מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

הפחתת תוספת הפרשי הריבית והצמדה

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

בהחלטה ציינה כב' הרשמת כי החייב בבקשה שלפניה טען כי יש להורות על הפחתת סכום ההלוואה בתוספת הפרישי ריבית והצמדה על פי חוות דעת חשבונאית שהגיש, בה פורטו שלושה תחשיבים אפשריים (שערוך לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה תשכ"א-1961; שערוך הסכום בתוספת ריבית דולרית בסך 11% שנתית; שערוך מחצית מסכום הלוואה בריבית ממוצעת של שלושה בנקים).
...
בסופו של דבר אין בפנינו מסמך המסדיר את תנאי ההלוואה או קובע תנאי פירעון ברורים.
לאור כל האמור החלטנו לקבל את הבקשה ולתת למבקשת רשות לערער.
החלטנו לדון בבקשה כבערעור, ואנו מקבלים את הערעור.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום אשקלון נפסק כדקלמן:

על כן השהוי הניכר של הערייה ודרישתה לפרעון חובות העבר כתנאי לדיון בהנחות שהיה זכאי הנתבע לקבל, מצדיקים הפחתה מתוספת הפרישי ההצמדה והריבית שנצברו על החוב.
...
סך החוב נכון למועד הגשת התביעה מסתכם בסך של 29,241 ₪, ובקיזוז הסכום ששולם ביתר עבור שנת 2008, אני מחייב את הנתבע לשלם לתובעת סך של 28,576 ₪.
סוף דבר מפאת מצבו הכלכלי, הנתבע לא שילם מספר שנים ארנונה, אולם נמנעה ממנו האפשרות לקבל הנחה לה היה זכאי לאור התנאי שהציבה העירייה כי ישלם חובות עבר.
על כן אני מחייב את הנתבע לשלם לתובעת סך של 28,576 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין ממועד הגשת התביעה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

הסכום המתקבל לאחר הפחתת דמי האבטלה ובתוספת הפרישי הצמדה וריבית הוא כ- 50,000 ₪ אותו מבקשת התובעת לפסוק לה כפצוי על הפסדיה בעבר.
...
סוף דבר אני פוסקת לתובעת פיצויים כדלקמן: הפסד שכר לעבר - 50,000 ₪ אובדן השתכרות לעתיד - 450,730 ₪ הפסדי פנסיה - 62,000 ₪ עזרת הזולת - 150,000 ₪ הוצאות - 400,000 ₪ נזק לא ממוני - 37,766 ₪ ובסך הכול - 1,150,496 ₪.
סוף דבר, הנתבעת תשלם לתובעת פיצוי בסכום של 1,150,496 ₪.
בנוסף תשלם הנתבעת לתובעת את הוצאות המשפט וכן שכר טרחת עו"ד בשיעור 15.21% מסכום הפיצוי שנפסק.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2021 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

סוף דבר- אני מקבלת את התביעה ומחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 19,055 ₪ (לאחר הפחתת האשם התורם) בתוספת הפרישי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד לתשלום בפועל, אגרת משפט כפי ששולמה, שכר עדים שנפסק בדיון ושכ"ט עו"ד בסך של 3,500 ₪.
...
העובדות שפורטו לעיל למעשה אינן שנויות במחלוקת, שכן השאלה שעליי להכריע בה הינה מאוד ממוקדת קרי, האם במקרה דנן יש לחייב את הנתבעת בפיצוי התובעת נוכח טענת התובעת לפיה הנתבעת התרשלה בביצוע חובתה על פי דין למניעת קיומם של מפגעים בכביש המדובר, או שיש לדחות את התביעה לאור העובדה שהנתבעת לא התרשלה מאחר ונקטה בכל הפעולות הסבירות שהיה עליה לבצען לצורך מניעת קיומו של מפגע.
אולם סבורני, כי במקרה דנן עדותו המצומצמת של הסייר שלא זכר את המקרה והתבסס רק על הכתוב בשנית התדפיסים שקושרו זה לזה גם על ידי הנתבעת עצמה (והוגדרו כאותו אירוע נוכח סמיכות הזמנים), אין בה כדי לשלול את הטענה לפיה הבדיקה שביצע בשטח מיד לאחר הדיווח הראשוני על המפגע, עובר לקרות התאונה חסתה בגדר הדרישה לנקיטה באמצעים סבירים להסרת המפגע.
לכן איני מקבלת את טענת הנתבעת לפיה הדיווח הראשוני שהתקבל ביחס למפגע בשעה 20:46 היה כבר דיווח המתייחס לאחר התאונה, כטענתה בסיכומיה.
לצד מסקנתי לפיה הנתבעת התרשלה בהסרת מפגע שהיא קיים בכביש עובר לתאונה ובסמיכות אליה, ולא נקטה באמצעי סביר להסרתו לא ניתן להתעלם גם מכך שיש לייחס לנהגת הגולף אשם עצמי תורם שיהא בו כדי להפחית מסוכם התביעה שיעור של 20%.
סוף דבר- אני מקבלת את התביעה ומחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 19,055 ₪ (לאחר הפחתת האשם התורם) בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד לתשלום בפועל, אגרת משפט כפי ששולמה, שכר עדים שנפסק בדיון ושכ"ט עו"ד בסך של 3,500 ₪.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

נוכח העיקול, הגישו המערערים ביום 13.6.17 בקשות לתיק ההוצאה לפועל, במסגרתם עתרו להפחתת תוספות הפרישי הצמדה וריבית, לעיכוב הליכים ובטענה כי הכספים המעוקלים הופקדו על ידי המערער 2 לחשבון המערער ורעייתו לצורך חסכון עבור המערער 2.
...
כב' רשם ההוצאה לפועל שמע את ראיות הצדדים ובסופו של יום דחה הרשם המלומד את הבקשה להפחתת תוספות הפרשי הצמדה וריבית, ועם זאת הוא נעתר לבקשת המערער 2 וקבע כי הכספים המעוקלים בחשבון המערער ואשתו הם כספי המערער 2.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו