מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

העדר הצדקה לעיכוב ביצוע פסק דין

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

תמצית טענות המשיב אין כל הצדקה לעיכוב ביצוע פסק הדין, לרבות בעיניין צו המניעה.
ניתנה היום, י' סיוון תשפ"ב, 09 יוני 2022, בהיעדר הצדדים.
...
דיון והכרעה לאחר שעיינתי בבקשה ובתשובה, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להתקבל בחלקה.
משכך, ומבלי להידרש לשאלת סיכויי הערעור, לא שוכנעתי כי יגרם למבקשים נזק ממשי, שאינו בר-פיצוי, אם לא יעוכב פסק הדין.
על אף האמור, ובהינתן האמור בסעיף 7 לתגובת המשיב, אני מקבל את הבקשה ככל שהיא נוגעת לצו המניעה (סעיף 100 לפסק הדין), ומותיר את צו המניעה הזמני מיום 18.1.2018 על כנו עד להגשת ערעור, וככל שיוגש עד למתן החלטה בבקשה רלוונטית שתוגש לבית המשפט העליון.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לטענת המשיבה נסיבות העניין אינן מצדיקות עיכוב ביצוע פסק הדין, המבקש אינו מתגורר בנכס, והוא ניבנה על מקרקעי ציבור באופן בלתי חוקי, ומשמש להשכרה.
ניתנה היום, י"ד אדר א' תשפ"ב, 15 פברואר 2022, בהיעדר הצדדים.
...
במסגרת התגובה חזר על טענותיו בבקשה, וכן טען כי בשטח המחלוקת מתגוררים אנשים, שזה בית המגורים שלהם, ובאם המבנה ייהרס יישארו ללא קורת גג. דיון והכרעה לאחר עיון בטענות הצדדים אני דוחה את בקשת המבקש ומורה על ביטול הצו הארעי.
במאזן כל השיקולים לעיל, ובשים לב לטענותיה של המשיבה בדבר הצורך בפינוי מקרקעי ציבור, כמו גם העובדה כי המקרקעין אינם משמשים למבקש כמקום מגורים, כי אם כעסק, ואף כי אני ערה לטענות המבקש כי המשיבה אינה יכולה לפנות מהחלק הנוסף הצמוד למקרקעין מושא ההליך, אני דוחה את הבקשה לצו מניעה זמני ביחס למקרקעין.

בהליך ערעור על החלטת רשם (ע"ר) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה נצרת נפסק כדקלמן:

בכתבי התביעה פירטו המשיבים את הסעדים הכוללים זכויות סוציאליות ופצוי בגין העידר שימוע.
שתי חלופות אלו מסרבלות את ההליך, ויש בכך משום הצדקה לעיכוב ביצוע פסק הדין.
...
לאחר בחינת עמדות הצדדים, שוכנעתי כי בנסיבות הדיוניות בתיק יש מקום לעכב את ביצוע פסק הדין עד להכרעה בבקשת רשות הערעור, מהנימוקים הבאים: הלכה פסוקה היא כי עיכוב ביצוע פסק דין ניתן כאשר מתקיימים שיתקיימו שני תנאים: סיכויי הערעור להתקבל אינם משוללי יסוד ושהנזק היחסי שייגרם למבקש מאי היענות לבקשה גדול מן הנזק הצפוי למשיב אם יעוכב הביצוע והערעור בסופו של עניין יידחה (ע"ע (ארצי) 6319-10-19 osman mohamad - שופרסל בע"מ (25.11.19)‏‏).
מטבע הדברים סבורני כי פסק הדין נשען על אדנים מוצקים, אך בערעור עולה שאלה שלכאורה לא ניתן לשלול לגביה את הטענה כי היא ראויה להיבחן על ידי ערכאת הערעור.
נוכח כל האמור לעיל והשלב הדיוני בו מצויים התיקים, הבקשה מתקבלת, ואני מורה על עיכוב ביצוע פסק הדין עד למתן החלטה בבקשות לרשות ערעור.

בהליך ערעור עבודה (ע"ע) שהוגש בשנת 2023 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

לטעמי, סכויי העירעור, כשלעצמם, אינם גבוהים במידה המצדיקה עיכוב ביצוע פסק הדין.
ניתנה היום, ט"ו תמוז תשפ"ג (04 יולי 2023) בהיעדר הצדדים ותישלח אליהם.
...
לאחר שנתתי דעתי לכלל החומר שהובא לפני, לפסק דינו של בית הדין האזורי ולטענות הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין להתקבל בחלקה כפי שיפורט בסעיף 23 להלן.
בשקלול השיקולים החלטתי להיעתר לבקשה בחלקה, כך שסכום פסק הדין יעוכב בכפוף להפקדת סכום של 120,000 ₪ במזומן או בערבות בנקאית בלתי מותנית בסכום זה בקופת בית הדין וכן בכפוף להפקדת ערבות צד ג' על יתרת הסכום על פי נוהל ערבויות של הנהלת בתי המשפט של שני ערבים עם הכנסה של 12,000 ₪ נטו בחודש לפחות לכל אחד מהם.
סוף דבר – הבקשה מתקבלת בחלקה כאמור בסעיף 23 לעיל.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2024 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

בנוסף, העירעור שהגישה המבקשת במסגרת ההליך המקביל הנו ערעור שהוגש בהעדר עילה משפטית שתאפשר היתערבות בפסק דינו המנומק של בית המשפט קמא.
על אף הנטייה שלא לעכב ביצועו של פסק דין כספי, לאחר שעיינתי בטיעוני הצדדים, בפסק הדין מושא העירעור ובהחלטה מושא בקשת רשות ערעור זו, מצאתי כי הנסיבות בתיק זה מצדיקות עיכוב ביצוע פסק הדין.
...
להשלמת התמונה, יוער כי הבקשה לעיכוב ביצוע הוגשה תחילה במסגרת הערעור על פסק הדין בתיק ע"א 34013-09-23, אך בעקבות החלטתי שניתנה שם ביום 14.9.23 לפיה יש להגיש בר"ע על החלטת בית המשפט קמא, הוגשה הבר"ע בתיק זה. טענות המבקשת לטענת המבקשת, בקשת רשות הערעור מכוונת כנגד החלטת בית המשפט קמא שלא לדון בבקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין שניתן על ידו, לאחר שקבע כי עיכוב הביצוע אינו בסמכותו.
עם זאת, המשיבים לא צירפו מאזנים של החברה, ולא ראיות או אישור רוה"ח שלה בדבר נכסיה, ועל כן לא שוכנעתי בדבר איתנותה הכלכלית של המשיבה, או של המשיב.
היה מקום להגיש דו"חות חשבונאיים בצירוף אישור רואה החשבון של החברה, שמהם ניתן ללמוד על נכסיה ועל חוסנה הכלכלי, שכן אין מדובר בסכום פעוט (נכון ליום 9.5.22 מועד מתן החלטתי בע"א 29979-04-22 בבקשה לעיכוב ביצוע, הסתכם הסכום בכ- 530,000 ₪).
אני מורה על עיכוב ביצוע פסק הדין עד להכרעה בערעור שהגישה המבקשת על פסק הדין.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו