מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

הפעלת גן ילדים ללא אישור שימוש חורג

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2019 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

חלק ראשון – על פסק הדין; שתי השאלות בהן יש להכריע וכן תמצית פסק הדין ותוכן ענייניו על פסק הדין (1) עניינו של פסק דין זה הוא מתן צו מניעה המורה לנתבעות לחדול מלהפעיל גן ילדים בבית ברחוב אלונים 9 ברמת גן. גן הילדים, כנטען מופעל ללא היתר שימוש חורג כדין וכן תוך שהנתבעות מעוולות כנגד התובעים.
...
בהתחשב בכל האמור לעיל אני קובע כי הצו ייכנס לתוקפו ביום 16.8.2019.
סוף דבר לאור האמור לעיל ניתן צו מניעה האוסר על הנתבעות להפעיל ו/או להמשיך להפעיל גן ילדים ו/או צהרון ו/או קייטנה ו/או פעוטון ו/או לעשות כל שימוש עסקי/מוסדי אחר לילדים בבית פרטי ברחוב אלונים 9 בעיר רמת גן וזאת ללא היתר לשימוש חורג ואישור רשויות התכנון והבניה.
בנוסף אני מחייב את הנתבעות, ביחד ולחוד בתשלום הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך כולל של 12,000 ₪.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

כך ציינה, כי היתה זו המשיבה 4 אשר החלה הפעילות בגן הילדים ללא קבלת אישורים כדין וללא קבלת היתר לשימוש חורג, כאשר המשיבה 4 היא זו המנהלת את גן הילדים, והמשיב 3 בן זוגה תומך בה. כן ציינה, כי המשיבה 4 הועמדה לדין בשל שימוש חורג למטרת גן ילדים ללא היתר ורק בדיעבד החלו בני הזוג לפעול להוצאת היתרים כדין, כאשר הבקשה מוגשת על שם המשיב 3 וזאת נוכח החשש כי לא תאושר בקשה שכזו ככל שתוגש על ידי המשיבה 4 אשר לחובתה הרשעה בדין.
...
אקדים ואומר, כי לאחר שחזרתי והפכתי בטענות הצדדים, אני סבורה כי מדובר בהחלטה שעל פניה הינה סבירה ומאזנת את האינטרסים הנוגדים העומדים על הפרק.
לאור כל האמור לעיל, העתירה מתקבלת, באופן חלקי, במובן זה שיש לקבוע כי החלטת ועדת הערר הינה סבירה ומידתית בקביעותיה ותעמוד בעינה, אלא שחסרה בה התייחסות להתנהלותם של המשיבים, בנסיבות הפעלת גן הילדים, המעידה על קיומו של חשש סביר כי לא יכבדו את תנאי ההיתר.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2019 בשלום אשקלון נפסק כדקלמן:

אשר לדרישת הפצוי בגין הפגיעה בשגרת חייהם של התובעים ועוגמת הנפש שנגרמה להם בשל פעילות הגן, יש מקום לסעד בראש נזק זה. הפעלת גן הילדים ללא היתר לשימוש חורג וללא היתר בניה כדין, מהוה הפרת חובה חקוקה מאחר והוראות חוק התיכנון והבניה, תשכ"ה -1965, המחייבות קבלת היתר לשימוש חורג והיתר בניה נועדו להגן, בין היתר, על שכנים במקרקעין הסמוכים.
...
בהתחשב בהשפעה של צו זה על צדדים שלישיים, אני קובע כי הצו ייכנס לתוקף ביום 1.9.2019.
סוף דבר הנתבעים מפעילים גן ילדים ללא היתר, בנכס של הנתבע 1, תוך גרימת אי נוחות לתובעים.
בגין הנזק הלא ממוני שנגרם לתובעים, ישלמו הנתבעים, ביחד ולחוד, סך של 30,000 ₪.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ביום 30.6.2009 הורשע העותר וניתן נגדו צו איסור שימוש במבנה שלא למטרת מגורים ואיסור על הפעלת גן ילדים במבנה ללא היתר לשימוש חורג.
...
ועדת הערר אף היא סברה שיש לדחות את העתירה על הסף מחמת שיהוי – כאשר העתירה הוגשה כחודשיים לאחר מתן החלטת ועדת הערר ובסמוך לתחילת שנת הלימודים בחוסר תום לב ומחמת העדר ניקיון כפיים – תוך הסתרת עובדות מהותיות.
דיון והכרעה לאחר עיון בכלל טענות הצדדים בהתפתחויות לאחר הגשת העתירה, העתירה נדחית ובהתאם מבוטל הצו המונע ניתוק תשתיות לגן הילדים.
סוף דבר העתירה נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

תמצית טענות התובעים לטענת התובעים, הנתבעים הפעילו, בין השנים 2016-2018 את גן הילדים ברחוב הארבל 18 ללא היתר לשימוש חורג ובנגוד למדיניות המועצה האזורית, כאשר בשנת הלימודים הראשונה שהו בו עד כ-50 ילדים ובשנה השניה צומצם הקפו לכ-15 בלבד.
...
לאחר ששקלתי את טענות הצדדים ביחס לפיצוי המגיע להם הגעתי למסקנה כי יש לפסוק לתובעים 1-3 פיצוי בסך כולל של 12,000 ₪.
העובדה שפעילות הגן הפריעה לרעייתו אין בה כדי להוכיח שהיא הפריעה גם לו. בנסיבות אלה דין תביעתו להידחות.
סיכומם של דברים תביעת התובעים 1-3 מתקבלת בחלקה ותביעת התובע 4 – נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו