מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

העילות לעיון חוזר בשל "חלוף הזמן"

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2023 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

בבש"פ 6845/07, קוסטריקין נגד מדינת ישראל, , קבעה כבוד השופטת ארבל: הדרישה באשר לחלוף זמן ניכר מעת מתן ההחלטה, היא גמישה והפרשנות הנתנת לה מותאמת לנסיבות כל מקרה ומקרה, תוך יציאת איזון ראוי בין הפגיעה הנגרמת לנאשם הספציפי בשל חלוף הזמן, אל מול האנטרס הצבורי.
נראה כי הקביעה שעבר "זמן ניכר" מעת מתן ההחלטה, באופן המקים עילה לעיון חוזר בהחלטה, הינה תולדה של נסיבות העניין.
בסופו של דבר נקבע כי "בשים לב לעבירות החמורות המיוחסות לעורר ולמסוכנות הרבה הנשקפת ממנו כמפורט לעיל, לא נפל פגם בקביעה כי ארבעת החודשים שחלפו בין ההחלטה על מעצרו עד תום ההליכים נגדו לבין הגשת בקשתו לעיון חוזר אינם בבחינת "זמן ניכר" המצדיק עיון בתנאי המעצר.
...
בסופו של דבר נקבע כי "בשים לב לעבירות החמורות המיוחסות לעורר ולמסוכנות הרבה הנשקפת ממנו כמפורט לעיל, לא נפל פגם בקביעה כי ארבעת החודשים שחלפו בין ההחלטה על מעצרו עד תום ההליכים נגדו לבין הגשת בקשתו לעיון חוזר אינם בבחינת "זמן ניכר" המצדיק עיון בתנאי המעצר.
" סבורני כי לאור פרק הזמן שקצר מאז מעצרו של המבקש ובשים לב למסוכנותו הגבוהה, אין מקום להעתר לבקשה במלואה.
לעניין הרחבת חלונות האיוורור, אני סבורה כי בשלב זה ניתן לאפשר למבקש חלונות יומיים בני שעתיים, מהשעה 17.00 עד השעה 19.00, זאת החל מיום 12.6.23.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בא כוח המשיבה טען כי לא מתקיימות עילות לעיון חוזר משום חלוף הזמן ושינוי נסיבות.
...
אני מורה על פתיחת חלונות התאווררות.
כל אחד מהמבקשים ביקש חלונות בשעות שונות לא מצאתי להפריד בין השניים ואני קובע כי יותר להם לצאת מ"מעצר הבית" בו הם נתונים בכל יום מימות השבוע בין השעות 09:00 עד 13:00 בליווי ופיקוח מי ממפקחיהם.
ככל שהמשיבה תחליט שלא להגיש ערר עליה להודיע באופן מיידי לבאי כוח המבקשים וליחידה לפיקוח אלקטרוני בשב''ס. המזכירות תעביר החלטתי זו לב"כ הצדדים וליחידת הפיקוח האלקטרוני בשב"ס. ניתנה היום, ח' ניסן תשפ"א, 21 מרץ 2021, בהעדר הצדדים.

בהליך בקשה לפסילה עד תום ההליכים (בפ"ת) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

במצב דברים זה ברי כי לא מתקיימת עילה לעיון חוזר משום שינוי נסיבות ואף לא יכולה להתקיים עילה לעיון חוזר משום חלוף הזמן.
...
אין באמירה ולא כלום עם ההליך בתיק העיקרי שיש ויסתיים במסקנה משפטית אחרת, ובוודאי עת עומדת למבקש חזקת החפות, שאין לערער או להרהר אחריה.
כמו כן אין להתעלם מכך שעובדות כתב האישום מייחסות למבקש עבירה של שיבוש מהלכי משפט, הדחה בחקירה וניסיון להשמדת ראיה ובכך אף יש ללמד על מידת אמון פחותה שניתן לתת בו. נדמה לי כי לאחר דבריי אלה, תוצאת ההחלטה ברורה והיא - דחיית הבקשה לעיון חוזר וכך אני מחליט.
המזכירות תעביר החלטתי זו לצדדים.

בהליך בקשה לפסילה עד תום ההליכים (בפ"ת) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

נקבע כי לא מיתקיים כל שינוי בנסיבות ולא יכולה להתקיים עילה לעיון חוזר משום חלוף הזמן, נוכח שמיעתו המהירה של ההליך העקרי, האמור להסתיים בחודש יולי.
...
כב' השופט הימן, בהחלטתו מיום 7.9.2018 נעתר לבקשה, וקבע תנאים של מעצר בית מלא בבית הורי המבקש, נוכח המסוכנות הגבוהה הנשקפת ממנו, והחשש לשיבוש הליכי המשפט.
דיון לאחר ששמעתי את טענות ב"כ הצדדים נחה דעתי כי אין מקום בשלב זה להיעתר לבקשה, אך ניתן לעשות שינוי מסויים בחלונות שניתנו כבר למבקש.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

דיון והכרעה לאחר שנתתי דעתי לטעמים עליהם מבסס הסניגור את הבקשה לעיון חוזר בהחלטת המעצר ולעמדת בא כוח המשיבה, הגעתי לכלל מסקנה כי לא מתקיימת עילה לעיון חוזר אם משום כירסום ראייתי, ואם משום חלוף הזמן.
...
כמפורט בהמשך, בסופו של דבר העוררים החליטו לשמור טענה זו להליך העיקרי, ועל כן לא נדרש פירוט נוסף ביחס אליה".
הבקשה לעיון חוזר נדחית.
המזכירות תעביר החלטתי זו לצדדים.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו