מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

הפרת חוזה וגזל סוד מסחרי

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בשים לב לקביעותינו לעיל, לפיהן אין מקום לחייב את מרב בפצוי כלשהוא על גרם הפרת חוזה, גזל סוד מסחרי או חוסר תום לב, וכי צביה חבה בפצוי בגין הפרת חובת תום הלב כלפי אופקים בלבד – סברנו כי אין זה המקרה החריג המצדיק שלילת פצויי פיטורים, בשים לב לכך שמדובר בפיצויים שנצברו בקופות הפיצויים של השתיים ולא פצויי פיטורים מלאים, שכן התפטרו מעבודתן.
...
בנוסף ומעבר לכך, מקום בו אופקים ממילא לא הוכיחה את עילות התביעה שנטענו על ידה, וכאשר הגענו למסקנה כי היא זכאית לפיצוי אך בשל הפרת חובת תום הלב בין עובד למעסיק – אין מקום להיעתר לתביעתה לסעד של מתן חשבונות.
סוף דבר תביעתה של אופקים כנגד הנתבעת 1 (צביה) מתקבלת בחלקה, כמפורט לעיל.
התביעות כנגד הנתבעות 2-3 נדחית בשלמותן.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

עילות התביעה המפורטות בה, הנן הפרת חובות הנתבעים כלפי החברה ובכלל זה חובות אמונים, בכובעם כבעלי שליטה ודירקטורים לשעבר, הפרת חובת זהירות, עשיית עושר ולא במשפט, עילות מדיני החוזים, עוולת גרם הפרת חוזה, גזל סוד מסחרי והפרת חובת תום הלב.
...
בראש הדברים ובאופן כללי, איני סבור שדרישות התובעות, אינן בגדר "הרלוונטי" לענייננו ואף תגובת הנתבעים לא התבססה על נימוק זה. לגבי שאלת "ההכבדה", הגם שלא עמד במרכזה של תגובת הנתבעים, אלו עמדו על טענתם, תוך שאפנה לכך שהנתבעים טענו שאין לאפשר מהלכי גילוי ועיון שהינם בגדר גילוי נאות כביכול החברה החדשה נמכרת, ואקדים כי ההיקף והפירוט שביקשו התובעות יש בו הכבדה, הגם שהנדרש הינו בגדר הרלוונטי.
התובעות היו צריכות מראש לצמצם את היקף הדרישות, ומנגד הנתבעים היו צריכים להיעתר לכל הפחות לחלק מהן.
המצב שנוצר, הביא לכך שבאופן ברור, המחלוקת במלוא היקפה ויריעת המחלוקת הרחבה שהונחה, הועברה כפי שהיא לבית המשפט לצורך התערבות בה. בנסיבות אלו מסקנתי הינה שאין מנוס, אלא להביא לצמצום רוחב היריעה ולצורך כך יינתנו הוראות לצדדים.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

עילות התביעה המפורטות בה, הנן הפרת חובות הנתבעים כלפי החברה ובכלל זה חובות אמונים, בכובעם כבעלי שליטה ודירקטורים לשעבר, הפרת חובת זהירות, עשיית עושר ולא במשפט, עילות מדיני החוזים, עוולת גרם הפרת חוזה, גזל סוד מסחרי והפרת חובת תום הלב.
...
שוכנעתי כי מדובר במסמכים שהוכנו לצרכי משפט, ולא מצאתי מקום להורות על הסרת חסיונם.
באיזונים הנדרשים, הנני מורה על צמצום ולפיו תוכל המבקשת להפנות לכל אחד משלושת העובדים הבכירים האמורים, שליש שאלון, היינו שאלון חדש, "מקוצץ" שיכלול שליש בלבד מהשאלות המקוריות, (כולל תת שאלות).
לעיל צמצמתי מאוד את הגילוי שהנתבעים יחויבו בו. יחד עם האמור, דומני שהדרך שננקטה בהלכה האמורה יכולה להיות רלוונטית גם לענייננו ולכן הנני מקבל את המתווה שהציעו ב"כ התובעות ככול שהדבר יהיה רלוונטי ונדרש.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

במסגרת קשירת הקשר הפסולה, הפר קבלן המשנה את חובת הסודות אותה חב לתובעת, והעביר למפיץ [לוכסמבורג י.פ.] את תוצרי הידע של עבודתו במטרה שאותו מפיץ יתחרה בתובעת, כל זאת, תוך הפרת חוזה, עשיית עושר ולא במשפט ובצוע עוולה של גרם הפרת חוזה, וגזל סוד מסחרי.
...
סוף דבר אני דוחה את התביעה אותה הגישה בלוגרין נגד אוריס ונגד לוכסמבורג.
אני מחייב את בלוגרין לשלם לאוריס סך של 5382 ₪ (כולל מע"מ) בתוספת הצמדה מלאה למדד המחירים לצרכן וריבית חוקית מיום 17.7.2018 (מועד "חשבון עסקה" מוצג 44 אוריס) ועד התשלום בפועל.
אני מחליט שלא לפסוק הוצאות למי מהצדדים.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה ב"ש בשבתו באילת נפסק כדקלמן:

השאלה הנשאלת היא, מה הדין כאשר העובד מעביר את ה"סוד המסחרי" לצד שלישי, או מנצל את הסוד המסחרי יחד עם אותו צד שלישי; האם במקרה כזה סעיף 22(א) לחוק עוולות מסחריות מעניק לבית הדין לעבודה סמכות לידון גם בתביעה של המעסיק כנגד הצד השלישי? בעיניין זה, קבעה כב' השופטת (בדימוס) אלישבע ברק אוסוסקין בעיניין חטיפי העמק[footnoteRef:36], כי לבית הדין לעבודה סמכות עניינית לידון בעילות של גזל סוד מסחרי, גרם הפרת חוזה והפרת צו שפוטי כלפי צדדים שלישיים שאינם צדדים ישירים ליחסי העבודה.
...
על רקע האמור, התובעת עותרת לקבלת הסעדים הבאים: מתן פסק דין הצהרתי השולל את זכאות הנתבע לתשלום פיצויי פיטורים.
סוף דבר לאור לכל האמור לעיל, הננו קובעים כדלמקן: הבקשה לסילוק התביעה בעילת גרם הפרת חוזה כנגד הנתבעים 3 ו-4- נדחית.
הבקשה לסילוק התביעה בעילת הפרת חוק עוולות מסחריות מתקבלת באופן חלקי, כך שהתביעה בעילה זו תמחק כנגד הנתבעים 2-4 ותעמוד בעינה כנגד הנתבע.
לעניין זה, בסעיף 82 לכתב התביעה יירשם "לחייב את הנתבע לשלם לתובעת בסך של 54,000 ₪ כפיצוי סטטוטורי בגין גזל סוד מסחרי כקבוע בסעיף 13 לחוק" במקום "לחייב את הנתבעים...". בקשה לסילוק חלק מעילות התביעה המופיעות בסעיפים 38-46, 56-62, 83 ו- 85, כנגד הנתבע - נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו