מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

העונש לסוחר בסמים חילוט רכוש

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2018 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

הכרזת הנאשם כסוחר סמים וחילוט רכושו: סוגיית הכרזת נאשם כסוחר סמים מוסדרת בסעיף 36א(ב) לפקודת הסמים המסוכנים.
משעשה כן, על בית המשפט לצוות בגזר הדין, בנוסף לכל עונש אחר, על חילוט כל רכוש של הנאשם שהושג בעבירה של עסקת סמים.
...
אולם, כפי שיפורט להלן, בחינתם של אותם מקרים מלמדת שבכולם התקיימו נסיבות מיוחדות, כהחזקה של כמות גדולה מאוד של סם מסוכן, או החזקה בנסיבות המוכיחות שהסם נועד למכירה, והן שהביאו למסקנה לפיה הנאשם עתיד היה להפיק רווח מביצוע העבירה: ת"פ (מחוזי חי') 472/02 מדינת ישראל נ' תאפל 16/5/2005 - החזקת סם מסוכן מסוג הרואין במשקל העולה על 9 ק"ג. ת"פ (מחוזי ת"א) 56802-01-16 מדינת ישראל נ' אקינו 14/12/2016 - החזקת סם מסוכן בכמות שדי בה להפקת יותר מ-300 מנות, כאשר הסם בחלקו מחולק לשקיות ומוכן להפצה.
התוצאה: לאור כל האמור אני דן את הנאשם לעונשים הבאים: מאסר בפועל למשך 16 חודשים, החל מיום מעצרו (8/1/2018).
הבקשה להכרזת הנאשם סוחר סמים ולחילוט המזומנים ומכשירי הטלפון נדחית.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2018 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

טיעונים לעונש מחד, המאשימה טוענת כי יש להטיל על המשיב עונש של 32 חודשי מאסר, ענישה נלווית, הכרזה על הנאשם כסוחר סמים, חילוט רכוש והשמדת הסמים, וזאת בהתבסס על מיתחמי ענישה שנעים בין חודשי מאסר בודדים עד 36 חודשים.
...
המיקום במתחם – פועל יוצא מכל האמור הוא, שאני סבור כי יש למקם את המשיב בחלק התחתון של המתחם.
חריגה מן המתחם בשל שיקולי שיקום – בהתאם לסעיף 40ד' לחוק העונשין, אני סבור כי מתקיימות בעניינו של הנאשם נסיבות המאפשרות חריגה מן המתחם לנוכח שיקולי שיקום.
אני סבור כי תקופת שיקום של שנה, במהלכה לא נכשל הנאשם בסמים, מלמדת על כוחותיו ויכולותיו, ולכן אני סבור כי יש למצות את ההליך השיקומי גם בעת מתן גזר הדין, ולאפשר זאת באמצעות ענישה הולמת.
גזירת הדין לפיכך, אני מחליט לגזור על הנאשם את העונשים הבאים: 5 חודשי מאסר, שלא ירוצו אלא אם יעבור הנאשם כל עבירה לפי פקודת הסמים וזאת בתוך שנתיים מהיום; 6 חודשי פסילה מלהחזיק ברישיון נהיגה שלא ייכנסו לתוקף אלא אם יעבור הנאשם במהלך שנתיים מהיום כל עבירה בה הורשע לפניי; קנס בסך 5,000 ₪, אשר ישולם החל מיום 1.2.2018, או 5 ימי מאסר תמורתו.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

(ב) בית המשפט שהרשיע אדם בעבירה של עסקת סמים והוכח לו כי הנדון הפיק רווח מעבירה של עסקת סמים או שהיה אמור להפיק רווח מעבירה כאמור, יקבע בהכרעת הדין, על פי בקשת תובע, שהנדון הוא סוחר סמים ומשעשה כן – יצווה בגזר הדין, כי בנוסף לכל עונש יחולט לאוצר המדינה כל רכוש של הנדון שהושג בעבירה של עסקת סמים, אלא אם כן סבר שלא לעשות כן מנימוקים מיוחדים שיפרט.
...
אני מורה על חילוט רכב מסוג מיצובישי מ.ר. 6613020 הרשום על שם הנאשם, וכן רכב מסוג סובארו מ.ר. 7790664, אף הוא רשום על שם הנאשם.
אני מורה על חילוט כסף מזומן בסך 1,100 דולר אמריקאי שנתפס בבית הנאשם.
אני מורה על חילוט או השמדה של הסם שנתפס וכן של כל הכלים ששימשו לביצוע העבירות.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2017 בשלום פתח תקווה נפסק כדקלמן:

(ב) בית המשפט שהרשיע אדם בעבירה של עסקת סמים והוכח לו כי הנדון הפיק רווח מעבירה של עסקת סמים או שהיה אמור להפיק רווח מעבירה כאמור, יקבע בהכרעת הדין, על פי בקשת תובע, שהנדון הוא סוחר סמים ומשעשה כן - יצווה בגזר הדין, כי בנוסף לכל עונש יחולט לאוצר המדינה כל רכוש של הנדון שהושג בעבירה של עסקת סמים, אלא אם כן סבר שלא לעשות כן מנימוקים מיוחדים שיפרט.
...
אשר על כן, אני מוצאת מקום להיעתר לבקשת החילוט בעיקרה.
נוכח המפורט לעיל אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: 20 חודשי מאסר בניכוי ימי מעצרו – 18.8.15-18.10.15.
אני מורה על חילוט הרכב והמזומן שנתפסו בחזקתו, למעט סכום של 400,000 ₪, בהתאם לסעיף 36א לפקודת הסמים המסוכנים.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

ראיות וטיעונים לעונש ב"כ המאשימה עתר להטיל על הנאשם עונש בחלק התחתון של מיתחם של 4 – 12 חודשי מאסר לכל עבירת סחר וענישה נלווית לרבות הכרזה על הנאשם "סוחר סמים" וחילוט הרכוש הקשור בעבירה.
...
מתחם העונש ההולם – במכלול הנסיבות אני קובע מתחם אחד למכלול המעשים, שכן מתקיים ביניהם קשר הדוק מבחינת שיטת הפעולה, טווח הזמנים (חודשיים), וחזרה של אותם לקוחות.
גזירת הדין נוכח כל האמור, מטיל על הנאשם את העונשים הבאים: 9 חודשי מאסר לביצוע בעבודות שירות בניכוי ימי מעצרו ע"פ חישוב שב"ס שיכריע.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו