מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

הפרת אמון בין הצדדים להסכם

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2020 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לצרכי פשרה הציעה לה הנתבעת להסתפק בתשלום המקדמה בסך 10,000 ש"ח. מכאן תביעה זו. נוכח משבר האמון בין הצדדים והפרת החוזה על ידי הנתבעת, היא אינה חפצה עוד להמשיך את ההיתקשרות עם הנתבעת ובנסיבות הפסקת ההיתקשרות במקרה זה, יש לחייב את הנתבעת לשלם לה, בנוסף לסכום האמור, בגין עבודתה, גם פיצוי בסך של 20,000 ש"ח, כפצוי קיום או הסתמכות, זאת על פי סעיפים 2 ו-10 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א 1970 (להלן: "חוק החוזים תרופות").
...
ובסעיף 21 לסיכומי הנתבעת: "יכול והתובעת אכן עבדה עבור הקונספט הנ"ל, הנתבעת אינה מכחישה זאת ואף הציעה לה לתובעת לשלם לה וביקשה שתשנה את הקונספט לטעמה...". יוצא אפוא, כי בניגוד לטענה שלא בוצעה כלל עבודה, וכל שעשתה התובעת הוא להיפגש עם הנתבעת בה הוצגה פרזנטציה, מודה הנתבעת שבוצעה עבודה רבה יותר.
ממילא, גם אם הייתה זכאית התובעת לפיצוי קיום או הסתמכות בנסיבותיו של מקרה זה (טענה אותה דחיתי) משלא הוכח שיעור הפיצוי, דין התביעה להידחות, לעניין רכיב זה, גם בשל כך. לאור כל האמור לא מצאתי כי הנתבעת זכאית לפיצויי קיום או הסתמכות שאף לא הוכחו.
סוף דבר: התוצאה מכל האמור לעיל - התביעה מתקבלת ברובה: הנתבעת תשלם לתובעת סך של 40,000 ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה ועד למועד התשלום בפועל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בהתייחס לטענות התובע להפרת אמון , והפרת הסכם שכ"ט בכך שלא ייצג אותו בהליך פלילי שננקט נגדו ביוזמן האשה , ועל רקע העובדה שכנגד התובע , במסגרת הסיכסוך בינו לבין אישתו , ננקטו גם הליכים פליליים בעקבות מהלכים שנקטה האשה – לאחר ההיתקשרות בין הצדדים , הליכים שלא היו ידועים ולא היו צפויים בעת ההיתקשרות בין התובע לנתבע , הבהיר והדגיש הנתבע כי לא התחייב לטפל בהליכים הפליליים של התובע.
...
בשים לב להסכם שכר הטרחה שנקב בסכום גלובאלי – ובשים לב לעובדה שהתובע הוא שהפסיק את הייצוג שלא בעילה ראויה – לאמור לא הופר הסכם הייצוג גם לא נוכחתי ברשלנות מקצועית מצד הנתבע , הרי שדין התביעה שבפני להידחות!.
מסקנתי היא שהתובע נקט על דרך שימוש לרעה בהליכי בית משפט , תוך שהטריח את הנתבע בהליך זה בגיבובי עובדות והקלטות לא רלבנטיות שבעיקר לא הקימו לו כל עילה ! לאור מסקנותיי אלה אני פוסקת שהתובע אינו זכאי להחזר שכר טרחה ששילם לנתבע לא כל שכן לפיצוי בגין הוצאות התובע או פיצוי בגין "עוגמת נפש" נטענת !.
התוצאה היא שדוחה את התביעה שבכותרת .

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

טענה נוספת של המשיבים היא שנוכח חוסר האמון בין הצדדים, הפרת ההסכם וזיוף הערבות אין מקום לאכיפת הסכם המחייב שתוף פעולה מלא בין הצדדים, ולעניין זה הם מפנים לפסק הדין בעיניין הרטוב.
...
בשים לב כי ניתן צו מניעה נגד המשיבים להליך, וכי הומצאו אישורי מסירה לגבי יתר המשיבים, הרי שבשלב זה, ובשים לב כי טענות ב"כ המשיבים בדבר ההמצאות שבוצעו, לא נתמכה בתצהיר, אני נעתרת לבקשת המבקשת לפיה צו המניעה הזמני יחול גם על המשיבים אשר לא השיבו לבקשה לצו המניעה.
סוף דבר אני מקבלת את בקשת המבקשת למתן צו מניעה האוסר על המשיבים להתקשר עם צד שלישי בהסכם נוגד להסכם מיום 4.2.2021, או להוציא לפועל את הודעת הביטול מיום 11.9.2022.
אף כי קיבלתי את בקשת המבקשת, אזי ובשים לב כי לשני הצדדים טענות הראויות לדיון, אני קובעת את הוצאות הבקשה בסך של 20,000 ₪ ואלו ייפסקו בהתאם לתוצאות ההליך העיקרי.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

" בעיניינו של העובד – מדובר בהפרת אמון, תוך ניצול העובדה שהקשר האישי עם הלקוח נוצר עם העובד, וזאת לטובת רווח אישי תוך שימוש ברכב ובכלים שניתנו לעובד לצורך ביצוע עבודתו.
הודעה בכתב על תנאי עבודה – התביעה בנושא זה מתייחסת לתקופה שעד שנת 2008, שאז נחתם בין הצדדים חוזה עבודה.
...
ר' בעדותו של גיורא נקש: "לא היינו עוקבים... זה הכל נעשה אחרי שמצאנו אותו ... את ההתנהגות שלו" (ר' גם בעדות אשתו, בעמוד 77 שורות 19 – 24).
גם התביעה לפיצויים בגין לשון הרע נדחית, מאחר שהפרסום היחיד שהוכח הוא הגשת תלונה במשטרה, ובנסיבות העניין במיוחד לאור הקביעות בפסק הדין, אין לראות בפניה למשטרה כפרסום אסור, שלא כדין.
סוף דבר – התביעה מתקבלת בעיקרה והתביעה שכנגד מתקבלת באופן חלקי, כמפורט להלן: הנתבע ישלם לנתבעת פיצויים בגין נזקים שגרם לה בהפרת התחייבויותיו החוזיות כלפיה, בסך 320,000 ₪.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה ירושלים נפסק כדקלמן:

הנתבע טען כי מכל סכום שייפסק לתובע, יש לקזז פיצויים שהתובע חב לו בשל הפרות אמון מצד התובע, שהתבטאו בכך שתוך כדי תקופות עבודתו, וגם בתקופה בה היתקיימו בין הצדדים יחסי שותפות, התובע ניהל עסק אחר – חנות אינטרנטית שאפשר שהתחרה בעסק של הנתבע– שבו השקיע התובע את מיטב מרצו למרות שלפי הסכם השותפות היה עליו להקדיש אותו לעסק המשותף – ובכך גרם להפסדים לעסק, שהנתבע שחרר את התובע מאחריות להם בשנת 2018 שבה הוסכם על חזרת התובע למעמד עובד של העסק.
...
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו