעיף 144(א)+(ב) ביחד עם סעיף 29 לחוק העונשין.
אבו סעד שמסר את הקטנוע, הורשע בסיוע להריגה.
האם הרשעת אמל בהריגה בהליך המקביל מונעת הרשעת הנאשם ברצח בעמוד 190 לסיכומי ההגנה כאמור לעיל, טוען הסניגור כי בדומה לתיק המקביל אנו מצויים במיתחם עבירת הריגה ולא רצח, עמדתי שונה-לא ניתן במקרה זה להשוות בין המסקנה בתיק המקביל לבין התיק שלנו.
...
באשר לשאלה מי היה היורה, אמל או הנאשם – אף כאן סבורני כי המאשימה אכן הצליחה להוכיח בתום ההליך הארוך שבפנינו שהנאשם היה היורה ואמל היה הנהג.
המדובר ב-3 יריות עוקבות, ובהקשר זה הקביעה לגבי 3 עד 4 יריות מבוססת על העדויות של השניים אשר היו ברכב במועד ביצוע הירי ולמרבית המזל לא נפגעו כפי שנפגע המנוח, ובאלו הנסיבות סבורני שהוכח מעבר לכל ספק סביר שאכן הייתה כוונת קטילה (וראו את ע"פ 2202/08 פסקו נ' מדינת ישראל, פסקה 41 ((07.03.2012, באשר לשימוש בכלי נשק קטלני כגון אקדח וביצוע ירי מטווח קצר).
הערה אחרונה מתייחסת לכך שאמל הורשע בהריגה "בלבד", וזאת לעומת המסקנה אשר אליה אנו מגיעים בתיק זה. אינני סבורה שיש מניעה זו או אחרת לגבי האפשרות להגיע למסקנה האמורה.

בהליך רשות ערעור פלילי (רע"פ) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

בגזירת העונש בגדרי המיתחם, נשקלו, בין השאר, עברו הפלילי של המבקש – הכולל עבירות קשירת קשר לבצוע פשע, סיוע להריגה, החזקת נשק שלא כדין ועבירות סמים; העובדה שבעת ביצוע המעשים שבבסיס ההליך דנן, עמד נגדו עונש מאסר על תנאי בן 18 חודשים שלא היה בו כדי להרתיעו; וכן רמת המסוכנות הגבוהה שקצין המבחן ייחס לו. בית משפט השלום ראה לקבוע את עונשו של המבקש בסמוך לרף העליון של המיתחם, אולם, נוכח חלוף הזמן מאז האירועים מושא כתב האישום המתוקן בשנית, החליט לבסוף לגזור את עונשו באמצעו של מיתחם העונש ההולם ולהמנע מלהפעיל את כל תקופת המאסר המותנה במצטבר.
אשר על כן, נגזרו על המבקש 27 חודשי מאסר בפועל; הופעל עונש מאסר מותנה בן 18 חודשים – חציו במצטבר וחציו בחופף, כך שהמבקש ירצה בסך הכל 36 חודשי מאסר בפועל; כמו כן, נגזר על המבקש עונש של 9 חודשי מאסר על תנאי לבל יעבור אחת מהעברות שבהן הורשע או כל עבירת רכוש, אלימות או איומים, למשך 3 שנים; תשלום קנס בסך 3,000 ש"ח; ותשלום פיצוי בסך 4,000 ש"ח. ערעור המבקש על הכרעת הדין וגזר הדין – נדחה; ומנגד ערעור המדינה על גזר הדין היתקבל בחלקו.
...
בית משפט השלום שקל בהכרעת דינו את מכלול הנסיבות הנוגעות לשאלת נוכחותו של המבקש בחלקו השני של המפגש והגיע למסקנה כי הוא אכן נכח בו. בית המשפט המחוזי החליט שלא לסטות מהכרעה עובדתית זו, תוך שהוא דוחה את טענת המבקש בדבר המשקל שיש לתת לעדותו של נאשם 6 אחר שזה לא נחקר בידי סנגורו דאז של המבקש.
הערכאות קמא בחנו את מכלול הנסיבות הצריכות לעניין, ובדין הגיעו למסקנה כי השתכללה עבירת הסחיטה באיומים בעניינו של המבקש על בסיס התשתית הראייתית כפי שנקבעה.
סיכומו של דבר, הבקשה נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו