מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

הפחתת אחוזי נכות בוועדה רפואית

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2018 באזורי לעבודה נצרת נפסק כדקלמן:

וועדה רפואית לעררים אשר היתכנסה ביום 26/1/17 וביום 11/7/17 (להלן: "הועדה"), החליטה כי למערער 28% נכות החל מיום 1/1/16, ובכך דחתה את עררו תוך הפחתת אחוזי הנכות אשר נקבעו על ידי הועדה הרפואית מדרג ראשון.
...
מדובר בטענה רפואית אשר דינה להידחות.
לאור כל האמור לעיל, לא מצאתי כי נפלה טעות משפטית בהחלטת הוועדה המצדיקה את התערבות בית הדין.
אי לכך, דין הערעור להידחות.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2017 באזורי לעבודה נצרת נפסק כדקלמן:

על החלטת הועדה מדרג ראשון הגיש התובע ערר לועדת העררים, וזו התכוונה להפחית לתובע אחוזי נכות רפואית.
...
כאמור לעיל, תביעתו של התובע לא נדחתה, ועל כן תביעתו "לחסימה" עתידית של הנתבע מלבחון את כלל נכותו, במידה והוא יפנה אליו בשנית, דינה להידחות.
לסיכום – דין התביעה להידחות, וכך הננו מורים.
נדגיש, כי לאור העיכוב שהביא הנתבע באופן הגשת הסיכומים בהליך, שלא הוגשו מצידו בסופו של דבר, שקלנו האם לחייב את הנתבע בהוצאות, אולם בסופו של דבר נמנענו מלעשות כן. ערעור – ניתן לערער על פסק הדין לבית הדין הארצי לעבודה, וזאת בתוך 30 ימים מיום קבלתו.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2019 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

הועדה הרפואית לעררים ("הועדה") היתכנסה ביום 20.11.16, ערכה למערער בדיקה קלינית, ופרטה את ממצאיה כדלקמן: "צבע עור וחום תקין בגפיים תחתונים, כוח גס ותחושה שמורים, הקף שוקיים וירכיים שווה בנקודות זהות. ברך שמאל ללא סימני תפליט או נעילה, יציבה, יציבה תחת משקל הגוף, הפעלת ברך שמאל: יישור מלא, כיפוף 120 מעלות, עמידה על קצות אצבעות ועקבים תקינה" הועדה החליטה לעצור את הדיון ולהודיע למערער על כוונתה להפחית אחוזי נכות בגין החבלה בברך שמאל.
...
נדחית טענת המערער שלפיה הוראת פסק הדין "תדון מחדש" משמעה שבית הדין הורה לוועדה לערוך בדיקה קלינית עדכנית.
טענת המערער שהמסמכים הרפואיים ובדיקות הדימות מצביעים על מוגבלות, דינה להידחות.
בעניינו של המערער נימקה הוועדה מדוע הממצאים אינם מקנים נכות, ומדובר בקביעה רפואית שאין מקום להתערבות בית הדין בה. סוף דבר לאור כל האמור, הערעור נדחה.

בהליך בג"ץ (בג"ץ) שהוגש בשנת 2017 בעליון נפסק כדקלמן:

הועדה הרפואית לעררים הפחיתה את אחוזי הנכות שקבעה הועדה הרפואית המחוזית, על סמך בדיקה רפואית שעשתה, ובנוסף, קבעה כי קיים קשר סיבתי בין מוגבלותו הרפואית של העותר בכניסה לשירות המדינה לבין נכותו בעת פרישתו.
...
לטענת העותר, התעקשותו למנוע את הפסקת עבודתו עמדה לו לרועץ בסופו של דבר.
לטענת המדינה, הוועדה מילאה אחרי הוראות פסק הדין, ואולם לנוכח מסקנתה לעניין הקשר הסיבתי, מסקנה שלא ניתן היה לצפות אותה עובר לקבלת ההחלטה, לדעת המדינה יש מקום ואף הכרח לקבל הבהרה האם די בליקויים החדשים שהתווספו או נוצרו במהלך שירותו של העותר, ובהם בלבד, כדי לקבוע כי העותר לא היה כשיר לתפקידו התקני בשירות המדינה במועד סיום עבודתו.
אשר על כן, אנו מורים על מחיקתה של העתירה.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

המבקשת טוענת כי המשיבה פועלת על מנת להפחית את אחוזי הנכות שקבעה הוועדה הרפואית ולקצר את תקופת הנכות, על מנת שלא לשלם לעמיתים גמלת נכות מלאה לה הם זכאים.
...
לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה החלטתי היא כדלקמן: עיקר העובדות והמחלוקת בין הצדדים: המשיבה היא קרן פנסיה אשר מבטחת את עמיתיה בביטוח פנסיוני ומקנה לעמיתים זכאות לגמלת נכות למקרה שכושר עבודתם יפגע בשיעור העולה על 25%.
על רקע האמור ביום 5/9/21 הגישה המבקשת בקשה לגילוי מסמכים ומענה לשאלון.
על רקע האמור, ביום 25/11/21 חלף שמיעת חקירות המצהירים התקיים דיון בבקשה לגילוי מסמכים.
לאחר שעיינתי בטענות הצדדים אני סבורה כי דין הבקשה לגילוי מסמכים נוספים להדחות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו