מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

הריסת מבנה והקמת בניין חדש בתמ"א 38

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2015 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

מבוא ועיקר המחלוקת עניינה של העתירה, הקשר שבין אפשרות להתקין מקומות חנייה במיגרש עליו מבקש יזם להקים בנין חדש, לאחר הריסת מבנה קיים, בהתאם לתיקון 3 לתמ"א 38, (תוכנית מיתאר ארצית לחזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה) לבין זכויות הבניה אותן ניתן לאשר לפי תמ"א 38.
...
[באשר לטענת העותרים כי ועדת הערר לא לקחה בחשבון את הוראות תוכנית חפ/2077א, טענה זו אינה מקובלת עליי, ראו סעיפים 34-38 להחלטה ואני סבור כי צודקת ועדת הערר בפרשנותה.
לגבי כל יתר הנושאים שעוררו העותרים, אני סבור כי אין מקום להביע עמדה בשלב זה, ובמידה ותוגש עתירה מינהלית חדשה לאחר החלטת ועדת הערר, ממילא יעודכנו כתבי הטענות וכל צד יוכל להביע עמדתו בהתאם.
סיכום לאור כל האמור לעיל, אני מקבל באופן חלקי את טענות העותרים, מעכב את כניסתה לתוקף של החלטת ועדת הערר מיום 20.11.2014 עד להחלטה אחרת של ועדת הערר.
בהתחשב בכל האמור לעיל כל צד יישא בהוצאותיו.

בהליך ערעור מנהלי (עמ"נ) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לענייננו רלבאנטיים שני התיקונים האחרונים: תיקון מס' 3 ותיקון מס' 3א. במסגרת תמ"א 38 בנוסחה על פי תיקון מס' 3 הותרה, בין היתר, הוספתן של עד שתיים וחצי קומות נוספות מעבר למספר הקומות בבניין שנהרס.
בהתאם לסמכות זו נקבע בתוכנית 2213 כי במסלול הריסה ובניה מחדש: "...בהקמת המבנה החדש, ניתן יהיה לנצל את זכויות התכניות התקפות והחלות על המיגרש בתוספת הזכויות מתמ"א 38 ובתוספת זכויות לקומה נוספת בשטח קומה טיפוסית (סה"כ 3.5 קומות), כל זאת במגבלת קוי הבנייה של התכנית החלה במקום" (סעיף 4.1.2(ח)(1) לתכנית 2213; ההדגשה הוספה.
...
בחינת הוראות תמ"א 38 בנוסחה לפי תיקון מס' 3 בצירוף הגבלת קווי הבניין שנקבעה בתוכנית 2213, מובילה למסקנה כי אין מקום לחישוב "סל זכויות" לפי תמ"א 38 בהתעלם מן המגבלה האמורה.
אשר על כן, יש לדחות את הערעור.
לאור צמצום יריעת המחלוקת בהסכמת המערערת במהלך הדיון בערעור, הוצאות המשפט ייפסקו על הצד הנמוך, והמערערת תשלם למשיבה סך הוצאות כולל של 6,000 ש"ח תוך 30 ימים.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לפני עתירה כנגד החלטת המשיבה 1 (ועדת הערר) אשר ביטלה את החלטת המשיבה 2 (הועדה המקומית) ליתן לעותרים היתר לפי תמ"א 38 להריסת מבנה בן קומה אחת ושתי יחידת דיור ולבניית ביניין חדש בן 4.5 קומות ו- 13 יח"ד; ותחת זאת אישרה הקמת ביניין חדש בן 2.5 קומות ו- 6 יח"ד בלבד.
...
בכלל זה מקובלת עלי גם עמדת ועדת הערר ותשובתה, לעניין פסק דין בעניין התאחדות בוני הארץ.
סוף דבר מכל האמור, העתירה נדחית.
העותרים ישלמו למשיבה 1 הוצאות בסך של 15,000 ₪ ולמשיבים 3-4, הוצאות בסך של 15,000 ₪ (בסך הכל 30,000 ש"ח).

בהליך עע"מ (עע"מ) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

בכך הרחיב גיליון 6 את הפטור למבנים נמוכים שתמ"א 38 אינה חלה עליהם, באופן הכולל את איזור תל אביב-יפו, כפי שמופיע בטבלה בעמ' 136 בנספח ג' לתקן.
המערערת שלפנינו הגישה ביום 7.12.2014 בקשה לקבלת היתר בנייה שבמסגרתו ביקשה להרוס מבנה חד קומתי בשטח של כ-130 מ"ר, ובמקומו להקים ביניין חדש בן 4 קומות הכולל 7 יחידות דיור בשטח כולל של כאלף מ"ר, מכוח ההקלות והתמריצים על פי הוראות תמ"א 38.
...
למעלה מן הצורך נציין כי אף אנו סבורים, כפי שנקבע על ידי בית משפט קמא, כי המועד הקובע הרלוונטי לתחולת תקן 413 הוא יום החלטת הוועדה המקומית לכל המוקדם; כי את הבקשה השניה שהוגשה על ידי המערערת יש לראות כבקשה חדשה ולא כבקשה מתוקנת; וכי אין לקבל את טענת המערערת כי היה מקום לאפשר לה לערוך סקר ספציפי.
בהקשר זה הגענו למסקנה כי הוראת סעיף 202.2.3 בפרק ב' לתקן אינה רלוונטית לענייננו, וההוראה הרלוונטית היא בסעיף 103.6.2.
סוף דבר, שאנו דוחים את הערעור על כל חלקיו.
בנסיבות העניין לא מצאנו לפסוק הוצאות לזכות המשיבות 2-1.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

העותרת הגישה בקשה להיתר להקמת ביניין חדש בן 6 קומות מגורים ועליית גג הכולל חניון תת קרקעי הנצפה ממפלס הכביש ו-16 יח"ד תוך הריסת מבנה קיים בן 3 קומות על עמודים ו-5 יח"ד, בכפוף להוראות תמ"א 38, במיגרש המצוי ברחוב בית אל 9 בחיפה.
...
העותרת טוענת עוד כי ועדת הערר שגתה גם בכל הנוגע לקו הבניין הצידי והאחורי כאשר קבעה כי אין לאפשר חריגה מקו הבניין הצידי והאחורי וכי קיים קושי תכנוני להכניס מתווה בניה המאפשר כלכליות לפרוייקט.
בכל מקרה, מבלי להיזקק לטענות לעניין הגדרת מרתף ולשאלה האם המרתפים על פי הבקשה עונים להגדרת מרתף על פי התקנות והתכנית, מאחר שהעניין לא נדון לעומקו בפני ועדת הערר, שכן הוועדה המקומית לא העלתה טיעונים אלה שעלו רק בתשובתה לעתירה, אני סבור כי יש להחזיר עניין זה לדיון נוסף בפני ועדת הערר.
יחד עם זאת, לאור טענות הוועדה המקומית בנושא המרתפים, טענות אשר ככל הנראה לא הועלו על ידי הוועדה המקומית בעת הדיון בפני ועדת הערר, אני סבור כי יש להחזיר נושא זה בלבד לדיון מחדש בפני ועדת הערר.
אשר על כן העתירה מתקבלת באופן חלקי רק בנושא המרתפים, אשר יוחזר לדיון מחדש בפני ועדת הערר.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו