מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

הפחתת עונש בניגוד לתסקיר מבחן

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2021 בשלום רחובות נפסק כדקלמן:

עובר לטיעוני הצדדים לעונש התבקש שירות המבחן להכין תסקיר בעיניינה של הנאשמת אשר ייבחן בין היתר אפשרות הארכת מאסר מותנה בן 3 חודשים שעומד ותלוי כנגדה.
תסקיר שירות המבחן מיום 26.4.2021 (להלן: התסקיר התשיעי) במרץ 2021 היתקיימה ועדה נוספת בעיניינה של הנאשמת, עלה כי היא עדיין מגלה בעיות תפקודיות ומתקשה בעמידה בכללי המסגרת, מטשטשת ומפחיתה מידת הבעייתיות בהתנהלותה.
באות כוחה של הנאשמת הוסיפו בהקשר לכך כי בנגוד למתואר בתסקירי שירות המבחן הנאשמת נפלטה מהקהילה בשל נסיבות שאינן תלויות בה, היא נקלעה לסיטואציה בה ניתנו לה תרופות ללא ידיעתה ולא הייתה לה סיבה הגיונית לעזוב את הקהילה זמן קצר לפני סיומה.
...
כידוע, סעיף 58 לחוק העונשין קובע כי ככלל, תקופת המאסר המותנה ותקופת המאסר שהוטלה בשל עבירה נוספת ירוצו "בזו אחר זו", קרי – באופן מצטבר, זולת אם מצא בית המשפט טעמים להפעלת המאסר המותנה, כולו או חלקו, בחופף למאסר שנגזר (ראו ע"פ 7907/2014 ואזנה נ' מדינת ישראל, פסקאות 18-12 (22.2.2015), ע"פ 2336/2016 ריאד מזראיב נ' מדינת ישראל פסקה 32 (14.12.2017)).
סוף דבר לאור כל האמור אני גוזרת על הנאשמת את העונשים הבאים: 12 חודשי מאסר בפועל.
אני מורה על הפעלת מאסר מותנה בן 3 חודשים (ת"פ 20850-07-16, גזר דין מיום 30.12017), זאת במצטבר לעונש המאסר שהוטל בסעיף א' לעיל.

בהליך תיק תת"ע אדום (תתע"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום חדרה נפסק כדקלמן:

לאחר שבית המשפט נעתר והרשיע את הנאשם בהתאם להודאתו, ביקש ב"כ הנאשם להפנות את מרשו לשירות המבחן אשר יבחן את שאלת הארכת 2 עונשי מאסר מותנים ברי הפעלה מעל הנאשם וכן את שאלת ענישתו של הנאשם באמצעות צו של"צ. המאשימה לא היתנגדה אך הבהירה שעמדתה העונשית למאסר ועל כן, הנאשם הופנה לקבלת תסקיר בעיניינו.
בתאריך 07.07.22 הגיש שירות המבחן תסקיר שסקר את מצבו של הנאשם ונסיבות חייו ובסופו של דבר לא בא בהמלצה טיפולית או שיקומית שיש בה כדי להפחית את הסיכון הנשקף מהנאשם להישנות העבירה, בין היתר גם משום חוסר רצונו של הנאשם לקחת חלק בטיפול ייעודי וכן אי הופעתו למסור בדיקות שתן.
לדבריו, הנאשם חסך זמן שפוטי ולקח אחריות על מעשיו וזאת בנגוד לאמור בתסקיר שירות המבחן.
...
אני מורה על הפעלת עונש מאסר מותנה בר הפעלה של 4 חודשים למשך 3 שנים שהוטל על הנאשם בבית משפט שלום תעבורה תל אביב בתיק 8277-03-19 גזר דין מתאריך 17.11.19 מתוכו 2 חודשים ירוצו בחופף ו- 2 חודשים ירוצו במצטבר.
סופו של דבר אני גוזר על הנאשם 9 חודשים מאסר בפועל אשר יבוצעו בעבודות שירות.
אני מורה על הפעלת עונש פסילה מותנית של 4 חודשים למשך 3 שנים שהוטל על הנאשם בבית משפט שלום תעבורה חדרה בתיק 1842-03-19 גזר דין מתאריך 16.09.20 שירוצו בחופף לעונש הפסילה בגין תיק זה. אני מורה על הפעלת עונש פסילה מותנית של 6 חודשים למשך 3 שנים שהוטל על הנאשם בבית משפט שלום תעבורה תל אביב בתיק 8277-03-19 גזר דין מתאריך 17.11.19 שירוצו במצטבר לעונש הפסילה בגין תיק זה. סופו של דבר אני גוזר על הנאשם 36 חודשים פסילה בפועל.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

בהתייחס לעונשו של הנאשם הפניתה לתסקיר שירות המבחן וטענה לידיעתו ומודעותו של הנאשם לכך שנשק = מוות, ועם זאת החזיק בו. בעיקר עמדה התובעת על העובדה שהנאשם לא ראה כל צורך בהליך טפולי ולהתרשמות שירות המבחן ולכך שהנאשם מטשטש בנסיבות החזקת הנשק ולקיומו של סיכון ממשי לעבריינות חוזרת דומה של הנאשם בעתיד, לרבות המלצה חריגה של השרות למאסר בפועל.
בהתייחסו לעולה מתסקיר שירות המבחן טען כי בנגוד לדברי התובעת, גילה הנאשם נכונות להישתלב בקבוצות טיפוליות, ולא ניתן לשלול פוטנציאל לטפול ושקום כשבכל מקרה התמונה העולה מהתסקיר אינה רעה כפי שמבקשת התובעת להציג.
על פי התיקון לחוק, משהורשע אדם בעבירה לפי סעיף (א) רישא (ב 2) או (ב 3) רישא - לא יפחת עונשו מרבע העונש המירבי שנקבע לאותה עבירה, דהיינו, 21 חודשי מאסר בפועל ( כולל מאסר על תנאי) אלא אם יחליט בית המשפט מטעמים מיוחדים שירשמו, להקל בעונשו.
...
בהתייחסו למתחם שבין 11 לבין 33 חודשי מאסר בפועל ציין: "לא מצאנו כי מתחם העונש ההולם חורג ממתחמי הענישה הנקבעים לעבירה זו בנסיבות הללו של ביצוע העבירה". אשר לעונש בתוך המתחם ציין: "הענישה של 12 חודשי מאסר מגלמת גם את הנסיבות לקולא בדבר היעדר עבר פלילי וגילו הצעיר של המערער". בעפ"ג 21260-10-19 מדינת ישראל נ' מזאריב (24.11.19) קיבל בית המשפט המחוזי בנצרת ערעור המדינה על עונש של 9 חודשי מאסר בפועל לריצוי בדרך של עבודות שירות, בעניינו של צעיר נעדר עבר פלילי, אשר שיתף פעולה באופן מלא עם שירות המבחן אשר המליץ על צו מבחן ושל"צ, והעמיד את עונשו על 12 חודשי מאסר בפועל, לאחר שהדברים הבאים: "...תופעת השימוש בנשק חם, גובה קורבנות כמעט מידי יום ביומו. לא זו בלבד, שלמרות המאמצים הרבים שמשקיעים גורמי אכיפת החוק והעונשים שהוטלו עד כה, לא מוגרה התופעה, אלא שאנו חווים הסלמה בהיקף החזקתם של כלי נשק, וכפועל יוצא מכך גם שימוש בנשק זה. האלימות החמורה הגוברת ברחבי הארץ [...] מחייבת העברת מסר תקיף וברור מצד בתי המשפט שלפיו כל מי שמעורב בהחזקה, נשיאה, וכל שכן שימוש בנשק חם, צפוי לעונשים כבדים מאחורי סורג ובריח [...] אנו סבורים כי נכון היה לנקוט בקו המתחייב בשעה זו של העלאת רף הענישה [...] החמרה זו צריכה לבוא לידי ביטוי בהחמרת מתחמי הענישה תוך מתן דגש לשיקולים הנוגעים לערכים החברתיים הנפגעים ו מידת הפגיעה בהם [...] כמו כן, לצורך במיגור תופעת האלימות הגואה שמאפייניה שימוש בנשק חם, יש ליתן משקל לשיקולי ההרתעה בקביעת העונש בתוך המתחם". (ההדגשה שלי, ש.ש) בעפ"ג 19687-06-18, אבו עאבד נ' מדינת ישראל (14.11.18) דחה בית המשפט המחוזי בבאר-שבע, ערעור על חומרת העונש, 11 חודשי מאסר בפועל , שהושתו על המערער, נעדר עבר פלילי שבעניינו המליץ שירות המבחן על מאסר בעבודות שירות.
סיכום מכלול הדברים האמורים, בהתחשב בחומרת מעשי העבירות בנסיבותיהם, במידת אשמו של הנאשם, בערכים החברתיים בהם פגע הנאשם ומידת פגיעתו בהם, במדיניות הענישה הנוהגת והמתחייבת - סבורני כי מתחם העונש ההולם למעשי הנאשם צריך וינוע בין 13 ל- 36 חודשי מאסר בפועל.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

על פי הנטען באישום השלישי, ביום 12.4.2022 בשעה 12:00 לערך, שוטט הנאשם ברחוב יפו, בנגוד להחלטה מיום 9.3.2022, לפיה הורחק מאיזור מרכז העיר ירושלים, ומהרחובות: יפו עד השוק, קינג ג'ורג', שמאי, הלל, בן יהודה עד ליום 17.5.2022.
שרות המבחן סבור היה, כי נידרשת לנאשם תכנית טפול כוללנית וארוכת טווח לצורך הפחתת הסיכון להיתנהגות פוגעת, ואולם בהיעדר שתוף פעולה נימנע שרות המבחן מהמלצה.
בתסקיר הנוסף שהוגש לבקשת ההגנה, בניסיון למצות אפשרויות טיפוליות בעיניינו של הנאשם, שב שרות המבחן על עמדתו הראשונית, וזאת לאחר שיחה שערך עם מר ולדי פלאייר, עו"ס בשרות בתי הסוהר שלו הכרות מוקדמת עם הנאשם, מתקופה בה עבד בחטיבה לקידום נוער.
המאשימה ביקשה לקבוע מיתחם שבין 6 חודשים ועד 18 חודשים, ולהטיל על הנאשם עונש שלא יפחת מ-12 חודשים.
...
מתחם העונש ההולם: הערך החברתי אשר נפגע נוגע בביטחון הציבור מפני עברייני מין מורשעים.
באיזון בין השיקולים השונים, סבורני כי יש לגזור על הנאשם עונש מאסר בפועל, לצד מאסר על תנאי.
אשר על-כן, הנני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר בפועל למשך 9 חודשים, שמניינם מיום מעצרו (12.4.2022).

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2024 בשלום כפר סבא נפסק כדקלמן:

אלו הם עקרי טענות המאשימה, כפי שנטענו על ידי באת כוחה, עו"ד אתי שטיינמץ: הנאשם ביצע עבירות רבות באופן שיטתי במשך שנה, ויש לראותן כ"ארוע אחד" בהתאם להילכת ג'אבר (ע"פ 4910/13 ג'אבר נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 29.10.14)); בנסיבותיו של תיק זה יש לקבוע כי מיתחם העונש ההולם נע בין 18-36 חודשי מאסר בפועל, 10-18 חודשי מאסר על תנאי ו-5%-10% קנס מסכום המחדל (המס שלא שולם); הערכים המוגנים בהם פגע הנאשם בבצוע העבירות קשורים לפגיעה בכלכלת המשק, בשויון הנטל במס ובסולידריות החברתית, ולנוכח הסכום הגבוה של המס שלא שולם בסך של 2.1 מיליון ₪, הפגיעה בערכים אלו היא משמעותית; העבירות שביצע הנאשם הן עבירות חמורות, שקל לבצע וקשה להיתחקות אחריהן, ועל כן נידרש בית המשפט להטיל על הנאשם עונש משמעותי מאחורי סורג ובריח, וכן קנס משמעותי; הנאשם היה בעל תפקיד משמעותי בחברה ושימש כמנהל פעיל שלה יחד עם אבנר אלוק, וכן כחשב כמויות ומנהל החשבונות של החברה, אך גם אם המאשימה הסכימה לציין בכתב האישום המתוקן שהנאשם פעל בהנחיית אלוק, אין לראות בו כ"איש קש", שכן להבדיל מכזה, הנאשם ביצע את העבירות במסגרת ניהול פעיל של החברה, כפי שניתן להתרשם מהודעותיו בחקירותיו שהוגשו לתיק בית המשפט במסגרת ישיבת ההוכחות ביום 27.12.22 (ת/1-ת/6); אמנם יש למקם את הנאשם מתחת לאלוק בהירארכיה של החברה, אך אין בכך כדי להפחית מחומרת מעשיו, מעבר להתחשבות המאשימה בו במסגרת הסדר הטיעון; כאמור, הנאשם לא היה "איש קש" לשם ביצוע העבירות, אך גם אם כן, אין בכך כדי להפחית מחומרת מעשיו בהתאם לפסיקה; בנגוד לטענת הנאשם, מתסקיר שירות המבחן עולה כי הנאשם נהנה מפירות העבירות, וכי הוא ביצע אותן בשל חובות כספיים שהיו לו כלפי אלוק ואחרים, וזאת לאחר שאלוק כיסה את חובותיו.
...
גם אם אקבל את עמדת המאשימה לפיה הנאשם התעלם מפניותיה בכתב ובעל פה, וכי כתב האישום הוגש מבלי שנערך שימוע רק לאחר ש"כלו כל הקיצין" (סעיף 55 לתגובה), הרי שהדברים דווקא מחזקים את המסקנה כי ניתן היה להגיש את כתב האישום מספר חודשים מוקדם יותר ממועד הגשתו, בהתאם להוראות חוק סדר הדין הפלילי, מבלי שהמאשימה תידרש "לחזר" כביכול אחר הנאשם.
מצאתי לנכון לעשות כן רק כשסברתי שיש סיכוי ממשי שאמנע משליחתו למאסר בפועל ממש, ולכן החלטתי זו ניתנה רק לאחר שמיעת הטיעונים לעונש.
סיכומו של דבר אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: 9 חודשי מאסר בפועל לריצוי בדרך של עבודות שירות כמפורט בחוות דעת הממונה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו