מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

העברת זכות יוצרים ורישיון עפ״י ס׳ 37(ג)

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2016 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

בס' 3 נרשם: "מרשתנו מעוניינת לתבוע לדין את הגורמים האחראים לפרסומו של הספר באנטרנט ולשם כך הנה זקוקה למתן רישיון לצורך הגשת התובענה וקיומה...". בהמשך בס' 4 הסביר: "העברת הזכויות כמבוקש למרשתנו לא תיפגע בזכויותיה של המדינה בכלל ושל משרד התחבורה בפרט שכן העברת הזכויות כאמור הנה לצורך נהולו של ההליך המשפטי בלבד" (נספח כג' לתצהיר שי כהן מיום 27.6.13).
סעיף 37 לחוק זכויות יוצרים מגדיר "רישיון ייחודי": "רישיון המעניק לבעליו זכות ייחודית לעשות פעולה מהפעולות המפורטות בסעיף 11, כפי שנקבע בו, ומגביל את בעל זכות היוצרים מלעשות ומלהרשות לאחר לעשות פעולה כאמור". סעיף 11 לחוק מגדיר את תוכנה של זכות היוצרים ככוללת גם את זכות ההעתקה.
למען הסדר הטוב אציין, כי חוק זכויות יוצרים חל על המקרה דנא, בהתאם להוראת המעבר הקבועה בסעיף 78(ג) לחוק; זאת משום שההפרה הנטענת, באמצעות אתר למד, בוצעה בשנת 2008 – שעה שחוק זה ניכנס לתוקפו.
...
הטענה בראש זה – נדחית.
התובעת שכנגד לא הוכיחה את תביעתה, והיא נדחית.
לסיכום: התביעות נדחות באופן הדדי.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ב"כ הנתבע "צלל" בסיכומיו הישר אל תוך הוראות חוק זכות יוצרים וטען, כי על פי הוראת סעיף 37(ג) לחוק זכות יוצרים, הקובע כי: "חוזה להעברת זכות יוצרים או למתן רישיון ייחודי לגביה, טעון מיסמך בכתב", והדגיש כי בפועל לא נחתם הסכם העברה בין הנתבעלבין התובעת.
...
סוף דבר התביעה העלתה שאלה מעניינת וחדשנית בתחום זכויות היוצרים - האם חנות מקוונת יכולה להיות מושא לזכות יוצרים על פי דין.
לאחר שבחנתי את טענותיה של התובעת בנוגע להפרת זכויותיה בתכשיטים ושאר הטענות, נקבע כך: הנתבע ישלם לתובעת פיצויים בסך 40,000 ש"ח בגין הפרת זכויותיה בתכשיטים.
כמו כן, ישלם הנתבע לתובעת 1,000 ש"ח בגין שימוש במשפט של התובעת, המתאר את התכשיטים.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2012 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

" 8. על פי ס' 54 לחוק רשאי בעל זכות היוצרים להגיש תביעה על הפרתה, ואם ניתן לגביה רשיון ייחודי כהגדרתו בס' 37 (ד)-גם בעל הרשיון. לשיטת הנתבעים, היות ואין חולקין כי המאמר נכתב ע"י גב' שרון ברודצקי, לא הוכיחו התובעים כי ניתנה להם הזכות לתבוע בגין ההעתקה, גם אם היתה כזו. הנני מקבלת את הטענה.
(ג) חוזה להעברת זכות יוצרים או למתן רישיון ייחודי לגביה, טעון מיסמך בכתב".
...
" 8. על פי ס' 54 לחוק רשאי בעל זכות היוצרים להגיש תביעה על הפרתה, ואם ניתן לגביה רשיון ייחודי כהגדרתו בס' 37 (ד)-גם בעל הרשיון. לשיטת הנתבעים, היות ואין חולקין כי המאמר נכתב ע"י גב' שרון ברודצקי, לא הוכיחו התובעים כי ניתנה להם הזכות לתבוע בגין ההעתקה, גם אם היתה כזו. הנני מקבלת את הטענה.
אני סבורה כדעת אלה הטוענים כי במקרה כזה, קיים פיצול בין הזכות המוסרית לזכות הכלכלית.
לסיכום סברתי כי התובעים לא הוכיחה בעלות בזכויות יוצרים (ככל שקמה זכות כזו, היינו ככל שהמאמרים עומדים בתנאי הדין בדבר מקוריות, יצירתיות, השקעה וכו' – ולא דנתי בכך מהשיקולים שפורטו לעיל).
סיכומו של דבר-התביעה נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2012 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

על פי ס' 54 לחוק רשאי בעל זכות היוצרים להגיש תביעה על הפרתה, ואם ניתן לגביה רשיון ייחודי כהגדרתו בס' 37 (ד)- גם בעל הרשיון.
(ג) חוזה להעברת זכות יוצרים או למתן רישיון ייחודי לגביה, טעון מיסמך בכתב".
...
אני סבורה כדעת אלה הטוענים כי במקרה כזה, קיים פיצול בין הזכות המוסרית לזכות הכלכלית.
לסיכום סברתי כי התובעים לא הוכיחה בעלות בזכויות יוצרים (ככל שקמה זכות כזו, היינו ככל שהמאמרים עומדים בתנאי הדין בדבר מקוריות, יצירתיות, השקעה וכו' – ולא דנתי בכך מהשיקולים שפורטו לעיל).
סיכומו של דבר- התביעה נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2012 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

טוענים התובעים בסיכומיהם כי גם אילמלא הנספח להסכם, ניתן להקנות בעלות בזכויות יוצרים במידה ובעל הזכות מבקש לעשות כן, אלא שלעניין זה נקבע בס' 37 (ג) לחוק: "חוזה להעברת זכות יוצרים או למתן רישיון ייחודי לגביה, טעון מיסמך בכתב". החוק מבחין למעשה בין התניה על זכות הבעלות הראשונית ביצירה מוזמנת, שיכולה להיות מפורשת או משתמעת כאמור בסעיף 35(א), לבין חוזה להעברת זכות הטעון מיסמך בכתב (על ההבחנה בין הסעיפים ראו א' יעקב "בעלות בזכות היוצרים" יוצרים זכויות – קריאות בחוק זכות יוצרים (בעריכת מ' בירנהק וג' פסח) 304-305 (2009)).
...
גם טענה זו דינה להידחות.
סוף דבר מכל האמור לעיל אני קובע כי זכות היוצרים בתמונה נתונה למעסיקו של היוצר ולא לנתבעת או למי מהתובעים.
הנני דוחה את תביעת התובע 1 כנגד הנתבעת, ומחייבו לשאת בהוצאותיה כדי סך 25,000 ₪ (כולל).
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו