מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

הקלה בעונש עיקרון אחדות הענישה

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2015 בעליון נפסק כדקלמן:

כיוון שעל אוסמה נגזרו 20 חודשי מאסר בפועל בגין שתי עבירות הצתה וניסיון נוסף להצתה, קבע בית המשפט המחוזי, כי יש לחרוג לקולה ממיתחם העונש ההולם שנקבע למערער, לאור עיקרון אחדות הענישה.
...
על רקע האמור לעיל, התפתח סכסוך בין המתלונן לבין המערער, בעקבותיו המערער ואוסמה החליטו להצית את רכב הפיאט של המתלונן (להלן: הפיאט).
גם דין טענת המערער לפיה לא ניתן משקל מספק לנסיבות המקרה ולנסיבותיו האישיות – להידחות.
על כן, איננו רואים מקום להקלה נוספת גם בגין טעם זה. אשר על כן, אין בידינו לקבל את הערעור.
סוף דבר, הערעור נדחה.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2010 בעליון נפסק כדקלמן:

עוד נטען, כי אף שהנאשם 2 והמערער הורשעו באותן עבירות, על הנאשם 2 הושת עונש מאסר של שנתיים וחצי בלבד, ומכוח עקרון אחדות הענישה יש להקל בעונשו של המערער.
...
כאן עסקינן באזרח ישראלי, בעל רקע פלילי ביסודו ורקע אישי לא פשוט, ועל כן יש לטעמנו מקום לשוב ולשקול באשר לסיווגו כאסיר בטחוני או למצער לתהליך טיפולי לגביו, בלי שניטע מסמרות.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2020 בעליון נפסק כדקלמן:

לחלופין, נטען מטעמו של חמודי כי מן הראוי להקל בעונשו לאור העקרון של אחדות הענישה, בשים לב לעונשו של רואד – האשם העקרי – שמאסרו, ללא הפעלת התנאי, הועמד על 24 חודשים בלבד.
...
גם לאחר שנתנו את דעתנו לנתוניו האישיים של המערער ונסיבותיו, לא מצאנו עילה להתערב בעונש, ומכאן החלטתנו לדחות את הערעור.
מטעמים אלה, סבורני כי מן הדין להעמיד את עונש המאסר של כל אחד משלושת האחים על שלוש שנים וחצי לריצוי בפועל, בניכוי ימי מעצרם.
סוף דבר אשר על כן, הנני מציע לחבריי כי נדחה את ערעוריהם של יניר וחמודי, נקבל את ערעור המדינה, ונשית על רואד, יניר וחמודי, חלף עונשי המאסר שהטיל עליהם בית משפט קמא, את העונשים הבאים: רואד, המשיב בע"פ 4791/20, ירצה בין כותלי הכלא 42 חודשי מאסר.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2020 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

הקלה בעונש מכוח עקרון אחדות הענישה אחת מטענות ההגנה המרכזיות עסקה במשקל המכריע שיש לתת לעונש שהוטל על שותפו של הנאשם לבצוע העבירה באופן שייגזר ממנו עונשו של הנאשם, זאת בהתאם לעקרון "אחדות הענישה". יוזכר שגזר דינו של השותף לא הוגש לעיוני על ידי מי מהצדדים, וכל שנטען על ידי ההגנה הוא שעל השותף הוטל עונש קל יחסית שהסתכם במאסר מותנה, זאת על אף שחלקו היה מוחשי ומשמעותי מזה של הנאשם.
...
דינה של טענה זו להידחות, זאת ממספר טעמים.
כלל חשוב נוסף שנקבע הוא שיתכנו מצבים בהם תהא חריגה מעקרון אחדות הענישה גם כאשר קיימת זהות בנסיבותיהם האישיות של הנאשמים, כמו למשל באותם מצבים בהם מצא בית המשפט כי שיקולי ענישה נוספים גוברים על עקרון אחדות הענישה [ע"פ 2455/15 סראחין נ' מדינת ישראל (20.8.2015)].
סוף דבר נוכח כל האמור אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר בפועל למשך 8 חודשים, בניכוי הימים בהם ישב במעצר 5.6.2018-26.8.2018.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

בית המשפט קיבל את העירעור בחלקו, והעמיד את עונשו של המערער על 5 שנות מאסר, זאת לנוכח עיקרון אחדות הענישה ועל רקע העובדה שעל שותפו של המערער למעשה סחיטה נוסף, שבסופו של דבר לא נכלל בכתב האישום המתוקן בו הודה המערער, נגזר עונש של 24 חודשי מאסר.
בית המשפט העליון קיבל את ערעורה של המדינה על קולת העונש, והעמיד את עונשו של המשיב על 2.5 שנות מאסר.
...
מתחם העונש ההולם לנוכח האמור לעיל אני סבור כי במקרה דנא מתחם העונש ההולם נע בין מספר חודשי מאסר בפועל, אשר לנוכח חומרת העבירה של סחיטה באיומים בדרך כלל אין מקום להורות כי ירוצו בעבודות שירות, לבין 20 חודשי מאסר בפועל.
סבורני כי הטלת עונש של מאסר קצר לריצוי בעבודות שירות לא ייתן משקל הולם לשיקולים אלו, זאת בהינתן חומרתה של עבירת הסחיטה באיומים.
אשר על כן, אני גוזר על הנאשם את העונשים שלהלן: א. 11 חודשי מאסר בפועל בניכוי ימי מעצרו של הנאשם לפי רישומי שב"ס. 6 חודשי מאסר על תנאי אותם ירצה הנאשם בפועל אם בתוך 3 שנים מיום שחרורו מהכלא הוא יבצע עבירה של סחיטה באיומים או עבירת אלימות אחרת נגד הגוף מסוג פשע.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו