מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

הפחתת עונש בשל התנהגות המתלונן

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

הנאשם הודה והורשע ביום 27.12.20, בכתב אישום מתוקן במסגרת הסדר טיעון שלא כלל הסכמה עונשית, בכך שבמסגרת סיכסוך שכנים, התפתחה תיגרה בין בנו של הנאשם לבנו של ג'לאל אבו רמוז, המתלונן שעסקו סמוך לזה של הנאשם.
הנאשם לקח אחריות מלאה והביעה חרטה והבנה משמעותיים באשר ליסודות הפסול בהתנהגותו ויחסו למתלונן.
דומני שאף שהענישה אינדיבידואלית, דרושים שיקולים מאד משמעותיים כדי להיסוג מעונש מאסר, ולו בעבודות שירות, בשל המסר הגלום בעונש מופחת מזה עבור כל מי שעלול אי פעם להשתמש בחפץ כלשהוא כדי לפצוע באמצעותו את זולתו.
...
אני סבור כי ניתן לתת לסולחה בין הצדדים להוות תחליף לממד הפיצוי שביקשה המאשימה, אך לא מעבר לכך.
אשר על כן, אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר בן חודשיים בניכוי ימי מעצרו של הנאשם.
אני מחייב את הנאשם להצהיר כי אם יעבור בתוך שנה מיום סיום מאסרו את העבירה בה הורשע, ישלם סך 10000 ₪.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

מחד, ב"כ המאשימה עתרה להותיר את ההרשעה על כנה ולהטיל על הנאשם עונש שלא יפחת מ-7 חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות וענישה נלווית.
המתלונן דחף מספר פעמים את הנאשם בעמדת הכניסה, ואולם הנאשם הפריז בתגובתו כלפי היתנהגות המתלונן ולכן היתנהגותו אינה יכולה להצדיק הגנה עצמית.
...
מכל מקום, בסופו של דבר הנאשם הורשע על-פי הודאתו בכתב האישום, והוא אינו רשאי לטעון עובדות הסותרות את ממצאיו, לרבות החבלות שנגרמו, ולכן טענותיו בהקשר זה דינן להידחות.
גזירת הדין לפיכך, אני מחליט לגזור על הנאשם את העונשים הבאים: 15 ימי מאסר שירוצו בעבודות שירות במנהל הקהילתי תלפיות בארמון הנציב בירושלים.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

בהקשר זה צוין כי ניכר שהוא "מצליח לבסס תהליך של התבוננות ביקורתית ועניינית... לזהות באופן מהותי הסיכונים במצבו... להבין יותר נסיבות היתנהגותו הבעייתית והאלימה ולהתבונן באופן ביקורתי בבחירתו השולית". עוד צוין כי המבקש ביטא חרטה על היתנהגותו ואמפתיה למתלונן ולתחושותיו, וכן רצון לשאת באחריות למעשיו ולפצות את המתלונן.
מנגד, המדינה טענה שמדובר בעונש המצוי בטווח הענישה הנוהג במקרים מסוג זה, והטעימה את חומרת המעשה והתכנון שקדם לו. עוד נטען כי המבקש לא הישתתף בתהליך שקום של ממש, שיש בו כדי להצדיק הפחתה בעונש מטעמי שקום.
...
המבקש טוען כי סיכויי הערעור, כמו גם התנהלותו מאז האירוע מושא כתב האישום, נסיבותיו האישיות וחלוף הזמן מאז ביצוע העבירות – כל אלו מובילים למסקנה כי לא ייגרם כל נזק מעיכוב ביצועו של עונש המאסר.
בנסיבות העניין, ואף מבלי להידרש לסיכויי הערעור, אני סבורה כי מתקיימת הצדקה מיוחדת לעכב את ביצועו של עונש המאסר בפועל.
לנוכח האמור – במכלול הנסיבות אני סבורה כי הכף נוטה לעבר קבלת הבקשה.
סוף דבר: אני מורה על עיכוב ביצועו של עונש המאסר בפועל שהושת על המבקש עד להכרעה בערעור.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

המסמכים שהוגשו בדיונים האחרונים ובמסגרת הראיות לעונש כוללים בעיקר תלונות ובעיות רפואיות מפי הנאשם.
עוד נוסיף, בתמצית, כי מעבר להיתנהגות המחפירה בדיון האמור, מקריאת פסק דינה של הנשיאה, הדוחה את ערעור הפסלות, למדנו כי הנאשם הגדיל לעשות והעלה במסגרת העירעור טענות חסרות כל בסיס, ככל הנראה מתוך ניסיון להצדיק את טענת הפסלות חסרת הבסיס שהעלה.
לפיכך אף אין מקום לשקילת הפחתת עונשו לנוכח הסרת המחדל הנובע מעבירת המס שעניינה העלמת תקבולים בסך 600,000 ₪ לפחות.
...
עם זאת, מקובלת עליי עמדת המאשימה כי מאחר שכל אחת מהעבירות מבוססת על מסכת עובדתית שונה, יהיה זה נכון לקבוע שלושה מתחמי ענישה נפרדים, אף אם בעת קביעת העונש, תיקבע חפיפה מסוימת בין המתחמים.
הערעור נדחה (עפ"ג (מחוזי ירושלים) 28691-11-17 מיום 18.3.2018); (4) ת"פ (שלום ירושלים) 11468-10-15 מדינת ישראל נ' חמורי (7.1.2019) – הרשעה על-פי הודאה במספר עבירות מרמה והפרת אמונים.
"כך במיוחד כאשר מדובר בנאשמים שונים המורשעים בגדרה של אותה פרשה, אז מקבל עיקרון זה משנה תוקף" (ע"פ 27/17  בסל נ' מדינת ישראל (12.12.2017)‏‏, כבוד השופט י' אלרון, פסקה 11 והפסיקה שם).

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום קריות נפסק כדקלמן:

ב"כ הנאשם טען כי הנאשם חווה תיסכול מתמשך בשל חוסר יכולתו לראות את בתו, לשיטתו בשל היתנהגות המתלוננת, וכי זו הסיבה העומדת בבסיס המעשה.
אינני מיתעלם מכך שהנאשם עצור ועובדה זו בודאי מקשה על שלובו בהליך טפולי ואולם המשמעות המעשית היא שהוא ישוב לביתו כאשר בין הצדדים מחלוקת "פעילה" על אודות זמני השהות ובמצב בו הוא לא עבר הליך טפולי כלשהוא להפחתת מסוכנותו כלפי המתלוננת.
בעיניין זה הבאתי בחשבון כי מדובר בהסלמת היתנהגותו כלפי המתלוננת בה פגע בשנת 2018 עת סטר לה כאשר העירה לו הערה סתמית ונידון עקב כך לעונש מותנה אשר אפשר שלא היה בו להרתיעו ולהציב לו גבולות ראויים (אם כי תקופת התנאי חלפה ללא אירועים נוספים).
...
האירוע בוודאי גרם נזק נפשי למתלוננת ואני סבור שהוא מצדיק פיצוי.
סיכומו של דבר, לאחר שבחנתי את מכלול השיקולים, הן לקולה וחן לחומרה, אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר בפועל לתקופה של 6 חודשים, החל מיום מעצרו - 23.6.23.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכם



עורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו