מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

העלאת סכום הקנס בעבירות מכס

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2014 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

ב"כ המאשימה עתרה להטיל על הנאשמת 1 קנס מרתיע, ועל הנאשם 2 מאסר בפועל לתקופה של 6-8 חודשים, מאסר על תנאי בין 4 ל-8 חודשים למשך שלוש שנים, וקנס בין 4,800 ₪ (סכום הקנס המינהלי המירבי לכל העבירות) לבין 29,200 ₪.
לגבי הנאשמת 1, היות ואינה פעילה, עתר להטיל עליה קנס סמלי.
הענישה הנהוגה – אתייחס להלן למספר מקרים דומים שנידונו בפסיקה - ב-עפ"ג 37359-08-13 אגף המכס מע"מ רמלה נ' דניארוב (28.1.14) – דובר בחמש עבירות של אי הגשת דוח במועד לשלטונות המע"מ, מתוכם דוח אחד הוגש באיחור.
...
לאור כל האמור לעיל, אני סבורה כי מתחם הענישה ההולם את המקרה דנן בו לא הוגשו 8 דוחות מע"מ במועד, המחדלים הוסרו באופן חלקי, ולאור יתר נסיבות ביצוע העבירות, הינו לגבי הנאשמת 1 קנס, ולגבי הנאשם 2 מאסר שנע בין מספר חודשי מאסר בעבודות שרות ועד 8 חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי, וקנס שנע בין 8,000 ₪ ל-30,000 ₪.
סוף דבר אשר על כן, אני גוזרת על הנאשמים את העונשים שלהלן: הנאשמת 1 – קנס בסך של 1,000 ₪ לתשלום עד 1.6.14.

בהליך ערעור פלילי גזר דין (עפ"ג) שהוגש בשנת 2013 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

המשיב עדיין לא שילם את הקנס, השוברים לא הגיעו אליו, הוא הגיע לבימ"ש ברמלה לקחת שוברים והקנס הוכפל בגלל עובדה זו. ב"כ המשיבה: לעניין פסק הדין צחי משה, ביהמ"ש הקל בגובה הקנס מפאת מצבו הכלכלי הקשה של הנאשם, ובמצבו אנו בתיק דנן בימ"ש קמא קבע כי לא הוכחו שום נסיבות אישיות חריגות לנאשם ואף הנאשם לא הביא שום מסמכים המעידים על כך. בנוסף לכך, הקנס המנהלי הוצא כתוצאה מטעות של המאשימה מאחר ומדובר בסכום של 99 פקטים של סיגריות.
<#3#> פסק דין המשיב הואשם בת"פ 30590-03-12 (בימ"ש שלום ברמלה) בעבירות על תקנות המכס בעיניין מעבר במסלול הירוק כאשר ביום 28.7.11 הגיע ארצה דרך נתב"ג כשהוא נושא 99 קרטונים של סיגריות מבלי שהצהיר עליהן ומבלי ששילם את המיסים הרלוואנטיים.
עיון בתסקיר מעלה כי הוא אכן מיפרט את נסיבותיו האישיות הלא קלות של המשיב, אך הוא לא קובע שהרשעתו של המשיב עלולה לגרום נזק לשיקומו או לפרנסתו ומשכך, גם אם העבירה נושא הודאתו של המשיב איננה עבירה חמורה, הרי אין להקל בה ראש לאור כמות הסיגריות שהכניס המשיב ארצה מבלי להצהיר עליהן ומבלי לשלם את המיסים תמורתן.
...
לאור כל האמור לעיל, גם אם התקיים התנאי הראשון הנדרש לאי הרשעה, דהיינו עבירה שאיננה ברף הולם המצדיק הרשעה, הרי לא התקיים התנאי המצטבר השני, דהיינו פגיעה לא מידתית של הרשעה בשיקומו או בעתידו או בפרנסתו של המשיב.
לאור כל האמור לעיל אנו מקבלים את הערעור ומרשיעים את המשיב בעבירה שיוחסה לו בכתב האישום.
לאור כל האמור לעיל אנו דוחים את הערעור באשר לגובה הקנס.

בהליך תיק פלילי בניה (תפ"ב) שהוגש בשנת 2023 בשלום כפר סבא נפסק כדקלמן:

המחלוקת בין הצדדים, שהתעוררה גם במספר הליכים דומים ונידונה במספר החלטות שיפוטיות מהעת האחרונה, נוגעת למעשה לשאלה מהן אותן "נסיבות מיוחדות" המצדיקות את הפחתתו של הקנס המנהלי הקצוב, ובאופן רחב יותר, מהו מרחב שיקול הדעת של בית המשפט בעת גזירת העונש, לנוכח ההסדר הקבוע בסעיף 14 לחוק העבירות המנהליות והסכומים הנקובים בתוספת לתקנות העבירות המנהליות.
ביום 23.2.23 ניתנה החלטת בית המשפט העליון ברע"פ 7286/22 בונפד נ' מדינת ישראל, במסגרתה דחה מותב תלתא של בית המשפט העליון בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי שדחה ערעור של נאשם שהוטל עליו קנס בסך 50,000 ₪ (או 90 ימי מאסר תמורתו), לאחר שהורשע בעבירה לפי תקנה 42 לתקנות המכס, התשכ"ו – 1965.
וכשבוחנים מהן "נסיבות מיוחדות" בהקשר של העבירה המיוחסת לנאשמת, של שימוש אסור, הפסקת השמוש האסור באיחור (ביחס לתקופת 30 "ימי החסד" המוגדרת בתקנות), בהחלט יכולה לעלות כדי "נסיבות מיוחדות" המצדיקות הפחתה מקנס המקור, כפי שקבע בית משפט השלום בכפר סבא (כבוד ס' הנשיא השופט עמית פרייז) בת"פ (שלום – כפר סבא) 58803-07-20 המחלקה להנחיית תובעים מוסמכי היועץ המשפטי לממשלה נ' בדיר (פורסם בנבו, 22.4.21), שמצא כי במקרה כזה, "נסיבה מיוחדת של הפסקת שימוש באיחור תביא לכך שהקנס שיוטל בסופו של דבר יהיה נמוך בשלושים אחוז מהקנס המינהלי", ואם תוצג נסיבה מיוחדת נוספת, ניתן יהיה להפחית הפחתה נוספת.
...
וכשבוחנים מהן "נסיבות מיוחדות" בהקשר של העבירה המיוחסת לנאשמת, של שימוש אסור, הפסקת השימוש האסור באיחור (ביחס לתקופת 30 "ימי החסד" המוגדרת בתקנות), בהחלט יכולה לעלות כדי "נסיבות מיוחדות" המצדיקות הפחתה מקנס המקור, כפי שקבע בית משפט השלום בכפר סבא (כבוד ס' הנשיא השופט עמית פרייז) בת"פ (שלום – כפר סבא) 58803-07-20 המחלקה להנחיית תובעים מוסמכי היועץ המשפטי לממשלה נ' בדיר (פורסם בנבו, 22.4.21), שמצא כי במקרה כזה, "נסיבה מיוחדת של הפסקת שימוש באיחור תביא לכך שהקנס שיוטל בסופו של דבר יהיה נמוך בשלושים אחוז מהקנס המנהלי", ואם תוצג נסיבה מיוחדת נוספת, ניתן יהיה להפחית הפחתה נוספת.
אני סבור שבשלב זה - חלפו כשנתיים מאז גזר הדין בת"פ 58803-07-20 – ראוי לנקוט במדיניות ענישה גמישה יותר, אך אדגיש: לא בהכרח מקלה יותר.
סיכומו של דבר אני מטיל על הנאשמת קנס בסך 500,000 ₪.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

בית המשפט המחוזי זיכה את הנאשם מחלק מהעברות ונוכח חלוף הזמן והימשכות ההליכים, הפחית את עונשו וגזר עליו 6 חודשי מאסר בעבודות שירות תוך שהעלה את סכום הקנס והעמידו על סך של 200,000 ש"ח. בקשת רשות העירעור לבית המשפט העליון נדחתה.
בעקבות ההודעה סגרו פקיד השומה ומנהל המכס ומע"מ את תיק העסק כאשר בפועל המשיך הנאשם להפעיל את העסק ולהנפיק ללקוחותיו חשבוניות מס. הנאשם לא העביר לרואה החשבון את החשבוניות שהונפקו לצורך דיווח לרשויות המס ולא ניהל ספרים כמתחייב על פי חוק.
...
החלטתי משיקולי שיקום לחפוף את עונשי המאסר ולאפשר לנאשם-1 לשאת את מאסרו בעבודות שירות וזאת בהתחשב בכך שמדובר באדם נורמטיבי אשר מנהל אורח חיים נורמטיבי; בקבלת האחריות; בחרטה הכנה; במצבו הרפואי של בנו; בנכונותו להשתלב בהליך טיפולי; בהעדר עבר פלילי; בחלוף הזמן מעת שנעברו העבירות; בהסרת המחדלים; וכדי לפתוח לו פתח לתקווה ושיקום בעתיד.
גם בנוגע לנאשם 2 החלטתי משיקולי שיקום לחפוף את עונשי המאסר ולאפשר לו לשאת את מאסרו בעבודות שירות בהתחשב בהיותו אדם נורמטיבי אשר מנהל אורח חיים נורמטיבי ושינה את דפוסי חשיבתו; בקבלת האחריות; בחרטה שהביע; בחלוף הזמן, במצבו הכלכלי, בנכונותו להשתלב בהליך טיפולי, ובמאמציו להסיר את מחדליו.
סוף דבר לאחר ששקלתי את רכיבי הענישה השונים – סוגם, מידתם והשפעתם ההדדית, החלטתי לגזור על הנאשמים את העונשים כדלקמן: על הנאשם 1: מאסר בן 9 חודשים שאותו יישא הנאשם בעבודות שירות, זאת על פי קביעת הממונה על עבודות שירות בשב"ס. הנאשם שובץ לעבודות שירות במפעל חיים בימים ובשעות שנקבעו בחוות הדעת.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2013 בשלום פתח תקווה נפסק כדקלמן:

בחינת מדיניות הענישה הנוהגת מעלה כי במקרים דומים הוטלו על נאשמים, לצד עונשי מאסר, אף קנסות משמעותיים כמפורט להלן: ברע"פ 1514/08 שנהב נ' מדינת ישראל (21.7.08) נדון עניינו של נאשם שהורשע בעבירות מכס בנוגע למעורבותו בייבוא של 7 מכולות, אשר לגביהן הוצהר כי הן מכילות מזרנים, בעוד שבפועל הכילו כ- 5,400 קרטונים של סיגריות מזויפות.
(1) אם קבוע לעבירה עונש מאסר עד ששה חדשים או קנס בלבד, או קנס שלא נקבע לו סכום - קנס עד 14,400 שקלים חדשים; (2) אם קבוע לעבירה עונש מאסר למעלה מששה חדשים ולא יותר משנה - קנס עד 29,200 שקלים חדשים; (3) אם קבוע לעבירה עונש מאסר למעלה משנה ולא יותר משלוש שנים - קנס עד 75,300 שקלים חדשים; (4) אם קבוע לעבירה עונש מאסר למעלה משלוש שנים - קנס עד 226,000 שקלים חדשים".
...
בכל הנוגע לקנס הכספי, סבורני כי יש להטיל על הנאשמים קנס כספי משמעותי.
באיזון בין השיקולים השונים סבורני כי יש לגזור על הנאשמים קנס כספי משמעותי.
סוף דבר אשר על-כן, הנני גוזר על כל אחד מהנאשמים את העונשים הבאים: 6 חודשי מאסר בפועל אשר ירוצו בדרך של עבודות שירות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו