מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

הפחתת העונש על פסילה מנהיגה

בהליך ערעור פלילי תעבורה (עפ"ת) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

על פי העובדות שהתבררו, מוטל היה על המערער עונש של פסילה מכוחם של שני פסקי דין שונים שניתנו בבית המשפט לתעבורה בבאר שבע; בתת"ע 4351-07-14 נידון המערער ביום 3.8.2014 לעונש של פסילה בפועל לתקופה של 15 חדשים, וכן ל-3 חדשי פסילה על תנאי למשך שלוש שנים, בגין כך שביום 13.7.2014 נהג ברכב ללא רישיון נהיגה, ללא ביטוח וללא רישיון רכב בר תוקף (להלן: פסק הדין הראשון).
בתסקיר מיום 30.10.2016, ציין שירות המבחן כי המערער "מביע עמדות מפחיתות ונדמה כמתקשה להבין את חומרת מעשיו...התקשה לערוך בחינה מעמיקה יותר בנוגע להשלכות היתנהגותו, כולל הערך לחיי אדם...קיימת רמת הישנות גבוהה להיתנהגות פורצת חוק", משכך, המליץ שירות המבחן על הטלת עונש מוחשי.
...
סופם של דברים, שלנוכח הסיכוי - שממנו עשוי לצאת נשכר גם האינטרס החברתי - כי המערער שם מאחוריו את התנהגותו הקלוקלת, ולנוכח דרך עמידתו הנאותה בעבודות השירות שהוטלו עליו בגין התיקים האחרים, והנסיבות האישיות שפורטו, מתקבל הערעור, באופן שלעונש בן ארבעת החדשים שהטיל בית המשפט קמא יתווספו חדשיים מהמאסר המותנה שהופעל, וארבעה החדשים האחרים יחפפו עונש זה, באופן שהמערער ירצה 6 חדשי מאסר בדרך של עבודות שירות, על פי חוות דעת הממונה.

בהליך תאונת דרכים (ת"ד) שהוגש בשנת 2020 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

במקרים של רשלנות נמוכה, וכשיתכן וקיימת רשלנות תורמת של המעורבים, והחבלות שנגרמו למעורבים קלות יחסית, העונש המקובל הוא פסילה שלא תפחת מפסילת המינימום בת 3 חודשים, לצד רכיבי ענישה נוספים, ולעיתים צו של"צ. מדיניות הענישה בעפ"ת 21227-07-16 משה נ' מדינת ישראל – הורשע המערער בעבירות של גרימת תאונת דרכים, נהיגת רכב בקלות ראש וברשלנות, סטייה מנתיב, גרימת חבלה של ממש, נהיגה במהירות בלתי סבירה, ונהיגה במהירות מופרזת.
בית משפט קמא השית עליו עונש של 8 חודשי מאסר בפועל, 6 חודשי מאסר על תנאי, פסילת רישיון נהיגה למשך 6 שנים, ו-12 חודשי פסילה על תנאי למשך 3 שנים.
...
המסוכנות הנשקפת מהנאשם בנסיבות אלה גבוהה, והקלה עמו עלולה להוביל בסופו של דבר לפגיעה במשתמשי הדרך.
לפיכך, אני דנה את הנאשם לעונשים הבאים: 45 ימי מאסר בפועל.
אני דנה את הנאשם ל-4 חודשי מאסר וזאת על תנאי למשך 3 שנים.
אני דנה את הנאשם לתשלום קנס בסך 1,500 ש"ח .

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

עוד התבקש שלצד עונש המאסר בפועל יוטלו מאסרים מותנים, קנס שלא יפחת מסכום של 196,000 ₪, וכן התבקש חילוט סכום בסך 7,900 ₪ המופקד בקרן החילוט.
כמו כן, התבקש להורות על פסילת רישיון הנהיגה של הנאשם.
בהתייחס לפסיקה שהגישה המדינה הסניגור טען שנוכח עיקרון אחידות הענישה יש לשים דגש על עונשים שנגזרו במסגרת הפרשה הנדונה ולתת משקל פחות לפסיקה במקרים אחרים.
...
בסופו של דבר הסוכן סירב לרכוש את אמצעי הלחימה במחיר זה. בהמשך היום הנאשם והסוכן שוחחו לגבי העסקה והסוכן ביקש מהנאשם לדבר עם האחר על מנת שיוריד במחיר.
בכל הנוגע להשפעת העונש על משפחתו של הנאשם יצוין שלאור חומרת העבירות שביצע הנאשם אין מנוס מהטלת ענישה שתוביל לפגיעה במשפחתו כך או אחרת.
אני מורה על חילוט 7,900 ₪ לטובת קרן חילוט סמים, וזאת בעבור רכב המאזדה שנתפס ונמכר היות ושימש או נועד לשמש כאמצעי לביצוע העבירה או שימוש או נועד לשמש כדי לאפשר ביצוע העבירה או שהושג במישרין או בעקיפין כשכר עבירה או כתוצאה מביצוע העבירה או שיועד לכך או נועד לשמש כאמצעי לביצוע העבירה או שימוש או נועד לשמש כדי לאפשר ביצוע העבירה.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

נקבע "חפיפת העונש המותנה, ולבטח במלואו, יש בה כדי לפגום ביסוד ההרתעה כנגד הנוהגים ברכבים בזמן פסילה תוך זילזול בוטה בהחלטות שיפוטיות הניתנות בעיניינם". רע"פ 1211-12 אברהם ישראלי נ. מדינת ישראל (מיום 15.2.12) המערער הורשע בעבירת נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון תקף, ושימוש ברכב ללא פוליסת ביטוח בתוקף.
בהיתחשב בנסיבות ביצוע העבירה ובמידת אשמו של הנאשם יש להורות על מיתחם ענישה מופחת מזה אשר לו עותרת המאשימה ולקבוע כי הינו בטווח של 5-12 חודשי מאסר בפועל.
...
העובדה, אותה מניח הסנגור, כי הנאשם לא יימצא כשיר לביצוע עבודות השירות, אינה משנה את המסקנה.
לאור כל האמור, הנני גוזרת את עונשו של הנאשם כדלקמן: מאסר על תנאי לתקופה של 9 חודשים, למשך 3 שנים מהיום, והתנאי הוא כי הנאשם לא יעבור בתקופה זו עבירת נהיגה בזמן פסילה או שימוש ברכב ללא רשות, ויורשע עליה בדין.

בהליך רשות ערעור פלילי (רע"פ) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

כן הופעל עונש מאסר מותנה בן 10 חודשים בחופף (להלן: המאסר המותנה הנוסף); 12 חודשי מאסר על תנאי, למשך 3 שנים מיום שיחרורו לבל יעבור עבירה של נהיגה בזמן פסילה; פסילת רישיון נהיגה למשך 10 שנים, כך ש-5 שנים ירוצו בחופף ו-5 שנים ירוצו במצטבר לכל פסילה אחרת שטרם סיים המבקש לרצות; 24 חודשי פסילה על תנאי, למשך 3 שנים מיום שיחרורו; והתחייבות על סך של 5,000 ש"ח להמנע מבצוע עבירה בה הורשע, למשך 3 שנים מיום שיחרורו.
נימוקי הבקשה לטענת המבקש, על בית משפט קמא היה להורות על הפחתת עונשו ב-10 חודשים, שכן אלולא היה מצוין לפני המבקש כי עומדים לחובתו 10 חודשי מאסר על תנאי הוא לא היה מקבל את הסדר הטיעון שהוצע.
...
דיון והכרעה לאחר עיון בבקשה ובנספחיה, הגעתי לכלל מסקנה כי דינה להידחות.
סבורני, נוכח מכלול הנסיבות עליהן עמדו הערכאות קמא, בהן עברו הפלילי והתעבורתי של המבקש, כי עניינו אינו נפל לגדר מקרים חריגים אלה (ראו והשוו: רע"פ 54/20 נקש נ' מדינת ישראל (6.1.2020); רע"פ 2618/18 עבדאללה נ' מדינת ישראל (18.4.2018)).
סוף דבר, הבקשה נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו