מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

הקטנת מזונות במשמורת משותפת

בהליך תמ"ש (תמ"ש) שהוגש בשנת 2019 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

להשלמת התמונה יצויין כי הצדדים הגיעו להסכם בכל הנוגע למשמורת ומזונות הקטינה המשותפת ועל פיו משמורת הקטינה ה.ד בידי האם.
...
אשר על כן התביעה למזונות משקמים, נדחית.
לשם כך אני מורה על קבלת חוות דעת משלימה מאת המומחה, השמאי מהנדס מר ברלינר.
בתמ"ש 53820-03-15 , תביעה למזונות משקמים, התביעה נדחית.

בהליך תמ"ש (תמ"ש) שהוגש בשנת 2019 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

שוכנעתי כי מדובר בהסכם שנחתם לאחר תהליך ארוך בסופו הגיעו הצדדים להסכמות מפורטות ומושכלות השלובות זו בזו ובהן חלוקת רכוש מחושבת ומדוקדקת (תוך שירדו לרזולוציות ברורות בחלוקת הרכוש), קביעה של משמורת משותפת ושוויונית לגבי הקטין וכן ביצעו הצדדים התאמות לפערי השכר ביניהם – התאמות אשר באו לידי ביטוי בסכום המזונות שנקבעו ובתשלום נכסי הקריירה.
...
שוכנעתי כי אין להורות על חיוב רטרואקטיבי וביצוע קיזוזים מהמזונות הזמניים שנקבעו בסך 3,456 ₪ לחודש.
שוכנעתי כי לו אורה על מועד אחר הדבר יגרור התנצחויות נוספות, התנהלויות גבייה ועוד.
אשר על כן, ולאור כל הנימוקים המפורטים לעיל, התביעה מתקבלת באופן חלקי.

בהליך תיק רבני (רבני) שהוגש בשנת 2016 ברבני חיפה נפסק כדקלמן:

נבקש משמורת משותפת ואף הקטנת מזונות.
...
מסקנת הדברים בתפיסה ההלכתית נמצאנו למדים מכל האמור כי עיקר העניין בהלכה הוא מקום הימצאותם של הילדים, המקום הפיזי, האם יש להעדיף שיימצאו אצל האב או אצל האם, והחילוק בין בנים ובנות, הכול בהתאם לטובת הילד ושיקול דעת של בית הדין.

בהליך תלה"מ (תלה"מ) שהוגש בשנת 2022 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

לפיכך הגישה שלוש תובענות: האחת לקבלת משמורת על הקטינה, בה טען האב למשמורת משותפת; השניה לפסיקת מזונות הקטינה, בה טענה כי האב מישתכר סכומים גבוהים ללא דיווח מעבודתו בתחום השיפוצים, בעוד האב טען כי הכנסותיו אינן עולות על הכנסותיה; והשלישית לבצוע איזון משאבים, לרבות קביעה כי דירת המגורים שרכש הנתבע טרם נישואיהם היא רכוש משותף, ואף הרכב והמיטלטלין.
...
הנתבע לא התכחש לכך בסיכומים מטעמו ומכאן כי הודה בטענה זו. המסקנה העולה מן האמור לעיל היא כי הנתבע מימן מחצית הדירה עוד טרם נישואי הצדדים, כאשר במהלך החיים המשותפים מימנו שני הצדדים גם יחד חלק מן ההלוואות המיועדות להרחבת הדירה.
האיזון הכולל נוכח האמור לעיל, בהעדר נתונים מדוייקים לגבי שוויים של כל אחד מהנכסים, ובהינתן כי מדובר בנכסים אשר שווים צנוע יחסית (דירה קטנה באזור ישן של העיר, מיטלטלין בסיסיים ומכונית בת כשבע שנים) הגעתי לכלל מסקנה כי יש לאזן הנכסים בין הצדדים באופן הבא: האשה תקבל 25% מן הזכויות בדירה, ותישאר עם מלוא הזכויות שצברה במקום עבודתה במהלך החיים המשותפים והאיש יקבל 75% מן הזכויות בדירה, המיטלטלין וכלי הרכב.
סוף דבר, נפסק כדלקמן: תביעת המשמורת בתלה"מ 37049-07-18 מתקבלת כאמור בסעיפים 35-32 לעיל.

בהליך תלה"מ (תלה"מ) שהוגש בשנת 2021 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

בסיכומים אותם הגיש האב טען הוא כי יש לקבוע כי חיובו של הבן הבגיר יפחת מיום 6/2020 לשעור 1/3 מגובהם לתקופת השרות הצבאי, חיוב מזונות הקטינה יבוטל לאור קביעת משמורתה אצל האב וכן מעברה לפנימייה, ובאשר לקטין, המצוי בפועל במשמורת משותפת, מבוקש שלא לקבוע חיוב מזונות כל עוד הצדדים מתגוררים יחדיו, שכן האב הוא שמשלם את כל ההוצאות בבית כפי יכולתו וגם האם משתתפת.
...
) האיזון יהא בהתאם לסעיף הנסיבות כפי שתוארו אינן מובילות למסקנה זו. טענה זו נטענה לראשונה בסיכומים אותם הגישה האם.
סוף דבר המשמורת בקטינים תהא כפי קביעתי: הקטינה בידי האב.
בנוסף אני ממנה את השמאי מר משה סער על מנת שיעריך את שווי הזכויות בדירת המגורים נכון .
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו