מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

העדר טענה באשר להעדר קיומו של מטבח

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2021 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בתיק קיימת אף חוות דעת מומחה לחקירת דליקה (מסומן י'), כאשר הגיעו למקום לאחר שקבלו את הודעת השוטרת אברהם, ונמצאו שם: "בזירה נימצאו שרידים של דליקה בחדר המדריגות" ובנוסף נרשם "בפתח הדירה מס' 11 על הריצפה שרידים של נייר שרוף, הנייר נראה צמוד למפתן הדלת בחלקו התחתון" ואף נרשמה היתרשמות המומחה "השתמשו במאיץ בעירה.. שלא נראה סימן "צריבה" או שינוי צבע במרצפות בסמוך למוקד" ובעקבות סך הממצאים ניתנה מסקנתו: "קיים חשד סביר להצתה". כבר כאן אומר ובהמשך לתהיית ב"כ המשיב בדבר מסקנה זו, כי עובדה היא שלא יוחסה למשיב עבירת הצתה אלא עבירה הפחותה ממנה באופן משמעותי, דהיינו, שימוש פחזני באש ועל כן לא ברורה לי טענתו בנוגע להמצאות או העדר חומר בעירה במקום, שכן בסופו של דבר ניירות נימצאו על מפתן דלתם של המתלוננים ולא מדובר ביירות פזורים אלא מאוגדים ומונחים במקום מסוים.
לגבי הסכין בארוע זה, מתארת שהוציא אותה מתיק גדול כחול "תיק תקיפה" והיה לו שם "גם חבל וכבל ומשם הוא הוציא את הסכין" (ש' 5) מתארת את הסכין כ"סכין מטבח ארוכה כזאת עם להב דק של משהו כמו 15 ס"מ, ידית אחיזה בצבע כהה" (ש' 22 – 23).
...
בתיק קיימת אף חוות דעת מומחה לחקירת דליקה (מסומן י'), כאשר הגיעו למקום לאחר שקיבלו את הודעת השוטרת אברהם, ונמצאו שם: "בזירה נמצאו שרידים של דליקה בחדר המדרגות" ובנוסף נרשם "בפתח הדירה מס' 11 על הרצפה שרידים של נייר שרוף, הנייר נראה צמוד למפתן הדלת בחלקו התחתון" ואף נרשמה התרשמות המומחה "השתמשו במאיץ בעירה.. שלא נראה סימן "צריבה" או שינוי צבע במרצפות בסמוך למוקד" ובעקבות סך הממצאים ניתנה מסקנתו: "קיים חשד סביר להצתה". כבר כאן אומר ובהמשך לתהיית ב"כ המשיב בדבר מסקנה זו, כי עובדה היא שלא יוחסה למשיב עבירת הצתה אלא עבירה הפחותה ממנה באופן משמעותי, דהיינו, שימוש פחזני באש ועל כן לא ברורה לי טענתו בנוגע להימצאות או היעדר חומר בעירה במקום, שכן בסופו של דבר ניירות נמצאו על מפתן דלתם של המתלוננים ולא מדובר ביירות פזורים אלא מאוגדים ומונחים במקום מסוים.
כך או כך ולאחר שבחנתי את כלל הראיות, לא מצאתי שיש בתמיהות ההגנה על מנת לפגוע בראיות הקיימות וכל אלו יצטרכו להתברר בתיק העיקרי, משכך מצאתי שראיות לכאורה קיימות, למעט חולשה לעבירת הגניבה, הרי שעילת מעצר של מסוכנות מתקיימת ומתעצמת נוכח עברו הפלילי של המשיב שכולל עבירות אלימות ומרמה ואף ריצוי עונשי מאסר בגין כך. ניתנה היום, ב' טבת תשפ"ב, 06 דצמבר 2021, בהעדר הצדדים.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2018 בשלום אשקלון נפסק כדקלמן:

עצם העובדה כי יהודית ביקשה כי יוסף לפני פירוט ה"שיפורים" כי אלו בוצעו לטענת הדייר, מלמדת כי יש לאמץ גירסתה כי המסמך לא מעיד על העידר טענות בנוגע למצב הדירה עם קבלת החזקה בה. העובדה כי הנתבע הציג לה דירה אחרת בבניין, לטענתו כפי שנמסרה מהקבלן, ואישרה היא כי בדירה קיימים רכיבים שאין בדירה סטנדרטית, אינה מקנה לנתבע את הזכות להחזיר את הדירה במצב שאינו תקין וראוי למגורים.
התובע לא העלה טענות בנוגע למזגן ולכן אין צורך להדרש לעניין זה. אשר למטבח, די בעיון בתמונות שהוגשו כדי ללמוד כי לא ניתן לקבל את היתנהגות הנתבע אשר החזיר לדירה חלקי מטבח שעל פניו לא מתאימים למצב הקיים.
אכן ככלל, שוכר אינו אחראי לבלאי טבעי של דירה או לקיומם של ליקויים הנובעים מבניה לקויה.
...
סוף דבר הנתבע שכר דירה מהמנוח במשך למעלה מעשור.
על כן אני מחייב את הנתבע לשלם לתובע בגין ליקויים בדירה ואבדן הכנסה סך של 25,417 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין ממועד הגשת התביעה.
בנוסף ישלם הנתבע לתובע סך של 5,000 ₪, נכון למועד פסק הדין, בגין עגמת נפש.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

האחד, קיומו של שוני קצוני בין המסמך שהחותם האמין כי עליו חתם לבין המסמך עליו חתם למעשה, והשני העידר רשלנות מצדו של הצד שהוטעה או שנכפה [ע"א 779/87 בליט נ' בנק לאומי, פ"ד מד(1) 304, 310 (1990); עניין הדר].
לחוו"ד הנתבע 5 צורפו תמונות המעידות על קיומם של מטבחים (ע' 8 לחוו"ד הנתבע 5).
עם זאת, מצאתי לקבל את הליקוי בהעדר טענה לגבי ביצוע הגמר כנדרש במיפרט.
...
אין בידי לקבל את הנטען בחוו"ד הנתבע 5 ולפיו הקבלן נאלץ לעזוב את הנכס בטרם שולמה לו התמורה בגין עבודה זו, אשר מעצם טיבה וטבעה מתבצעת בשלב הריצוף אשר בוצע.
אשר על כן, מצאתי לדחות רכיב זה של התביעה מהטעמים המפורטים לעיל.
סוף דבר – התביעה כנגד הנתבע 4 נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

חשיבותה גם בהיותו עד למצב בשטח, משום שביקר בדירה בימים 23.8.17 ו-6.9.17 וכתב כי חזה בסימני עליית מים קפילרית וסימני רטיבות בקירות הסלון, הפרוזדור וחדרי הדירה, רטיבות ועובש בקירות ובמרווחים שבין המרצפות ובגב ארון בחדר הילדים, וקורוזיה במגירת ארונות המטבח.
לכן, יש לדחות את טענות התובעים בנוגע להעדר תום לב של הנתבעים או הסתרה מכוונת.
שנית, עלה סימן שאלה מסוים בנוגע לטענת הנתבעים, כי הקבלן ביצע במסגרת העבודות עבור התובעים גם עבודת יציקה במחסן, שלא בקשר לניזקי הרטיבות מושא התביעה, וכלל אותה בסכומי החשבוניות שהציגו התובעים.
במכלול השיקולים, אני מוצא להפחית 15% מסכום הפצוי בשל שיקול זה. סוגיות וטענות נוספות כמובא לעיל, הנתבעים טענו כי מחיר הדירה גילם קיומה של בעיית רטיבות – גם זאת כחלק מטענה המנסה להעביר את הסיכון אל כתפי התובעים.
...
לכן, הטענה נדחית.
מנגד, איני מקבל את הטענה לחיוב הנתבעים בפיצוי המוסכם לפי הסכם המכר.
במכלול השיקולים, אני קובע כי הנתבעים יישאו בהוצאות התובעים בסך 13,000 ₪, ובשכר טרחת עורכת דינם כולל מע"מ בסכום כולל של 12,000 ₪.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2021 בשלום אשקלון נפסק כדקלמן:

אמנם, העובדה כי השוכרים בחרו להמשיך ולשכור את הדירה, לאחר שנת השכירות הראשונה בה נתגלתה רטיבות (אשר כפי העולה מהראיות תוקנה – ר' העידר ציון רטיבות בחדר הורים בחוות הדעת מטעם השוכרים לאחר שצוינה בחוות הדעת הקודמת מטעם המשכיר), יש בה כדי להעיד על מינוריות הבעיה כפי שזו התגלתה בשנת השכירות הראשונה, ומשזו אף תוקנה (ולא הוכח בפני שלא תוך פרק זמן סביר בנסיבות), הרי שלא מצאתי מקום לפצות את השוכרים בגין הטענות הנוגעות לשנת השכירות הראשונה.
אמנם, השוכרים פינו את המושכר לבסוף בסוף חודש ינואר 2020, בנגוד להסכמה, אך בנסיבות שוכנעתי כי היתה לכך הצדקה, וזאת בשים לב לאמור בחוות דעת המומחה מטעם השוכרים מיום 31.1.20 ולפיה קיימת רטיבות (קפילרית) במרפסת שירות, סימני עובש בחדר ילדים וסימני עובש רבים בקירות ותקרת הבית, במבואה, בתיקרה לפני הכניסה למטבח, במרפסת שירות, לעמדת המומחה בשל בידוד טרמי לקוי, וכאשר לשיטתו במצב העובש הקיים המושכר אינו ראוי למגורים.
בעניינינו, נוכח קיומן של שתי חוות דעת, הזמן שחלף מאז ניתנו והעובדה שלפחות לאחר מתן חוות הדעת מטעם המשכיר בוצעו תיקונים באופן שלא ניתן לדעת מהם הליקויים שנותרו אם בכלל והאם באחריות הקבלן – לא ניתן להכריע במסגרת הליך זה בשאלת מידת האחריות של צד ג' לחיובים שמוטלים על המשכיר בתביעה זו. כך למשל גם לא הוצגו הפניות לקבלן, מתי נענו, האם היו עיכובים בעטיו של הקבלן, מה משמעות תקופת הבדק, וכיוצא בזה.
...
האמור בנוגע לשכ"ט עו"ד ביחס לתביעת השוכרים תקף גם בעניינו של המשכיר, מלבד הזכאות לתשלום בגין מכתב התראה, שכן משמדובר בפניה מוצדקת של השוכרים אין להשית עליהם כמובן חיוב שמקורו בתשובת המשכיר לפניה זו. בכל הנוגע להודעת צד ג', לאחר שעיינתי בתוכן הלאקוני של ההודעה וביתר החומר המצוי בתיק, לרבות בכתב ההגנה מטעם צד ג' שלא קיבל תשובה של ממש מטעם שולח ההודעה, וחרף העובדה כי התביעה כנגד שולח ההודעה מתקבלת באופן חלקי, הגעתי לכלל מסקנה כי יש להורות על מחיקת ההודעה לצד ג', על מנת לאפשר ליבון הטענות בין הצדדים להודעה במסגרת מתאימה יותר.
סיכומו של דבר, בתביעה העיקרית ישלם הנתבע לתובעים, ביחד ולחוד, סך של 9,500 ₪, בצירוף הוצאות משפט בסך 800 ₪.
התביעה שכנגד נדחית ללא חיוב בהוצאות נוספות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו