מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

הפקרה לאחר פגיעה הגורמת למוות

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2020 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

מרישום המב"ד עולה שהמשיב נחקר בתיק זה בגין עבירות, לכאורה, של המתה בקלות דעת, שבוש מהלכי משפט, הפקרה אחרי פגיעה (ראה מב"ד ברשום הפלילי), תוך גרם חבלה חמורה או מוות לנפגע, נהיגה בקלות ראש, אי מסירת פרטים בתאונת נפגעים, ואי מתן אפשרות להולך רגל להשלים מעבר חציה בביטחה (ראה מב"ד ברשום התעבורתי), מיום 14.12.19.
...
סיכום והחלטה: לאחר ששמעתי את טיעוני הצדדים ובחנתי את המפקחים שהציע ב"כ המשיב, לא מצאתי שניתן לתן אמון במשיב ובמפקחים המוצעים, ושיש בחלופה המוצעת כדי לאיין המסוכנות הנשקפת מהמשיב.
בהעדר אפשרות להפחית את הסיכון הנשקף מהמשיב בכל דרך אחרת, פרט למעצרו, אני קובעת שאין למשיב, חלופת מעצר.
נוכח האמור, אני מורה שהמשיב ייעצר מאחורי סורג ובריח וזאת עד לתום ההליכים נגדו.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

בגין האירועים המתוארים הואשם מוחמד בעבירות של הפקרה אחרי פגיעה; גרימת מוות ברשלנות; נהיגה ללא פוליסת ביטוח; נסיעה במהירות גבוהה מהמותר; ואי קיום חובה כלפי הולך רגל במעבר חצייה.
...
גם בעניינו של שחאדה שוכנעתי כי ישנה חלופה המאפשרת את מסירת הרכב לידי העורר.
מבלי להקל ראש בחשיבות השמירה על זכויותיו של נאשם פוטנציאלי, מקובלת עליי עמדת העורר כי ניתן להעמיד את הרכב לבדיקה מטעם שחאדה עוד לפני שתוכרע העתירה, כך שתוצאותיה של בדיקה זו יעמדו לרשותו ככל שייפתח נגדו הליך פלילי.
סוף דבר התוצאה היא שאני מורה כי הרכב ישוחרר מהתפיסה ויימסר לעורר בתוך 45 יום ממועד מתן החלטה זו. המשיבה תודיע לשחאדה ללא דיחוי כי עד לסיום התפיסה וככל שיחפוץ בכך, המשטרה תעמיד לרשותו את הרכב לצורך בדיקה על ידי מומחה מטעמו.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

במהלך הדיון בעירעור, לאחר שנשמעו טענות הצדדים והערות בית המשפט, בהסכמת המאשימה, העמיד בית המשפט העליון את עונשה על 33 חודשי מאסר בפועל, זאת על מנת לאפשר לבתה הפעוטה של המערערת לשהות לצדה בתקופת מאסר על פי נוהלי שב"ס. בע"פ 1512/19 עכאשי נ' מ"י (4.12.19), נדון עירעורו של נאשם אשר הורשע בעבירה של הפקרה לאחר פגיעה, גרם מוות ברשלנות, נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא ביטוח ושיבוש מהלכי משפט.
...
לצד מסקנה זו, ראוי להדגיש כי הענישה לה עתרה המאשימה במסגרת הסדר הטיעון הינה ענישה מתונה, אשר אין בה בנסיבות העניין משום מיצוי הדין ואשר נותנת ביטוי מלא לנסיבות השונות לקולה דוגמת העבר הפלילי הנקי, נטילת האחריות והחיסכון הכרוך בניהול המשפט.
מסקנה זו מתחזקת לנוכח עברו התעבורתי העשיר של נאשם 1 ולנוכח חלק מהנתונים המפורטים בתסקיר שירות המבחן שהוגש בעניינו.
לאור כל האמור לעיל אני גוזר על הנאשמים את העונשים הבאים: נאשם 1: מאסר בפועל למשך 30 חודשים, בניכוי ימי המעצר מיום 28.6.20 ועד יום 1.7.20.

בהליך בקשה לביטול - פסילה מנהלית (בפ"מ) שהוגש בשנת 2022 בתעבורה מחוז מרכז נפסק כדקלמן:

לטענתו טרם עבר חודש מיום פסילתו של המבקש, מעצרו של המבקש הסתיים ביום הדיון, התיק חמור, המבקש חשוד בהפקרה ובגרימת מוות ברשלנות, לאחר פעולות חקירה נעצר ביום 8/8/22 בגין אשמות של הפקרה אחרי פגיעה, תוך גרם מוות ברשלנות, שבוש הליכי משפט, אי מתן עזרה להולך רגל, ונהיגה בקלות ראש.
...
" לאחר שעיינתי בתיק ועל פי הממצאים בתיק החקירה ובחינת המסמכים שפורטו בבמ"ש/1 ומבלי לפרט מעבר לנדרש על מנת שלא לפגוע בחקירה הגעתי למסקנה כי קיימות ראיות בעוצמת הנדרשת בשלב זה .
" על כן לאחר ששקלתי את הראיות בתיק, טענות הצדדים ועברו התעבורתי של המבקש אני קובעת כי בשלב זה בו טרם נבחנו מכלול הראיות שנאספו, נשקפת מהמבקש מסוכנות לציבור המחייבת את המשך צינונו למשך 90 יום.
הבקשה נדחית.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

בגין מעשים אלה, הואשם המערער 1 בעבירות של הפקרה לאחר פגיעה, לפי סעיף 64א(ג) לפקודת התעבורה [נוסח חדש] (להלן: הפקודה); גרם מוות בנהיגה רשלנית, לפי סעיף 64 לפקודה; ושיבוש מהלכי משפט, לפי סעיף 244 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן: החוק).
...
ביחס למערער 2 המשיבה סבורה כי יש לדחות את הערעור.
חלף הרשעה זו, מורשע כעת המערער בעבירה לפי תקנה 144 לתקנות התעבורה.
אני סבור אפוא שבמכלול השיקולים יהיה נכון להפחית, באופן מדוד, מעונשו.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו