מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

העדר סעד אופרטיבי בכתב התביעה

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2021 באזורי לעבודה באר שבע נפסק כדקלמן:

דחיית התביעה כנגד הנתבעת 2 נקדים אחרית לראשית ונציין כי לאחר ששקלנו את טענות הצדדים, הגענו לכלל מסקנה כי דין התובענה כנגד הנתבעת 2 – להדחות בהעדר עילה ובהעדר סעד אופראטיבי.
כלל הוא כי שאלת העילה והסעד, צריכה להבחן לפי כתב התביעה, היה ויוכח הנטען שם. בחינת כתב התביעה המתוקן (ואף כתב התביעה המקורי) מגלה כי התובעים לא פירטו כל עילת תביעה כנגד הנתבעת 2 ואף לא ביקשו כל סעד אופראטיבי כנגד הנתבעת 2.
...
משזנחו התובעים תביעתם ברכיב זה ולא הוכיחו תביעתם, דין התביעה לדמי נסיעות להידחות.
סוף דבר תביעתם של התובעים כנגד הנתבעות 1 ו-2 נדחית על כל רכיביה.
בשים לב לסכום התביעה ולדרך בה ניהלו התובעים את תביעתם, כפי שפירטנו בהרחבה לעיל, ישלמו התובעים 2-4, ביחד ולחוד, הוצאות משפט בסך 15,000 ₪, לכל אחת מהנתבעות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום טבריה נפסק כדקלמן:

יש לציין כי הנתבע העלה במסגרת כתב ההגנה וכתב התביעה שכנגד טענות כנגד התובע בנוגע להתנהלות התובע בקשר למכירת מניות החברה לצד שלישי, אך בהיעדר סעד אופראטיבי בעיניין זה, אני מוצאת לנכון לקבוע כבר עתה שאין מקום לידון בטענות אלו במסגרת פסק דין זה. אפתח בדיון בטענת התובע, לפיה, הנתבע הטעיה את התובע במתן הצהרה כוזבת בהסכם בנוגע לגובה חובות הספקים.
...
איני מוצאת להתערב בסכום הפיצויים המוסכמים ואני קובעת כי הנתבע זכאי לפיצוי המוסכם בסך של 50,000 ₪.
לסיום: תביעת התובע נדחית.
בהתחשב בכל האמור לעיל והנסיבות העולות מפסק הדין, אני מחייבת את התובע לשלם לנתבע, הוצאות משפט בסכום כספי של 5,000 ₪ ושכר טרחת עו"ד בסך של 12,000 ₪ בתוספת מע"מ. ניתן היום, כ' טבת תשפ"ב, 24 דצמבר 2021, בהעדר הצדדים.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2021 באזורי לעבודה ירושלים נפסק כדקלמן:

כאמור בפתח הדברים, גם בית הדין הארצי היתייחס לקושי האמור בקובעו כי "המבקשים (התובעים) למעשה לא התייחסו בטיעוניהם לפניי – על אף שהתבקשו לכך במפורש – להנמקתו העיקרית של בית הדין האיזורי, הנוגעת להעדר קשר בין ארבע מהעדויות המבוקשות לבין הסעדים האופרטיביים שהתבקשו על ידם, והסתפקו בהפניה לכתבי התביעה שהוגשו על ידם בפתח ההליך" (סעיף 27 להחלטה בבקשת רשות העירעור).
...
בנסיבות אלה עילת התביעה לא כומתה ולא הוכחה ולכן דינה להידחות גם כן. מן המקובץ עולה אפוא כי התובעים ניהלו הליך ממושך במטרה להוכיח כי תנאי העסקתם לוקים בהיבטים שמנינו לעיל.
בהקשר זה מקובלת עלינו טענת המדינה כי הציגה במסגרת ההליך את דוחות ה"סטנדרט", ה"מעיין" וה"משכית" כך שמלוא המידע היה פרוש לפני התובעים ועל בסיסם יכלו לתבוע סעדים כספיים מכומתים ולהוכיח אותם, אך בחרו מטעמיהם שלא לעשות כן. כאמור בראשית הדברים, בהזדמנויות שונות וחוזרות במהלך ההליך עמדנו על הקושי הנובע מהיעדר פירוט של הסעדים הנובעים מעילות התביעה, אך התובעים ביכרו שלא לתקן את כתבי התביעה, ולהמשיך בהליך במתכונת הראשונית למרות הקושי הברור.
בנסיבות אלה אין מנוס אלא לחייב כל אחד מהתובעים בהוצאות המדינה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

כך נטען, שהסעד שהתבקש כלפיה בכתב התביעה – "לדאוג לכך" שהמדינה תעביר על שם התובעים זכויות קנייניות בקרקע – הוא סעד חסר תוחלת שהומצא אך על מנת לצרפה באופן מאולץ כבעלת דין בתיק זה. עוד נטען, כי ככל שיש לתובעים טענות כלשהן כנגד העיריה מכוח הסכם 54, אזי אלו התיישנו עוד בשנות ה-70, עת בוטל או פקע דה-פאקטו תוקפו של הסכם זה, ולכל המאוחר כך עם חתימת הסכמי החכירה הפרטניים, שהביאו להסדרת זכויות התובעים במקרקעין.
אשר לטענת העיריה לעניין העדר סעד אופראטיבי כלפיה.
...
אין ממש בסברת התובעים כי יש בכך לכונן חובת נאמנות מצדה ולפיכך, הטענה בדבר נאמנות – נדחית.
סבורני כי מקומן של טענות אלו בהליך אחר התואם תקיפת דרישת התשלום להיטל השבחה.
סוף דבר ביתרת טענות הצדדים לא מצאתי ממש שיהיה בו כדי לשנות ממסקנתי ומכל המקובץ, דין התביעה להידחות.

בהליך רשות ערעור על פסק בוררות (רע"ב) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

נטען כי אין לבורר סמכות לעשות כן. בהחלטה מיום 4.6.19 דן הבורר בטענה זו של הנתבעים וקבע שמושא התובענה היה אמנם ההסכם שבין החברה לבעלי הזכויות אולם כי ערוסי חתום על ההסכם בשני כובעים: האחד כבעל זכויות בדירה בבניין המקורי והשני כבעל החברה הנתבעת וקבע כי הוא מורה על הוספתו כנתבע מס' 2 בתובענה וזאת בין היתר בהיתחשב בסעד האופרטיבי בכתב התביעה המתוקן לבצע "הצרחה" בין אחת החניות הרגילות של ערוסי לבין חנייתם במכפיל של התובעים.
ניתן היום, ט' אייר תשפ"ג, 30 אפריל 2023, בהיעדר הצדדים.
...
אינני מקבלת את טענות ערוסי ביחס לקביעותו של הבורר בדבר העיכובים במסירת הדירה.
סופו של דבר שראיתי לנכון לדחות את הבקשה למעט לעניין המחסן כמפורט בסעיף 76 לעיל.
המבקשים ישלמו הוצאות המשיבים בסך 20,000 ₪ תוך 30 יום.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו