מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

הקלה בעונש חרף עבר עבירות עשיר

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2011 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

בטיעוני המאשימה לעונש, מיום 14.7.11 (שהיו בטרם התסקיר האחרון), הופנה ביהמ"ש לעברו הפלילי של הנאשם – עבר עשיר בעבירות רכוש וסמים.
לפני עבירת השגת הגבול, עבר הנאשם עבירת רכוש אחרונה בשנת 1998, היינו - למרות שיש בעברו הרשעות רבות, הרי שמרביתן היו לפני שנים רבות.
לכן, יש מקום להקל בעונשו של הנאשם על רקע זה. בנדון אף הוגשו מסמכים רפואיים שונים.
...
עם זאת, לנוכח ההתייצבות שחלה במצבו, שקל שירות המבחן להמליץ על חלופה עונשית חינוכית ומציבת גבולות במסגרת צו של"צ. יחד עם זאת, בסופו של דבר, לנוכח מאפייניו האישיים לרבות חוסר ארגון, סבר שירות המבחן כי הנאשם יתקשה להתפנות לכך ולמלא אחר ההוראות הנדרשות.
סבורני, כי במקרה החריג שבפניי, ראוי ליתן למידת הרחמים (ולו כלפי שלמה) משקל עודף ומשמעותי יותר.
סוף דבר, אני משית על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר על תנאי של 4 חודשים וזאת למשך 3 שנים מהיום, לבל יעבור עבירת רכוש מסוג עוון.

בהליך מ"ח (מ"ח) שהוגש בשנת 2017 בעליון נפסק כדקלמן:

נפסק, כי בהיתחשב בנסיבות העניין, בעברו הפלילי העשיר של המבקש ובכך שהעבירות נעברו שעה שהיה אסיר משוחרר על תנאי, אין העונש שהושת על המבקש חורג ממדיניות הענישה הנהוגה במקרים דומים.
המבקש מוסיף, כי נוכח האמור, טענתו שלפיה הפעלת סוכן סמוי נגד אסיר ברישיון השוהה בהוסטל, היא הפעלה פסולה שיש בה כדי לזכותו בשל הגנה מן הצדק, מקבלת משנה תוקף, נוכח הגילוי בדבר מיהות הסוכן, "ובחירת משטרת ישראל להשתמש ברב עבריינים ולהקל בעונשו חרף העובדה כי מעשיו חמורים לאין שיעור ממעשי המבקש". הבקשה מכוונת אפוא כלפי הרשעת המבקש באישומים הראשון והשני: אשר לאישום הראשון טוען המבקש כי פעל מתוך חשש ממשי נוכח חששו מן הסוכן.
...
ויובהר, אפילו עבר הסוכן לאחרונה עבירה חמורה ואכזרית ביותר, כפי טענת המבקש (בלא שניטע מסמרות, וחזקת החפות עומדת לסוכן לעת זו), אין בכך כדי לערער את המסקנה בדבר הרשעתו בדין של המבקש באופן המצדיק קיומו של משפט חוזר.
לפיכך, איני נעתר לבקשה למשפט חוזר.
כאמור, איני נעתר לבקשה.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2014 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

במסגרת ראיות המאשימה לעונש הוגש פלט הרישום הפלילי של הנאשם (ת/1) ממנו עולה כי לנאשם עבר פלילי עשיר בעיקר בעבירות אלימות וסמים.
עוד נטען, כי חרף עברו הפלילי המכביד של הנאשם מרביתו משנים עברו ולמעשה משנת 2004 הוא לא הורשע בעבירה משמעותית (בחריג להרשעתו משנת 2010 בגינה נדון למאסר על תנאי).
לעניין העונש שיש להשית בתוך המיתחם – בהקשר זה יש להתייחס לנסיבותיו האישיות של הנאשם לקולא ולחומרה וכן לנתונים ונסיבות אחרות המנויות ברובן בס' 40 יא' לחוק.
...
סוף דבר, אני משית על הנאשם את העונשים הבאים: 17.1.
הנני דן את הנאשם למאסר לתקופה של 10 חודשים, וזאת על תנאי למשך שלוש שנים מיום שחרורו והתנאי הוא כי הנאשם לא יעבור עבירת אלימות או רכוש מסוג פשע.
הנני דן את הנאשם למאסר לתקופה של 5 חודשים, וזאת על תנאי למשך שלוש שנים מיום שחרורו והתנאי הוא כי הנאשם לא יעבור את העבירה בה הורשע או עבירת אלימות או רכוש מסוג עוון.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2013 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

לעניין זה יש לציין כי מדובר בעבר עשיר בעבירות מתחומי הפשיעה השונים.
המאשימה טוענת כי אין מקום יותר להקל בעונשו של הנאשם .
לאחר מכן עבר לתפקד בחברה אחרת ולמרות נכותו הצבאית בשעור של 80% ממלא את תפקידו בהצלחה למרות המחלה והטיפול התרופתי.
הנאשם הביע חשש גדול מכך כי לא יוכל לעמוד בעונש מאסר וכי הדבר יסכל את כל הליכי השקום שלו בהם השקיע מאמצים כה רבים בגילו ועם עברו הנפשי מי יקבלו שוב לעבודה? יש לציין כי גם בבית המשפט ניסה הנאשם להפחית מחומרת הדברים וציין כי "מעולם לא הרמתי יד על איש" רק לאח שעומת שוב ושוב עם עברו הפלילי הכולל כאמור לעיל הרשעות בעבירות אלימות כלפי בת זוג, אישר כי היה כך עם בת זוגו הקודמת.
...
נוכח כל האמור לעיל הנני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים- מאסר בפועל למשך 6 חודשים.
הזדמנות זו כבר ניתנה לו והוא שב וביצע אותן עבירות שעה בה המתין לריצוי עונשו זה. הנני מורה על הפעלת המאסר המותנה אשר הושת על הנאשם במסגרת ת.פ. 42540-01-13 מיום 14.3.13, בן 4 חודשים.
איני מוצאת כי די בהתחייבות כאשר מאסר מותנה ונוכחות בבית המשפט לא היה בהם כדי להרתיע את הנאשם מביצוע העבירות בהן הורשע בתיק זה. הבקשה נדחית.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2013 בשלום רמלה נפסק כדקלמן:

על כן לא יתכן, אלא בהתקיים נסיבות חריגות במיוחד, כי כאשר נלכד העבריין בעבירה מסוג זה, ייגזר עליו עונש שאינו מאסר בפועל, ואין בכך חידוש; קל וחומר, כאשר למבצע העבירה עבר פלילי עשיר.
על הענישה שמטילים בתי המשפט, ניתן ללמוד מן הדוגמאות שלהלן: ברע"פ 2037/08 באזוב נ' מד"י (פורסם בנבו), דחה בית המשפט העליון בקשתו של נאשם לקבל רשות ערעור על גזר דינו שבו הוטלו עליון 12 חודשי מאסר בפועל, זאת למרות חרטתו, נסיבותיו האישיות הקשות, והעדר עבר פלילי משמעותי.
שמעתי ברוב קשב את טענת ב"כ הנאשם כי העובדה שהוא מצוי ביחסי זוגיות יציבים יחסית לאחרונה, יש בה כדי להוות טעם להקלה של ממש בעונשו, שכן לראשונה, מצוי לו עוגן חיובי אשר יהא בכוחו לסייע בשיקומו.
...
ברע"פ ברע"פ 8519/11 ויצמן נ' מד"י (פורסם בנבו), נדחה ערעורו של הנאשם על העונש שנגזר עליו ואשר עמד על 20 חודשי מאסר בפועל.
במכלול הנסיבות, אני סבורה כי יש להטיל על הנאשם עונש משמעותי אשר ישקף את סלידתו של בית המשפט מן העבירה שביצע ומן הפגיעה שנגרמה למתלוננת, לצד התחשבות בנסיבותיו האישיות, כאמור.
אשר על כן אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר בפועל למשך 12 חודשים, החל מיום מעצרו 2.6.13.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו