מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

הרשעה בחבלה חמורה נסיבות מחמירות

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2024 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

בהיתחשב בהליך שקום משמעותי ונסיבותיו המשפחתיות, הקל בית המשפט העליון והעמיד עונשו על 26 חודשים; בת"פ (מח' מרכז) 38252-09-21 מדינת ישראל נ' מוצ'ה (גזר דיני מיום 12.7.23) הורשע הנאשם בעבירה של חבלה חמורה בנסיבות מחמירות לאחר שבהיותו תחת השפעת אלכוהול דקר בסכין יפנית את המתלונן בבטנו התחתונה.
...
עם זאת, התרשמות שירות המבחן כי מדובר באירוע שאינו מאפיין את אורח חייו וכי נעדר דפוסי התנהגות אלימים, מקובלת עליי.
בהנתן טיב המעשים, שיקולי הרתעת הרבים ומגמת ההחמרה בפסיקה, אין בידי לקבל את המלצת שירות המבחן להמנע מעונש מאסר ממש.
אשר על כן, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: 24 חודשי מאסר בפועל בניכוי ימי מעצרו 23.1.21-17.3.21.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

במקרה זה דקר הנאשם את אחד המתלוננים בגבו ובשכמו באמצעות חפץ חד במסגרת וויכוח עם המתלוננים שיעבדו איתו בסופר מרקט; בע"פ 2118/18 נסאסרה נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 13.12.2018) קיבל בית המשפט העליון את עירעורו של נאשם שהורשע בעבירה של חבלה חמורה בנסיבות מחמירות בשל כך שהיכה את המתלונן בעקבות סיכסוך באמצעות מקל בראשו והעמיד את עונשו על 15 חודשי מאסר חלף עונש של 18 חודשי מאסר שהטיל עליו בית המשפט המחוזי.
...
חרף כל הנאמר עד כה, סבורני שלא ניתן להתעלם ממספר נתונים המשליכים על שאלת המשקל שיש לתת לשיקול השיקום בעניינו של נאשם 1.
כל אלה הובילוני למסקנה לפיה יש מקום לחרוג במידת מה ממתחם העונש ההולם שנקבע, אך זאת מבלי לוותר על עונש של מאסר בפועל ממש אשר נדרש בענייננו.
זאת, לצד שיקולי ההרתעה, הן האישית והן של הרבים, הנדרשים במקרה זה. לאור כל האמור לעיל אני גוזר על הנאשמים את העונשים הבאים: נאשם 1 א. 20 חודשי מאסר בניכוי ימי המעצר.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

בהיתחשב בערכים שנפגעו ובעוצמת הפגיעה בהם; בנסיבות ביצוע העבירות; במדיניות הענישה הנוהגת; ובעיקרון ההלימה המהוה עיקרון מנחה בענישה; אני סבורה כי מיתחם העונש ההולם בגין שתי העבירות בהן הורשע הנאשם (ניסיון תקיפה בדרך של הנפת מברג לכיוונו של גל בלא לפגוע בו; וכן חבלה חמורה בנסיבות מחמירות מכוח ביצוע בצוותא, כאשר אין חולק כי הנאשם לא נטל בעצמו חלק פעיל בדקירת המתלונן) נע מ-12 עד 24 חודשי מאסר בפועל.
...
בהתחשב בערכים שנפגעו ובעוצמת הפגיעה בהם; בנסיבות ביצוע העבירות; במדיניות הענישה הנוהגת; ובעקרון ההלימה המהווה עקרון מנחה בענישה; אני סבורה כי מתחם העונש ההולם בגין שתי העבירות בהן הורשע הנאשם (ניסיון תקיפה בדרך של הנפת מברג לכיוונו של גל בלא לפגוע בו; וכן חבלה חמורה בנסיבות מחמירות מכוח ביצוע בצוותא, כאשר אין חולק כי הנאשם לא נטל בעצמו חלק פעיל בדקירת המתלונן) נע מ-12 עד 24 חודשי מאסר בפועל.
כפי שצוין לעיל, שוכנעתי כי בעניינו של הנאשם קמה הצדקה לסטות לקולא ממתחם העונש ההולם, תוך מתן משקל ממשי לשיקולי השיקום.
בהתחשב בכך, אני סבורה כי המלצת שירות המבחן להטיל על הנאשם צו של"צ בהיקף נרחב, רואה בשיקום את חזות הכל ואינה נותנת משקל מספק לשיקולי ענישה נוספים של הלימה והרתעה, שראוי ליתן ביטוי גם להם בנסיבות העניין.
סוף דבר נוכח מכלול הטעמים שפורטו, אני רואה לגזור על הנאשם כדלקמן: 5 חודשי מאסר בפועל אשר ירוצו בדרך של עבודות שירות כפי שקבע הממונה על עבודות השירות בחוות דעתו.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

בע"פ 8074/21 גמליאל נ' מדינת ישראל (20.1.2022), נדון עניינו של נאשם אשר הורשע בעבירה של חבלה חמורה בנסיבות מחמירות, לאחר שבמסגרת דין ודברים עם המתלונן, שכנו של הנאשם, ועל רקע סיכסוך מתמשך בין השניים, נטל סכין מטבח ודקר את המתלונן בבטנו וכתפו הימנית, חתך אותו בכף ידו ואף נשך את בנו של המתלונן, אשר ניסה להוציא את הסכין מידו.
...
לסיכום התרשמה עורכת התסקיר כי פגיעת הנאשם הותירה צלקת עמוקה לא רק בגופו של המתלונן, אלא גם בנפשו ותודעתו, כשהיא מעוררת תחושות השפלה ומובסות.
בנסיבות העניין, תוך בחינת הערכים החברתיים המוגנים שנפגעו מהעבירה שביצע הנאשם ומידת הפגיעה בהם, בחינת הנסיבות הקשורות בביצוע העבירה ומדיניות הענישה הנהוגה, סבור אני כי מתחם העונש ההולם במקרה דנן נע בין 24 ל- 48 חודשי מאסר בפועל, לצד ענישה נלווית הכוללת מאסר מתונה ופיצוי למתלונן.
סיכום נוכח כל האמור לעיל, אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: אני מטיל על הנאשם מאסר בפועל של 18 חודשים, בניכוי ימי מעצרו מיום 4.4.2022 ועד ליום 19.9.2022.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2024 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

רקע הנאשמים הורשעו על פי הודאתם, במסגרת הסדר טיעון, בעובדות כתב האישום המתוקן, בגין העבירות כדלהלן: נאשם 1, הורשע בעבירות של חבלה חמורה בנסיבות מחמירות, לפי סעיף 333 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן: "החוק"), בצרוף סעיפים 335(א)(1) לחוק ו-335(א)(2) לחוק, וסחיטה באיומים, לפי סעיף 428 רישא לחוק.
...
לאור כל האמור לעיל, אני סבורה כי בעניינו של נאשם 1 יש מקום לחרוג לקולה ממתחם העונש ההולם משיקולי שיקום.
לאור כל האמור לעיל, מצאתי לנכון להטיל על נאשם 2 עונש מאסר אשר חופף לתקופה הכוללת בה שהה במעצר בבית מעצר, תוך התחשבות בתקופה בה שהה במעצר בפיקוח אלקטרוני ותחת תנאים מגבילים לצד הטלת קנס משמעותי.
אשר על כן, לאחר ששקלתי את השיקולים לחומרה ולקולה, החלטתי להטיל על הנאשמים את העונשים, כדלהלן: נאשם 1 300 שעות שירות לתועלת הציבור, לפי תכנית שיגבש שירות המבחן בתוך 45 יום מהיום.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו