מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

הפרת הבטחת נישואין כעילה חוזית

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2018 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

תנאי ראשוני לביסוס עילה חוזית, דורש הוכחה כי הייתה הצעה או הבטחה מסוימת דיה, וכי הדברים אותם השמיע המבטיח והרושם שאותו יצר בלבו של אדם סביר ששמע הבטחה זו, הניבו מסקנה בדבר גמירות דעת לבוא בברית הנישואין (ראה, למשל, ע"א 647/89 שיפברג נ' אבטליון, פד"י מו(2) 169).
כן ציין הנתבע באותו מיסמך, כי בתום תקופת השכירות המשותפת עם הגב' גלינה, "אתחיל לתכנן את העתיד המשותף ביני לבין בתו שרה, ובכלל זאת, מגורים משותפים ותכנון נישואין. על כן, אני מתחייב שבתאריך 31.12.12 להביא טבעת אירוסין ובכך להבטיח לשנינו את הזמן האמור וכל המשתמע מכך. שני הצדדים מתחייבים לשמור אמונים אחד לשנייה ולהיפך. הפרת אמון מכל צד תוביל לתביעה משפטית על סך 1,000,000 ₪, וככל ראות עיני הצד השני הנבגד" (שם, שם).
...
על כן, סבורני כי ישנה הצדקה לחייב את התובעת בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות הנתבע.
אחר שנתתי דעתי לכל אלה גם יחד, ובה בעת, נתתי אל ליבי את טיבו של ההליך, מורכבותו וזהות הצדדים, כמו גם את כל אשר פורט לעיל, סבורני כי האיזון הכולל בין הרכיבים השונים, מניב מסקנה כי יש לחייב התובעת בהפקדת ערובה מתונה יחסית בסך 15,000 ₪ במזומן בקופת ביהמ"ש, וזאת לא יאוחר מיום 10.12.18.
ייאמר כי לצורך קביעת סכום הערובה, התחשבתי לקולא בצורך שלא לחסום בפני התובעת את זכות הגישה לערכאות, הגם שסבורני כי היקף ההוצאות שאפשר כי ייפסקו בהליך דנא, לטובת מי מבין הצדדים, גבוהות מכך.

בהליך תלה"מ (תלה"מ) שהוגש בשנת 2020 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

מנגד כב' השופט ריבלין הצביע באותו פסק דין על הקושי בפסיקת פיצויים לא ממוניים בגין הפרת הבטחת הנישואין והציע כי ניתן לתבוע ניזקי הסתמכות או הוצאות שהוצאו להכנת הנישואין כמו גם מתנות שניתנו לקראת הנישואין, אולם אין לתלות תביעה שכזו בגין אשם או תרמית כלשהיא וכדבריו: "כשלעצמי, סבור אני כי אכן בשלה השעה לביטולה של העילה החוזית כפי שהיא מוכרת אצלנו
...
( לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, אני סבורה כי אין מניעה לחייב את הנתבע להשתתף בעלות מסוימת של הטיפול האחרון שכן למרות שהורי התובעת מימנו עבור הצדדים את עלות הטיפול האחרון, אין להתעלם מכך כי כספים אלו ניתנו לתובעת לנוכח רצונם המשותף של הצדדים להביא ילד לעולם ותוך הסתמכות על מצגיו של הנתבע לעבור את התהליך הזה יחדיו.
לסיכום, בנסיבות דנן, הגם שהתובעת חשה פגועה ומאוכזבת מהודעתו של הנתבע, איני סבורה כי יש להעניש את הנתבע על התנהלותו וכפועל יוצא אין לפצות את התובעת בגין עוגמת נפש ואכזבתה ממערכת היחסים לאורך השנים שבהם עשו הצדדים ניסיונות משותפים להביא ילד לעולם.
סוף דבר: אשר על כן, מכל הנימוקים שפורטו לעיל – אני מורה כדלקמן: הנתבע ישלם לידי התובעת סך של 22,000 ₪ עבור השתתפותו בעלות הטיפול האחרון בלבד.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

כתב התביעה מייחס למשיבים חבות מכוח סעיפים 63 ו-64 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] (כשלעצמי לא ברור לי מדוע סעיף 64 לפקודה הוא מקור חבות – י"ע) וסעיפים 347-345 לחוק העונשין, התשל"ז-1977; פגיעה בפרטיות ובאוטונומיה; ועילה חוזית של הפרת הבטחת נישואין.
...
בית המשפט קמא נסמך בהחלטתו על החלטתי ברע"א 4028/18 פלונית נ' פלוני (14.6.2018) (להלן: עניין פלונית), והסיק מהדברים, כי בבחינת טענת נפגעת תקיפה מינית על קושי להיבדק על ידי מומחה גבר, יש לתת משקל לאופן הבדיקה וסוג המומחיות; וכשמדובר בבדיקת מומחה פסיכיאטרי, שאינה בדיקה גופנית הנערכת בליווי קרובת משפחה של המבקשת, יש כדי להקהות את הקושי המדובר.
ואכן, בהחלטתי שם הבהרתי, כי המבקשת לא השיגה על דחיית טענתה בנוגע לבדיקה על ידי מומחה גבר, ולכן "איני נדרש במסגרת הבקשה דנן לשאלה אם ובאלו מצבים ניתן להיעתר לטענה מעין זו בתביעות שעניינן פגיעה מינית". בהתאם לפסיקה הנוהגת לגבי בקשות רשות ערעור ב"גלגול שלישי", הבקשה נדחתה, ובבחינת מעבר לנדרש ציינתי כי בעובדה שמדובר בבדיקה של מומחה פסיכיאטרי שאינה בדיקה גופנית, כשהמבקשת רשאית לקיים הבדיקה בנוכחות קרובת משפחתה, יש כדי להקהות את הקושי להיבדק על ידי מומחה בעל הדין שכנגד.
סוף דבר, שהערעור מתקבל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2012 בשלום טבריה נפסק כדקלמן:

כך נפסק בפסק הדין הנ"ל בעיניין ע"א 5258/98, פלונית נ' פלוני, שם בעמ' 29: "נידרשת זהירות מיוחדת בטרם תוכר עילת תביעה חוזית בגין הפרת הבטחת נישואין. זהירות זו מחייבת הצבת רף הוכחה גבוה ובעל משקל מיוחד להוכחת הבטחה מחייבת, כנדרש בהתאם לאופי העניין". כפי שאפרט להלן, התובע לא עמד בנטל האמור ולא הוכיח כי בינו לבין ניווין נכרת הסכם והובטחה הבטחה מחייבת להנשא.
...
סיכום על יסוד האמור לעיל, הגעתי לכלל מסקנה כי בין התובע לבין ניווין לא נכרת הסכם להינשא ולא הובטחה הבטחה לנישואין.
אותו ניסיון הביא את ניווין למסקנה כי "זה לא בן אדם שאני חולמת עליו, זה לא אדם שאני רוצה להמשיך איתו את החיים שלי" (עמ' 27 שורות 13-14 לפרוטוקול).
בנסיבות אלה, דין התביעה להידחות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו