מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

הסרת איזוק במהלך מעצר

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2019 בעליון נפסק כדקלמן:

ביום 5.11.2018 קיים בית המשפט (השופט א' פורת) דיון בבקשה, במהלכו הסכים בא-כוח העוררת לקיומן של ראיות לכאורה ועילת מעצר נגד העוררת ובקש כי בית המשפט יורה על הכנת תסקיר מעצר על אודות העוררת.
עם זאת, ביום 14.7.2019 הגישה העוררת בקשה לעריכת תסקיר מעצר נוסף במסגרתו תבחן האפשרות להסיר את האיזוק האלקטרוני ולאפשר לה לצאת לעבוד.
...
בסופו של דבר מדובר באישה שאין לה עבר פלילי וניתן לרחוש לה אמון ולאפשר לה הקלה בתנאי המעצר לשם חיפוש עבודה.
מסקנה זו מקבלת משנה תוקף נוכח העובדה שעם הרשעתו של נאשם בדין פוקעת חזקת החפות שעמדה לו עד אותו שלב ונחלשת עוצמתה של זכותו לחירות.
הערר אפוא נדחה.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2022 בשלום אילת נפסק כדקלמן:

בית המשפט אומר שאנו מדברים על פתיחת חלונות באיזוק אלקטרוני צריך להציג טעמים מיוחדים ורק בנסיבות חריגות בית המשפט יאפשר חלונות היתאווררות באיזוק אלקטרוני שכן מדובר במעצר, קל וחומר על הסרה של איזוק אלקטרוני.
" באת כוחה של המשיבה טענה בדיון "... עומדת בפני טופס החלטת הממונה של השימוע שנערך למשיב ביום 21.12.21 ששם מפורטות ההפרות אותן ביצע המשיב במהלך התקופה שהוא עם אזיק אלקטרוני. עוד בשימוע המלצת המפקח הייתה להפסיק את האיזוק האלקטרוני ולהחזירו מאחורי סורג ובריח. יחד עם זאת המשיב גם היום כפי שטען בא כוחו ממשיך להפר את תנאי האיזוק ונימצא עדיין בקשר עם המתלוננת. מדובר במי שנימצא בפקוח אלקטרוני ודינו כמי שעצור עד תום ההליכים.
...
במקרה שלפני קיימים טעמים מיוחדים לקיים בדווקנות וכלשונה את ההמלצה של שירות המבחן שלא להיעתר לבקשה להקלה בתנאים.
איני מקבל את ההנחה ש'רצונה' של המתלוננת, ככל שכך הוא, ויצירת הקשר עמו היא ביטוי להעדר מסוכנות הנשקפת מהמבקש.
על רקע האמור, ובבחינת קל וחומר, נקבע בפסיקה כי אישור לפתיחת חלונות פיקוח לצרכי התאווררות במהלך מעצר בפיקוח אלקטרוני, יינתן רק במקרים חריגים המצדיקים זאת.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

בנוסף התרשם שירות המבחן כי המשפחה של המבקש מהוה נדבך משמעותי עבורו וכי ישנה אצלם התגייסות עבורו ותמיכה בו על מנת שיחל תהליך של טפול משמעותי אשר להערכתם יכול לסייע לו. שירות המבחן הגיע למסקנה כי בהמשך לאמור לעיל ובהיתחשב בתקופת המעצר שחלפה שהנה למעלה משלושה חודשים, בעובדה כי לא היו הפרות בתנאי המעצר ולא ניפתחו למבקש תיקים אחרים וכן בהיתחשב בהסכם הסולחה שנחתם עם המתלוננת, ישנה ירידה מסוימת בסיכוי להישנות היתנהגות עוברת חוק.
אף בשל טעמים אלה ראוי לשנות את הסטאטוס בו נתון המבקש ממעמד של עצור באיזוק אלקטרוני למשוחרר בתנאים מגבילים זאת ועוד, מטרת הסרת האיזוק נועדה בין היתר כדי לאפשר למבקש לקבל עזרה וכן לשלבו בקבוצות של עצורי בית הכל במסגרת שירות המבחן.
...
לאחר ששמעתי את טיעוני הצדדים ועיינתי בתסקיר המבחן העדכני, נחה דעתי כי בחלוף של כ- 3 חודשים וחצי ממעצר בפיקוח אלקטרוני ללא כל הפרה, לאור הסכם הסולחה עם המתלוננת, העובדה כי ישנה ירידה מסוימת בסיכוי להישנות התנהגות עוברת חוק, ונוכחות המבקש כיום לקבל אחריות ולהכיר בצורך לקבל עזרה, ראוי להסיר את הפיקוח האלקטרוני ולהעביר את המבקש מסטטוס של עצור בפיקוח אלקטרוני למשוחרר בתנאים מגבילים.
בהינתן כל האמור לעיל, אני מאמץ את תסקיר המעצר העדכני בחלקו, מקבל את הבקשה בחלקה ומורה על שינוי מעמד המבקש מעצור בפיקוח אלקטרוני למשוחרר בתנאים וכן מעמיד את המבקש בצו פיקוח מעצרים של שירות המבחן לתקופה של 6 חודשים, בה ישתף המבקש פעולה עם שירות המבחן לרבות השתתפות בקבוצות עצורי בית במסגרת שירות המבחן וכן עריכת בדיקות שתן ועוד הכל על פי דרישות שירות המבחן.
לבקשת ב"כ המשיבה אני מעכב את ביצוע החלטתי זו עד ליום 10.1.19 שעה 14:00.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2023 בשלום קריות נפסק כדקלמן:

עם זאת, כך צוין בתסקיר השלישי: "חרף הזמן שעבר ועל אף שלא נרשמו לחובתו הפרות עדיין אין ברשותנו אינדיקאציות המעידות על הפחתה ממשית ברמת הסיכון, שבמסגרת תסקיר המעצר שהוגש בעיניינו הוערכה על ידנו כגבוהה ועוד לא הבשיל העת לשינוי מהותי בתנאי המעצר". לפיכך הומלץ על השמת המבקש 1 בפקוח השרות במסגרת צו פקוח מעצרים למשך 6 חודשים וכן הוצהר כי בהמשך ובהתאם לשיתוף הפעולה של המבקש 1 ומחויבותו לתהליך הטיפולי ניתן יהיה לבחון את האפשרות להסרת האיזוק.
...
בית המשפט ביטל את הדיון תוך שציין בהחלטתו מיום 21.5.23 כי: "אכן ישיבות ההוכחות מתנהלות בעצלתיים ונדחו דיונים רבים בעיקר בשל בקשות ההגנה, אך יחד עם זאת אינני יכולה שלא להיעתר לבקשה שהוגשה בשל שירות מילואים". אבהיר כי במהלך ניהול ההליך הוחלף ייצוגו של מבקש 1 מס' פעמים, כך ששמיעת הראיות החלה בעת שהיה מיוצג על ידי עו"ד שרמן ועו"ד אביטן שייצג את המבקש 1 בתחילת ההליך שב לייצגו.
הכרעת בקשות המבקשים: באשר למבקש 1, הרי שלאור הפחתת הסיכון והמלצת שירות המבחן שוכנעתי להרחיב את שעות היציאה ממקום החלופה, בפיקוח צמוד, כפי החלונות שנפתחו למבקש 2.
סוף דבר, בקשתו של המבקש 2 נדחית ובקשת המבקש 1 התקבלה בהתאם למפורט לעיל (ראו סעיף 35 להחלטה).

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2023 בשלום נצרת נפסק כדקלמן:

לפניי בקשה לעיון חוזר להסרת תנאי המעצר באיזוק אלקטרוני, שבמהלך הדיון לפניי הצטמצמה לפתיחת חלון לצורכי עבודה, ולחילופין לקבלת תסקיר לבחינת המסוכנות בטרם מתן החלטה בבקשה לחלון עבודה.
...
דיון והכרעה לאחר ששקלתי את האמור בבקשה, בתשובה ואת טענות הצדדים, אני סבורה שדין הבקשה להידחות.
ולענייננו השאלה העומדת להכרעה אם כן, היא האם עניינו של המבקש מהווה "מקרה יוצא דופן" אשר מצדיק את הפעלת הסמכות אותה יש להפעיל במקרים נדירים בלבד? לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובה ובתיק בית המשפט, ולאחר שחזרתי ובחנתי את טענות הצדדים, לרבות בקשתו המתוקנת של המשיב, הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להידחות, מהנימוקים שלהלן.
בנסיבות העניין, גם בשים לב לנתוני הבקשה המתוקנת נשוא ההחלטה ונתוני העושה, לא ניתן להיעתר לבקשה, ואף לא לשליחת המבקש לקבלת תסקיר לבחינת הבקשה, כפי שנטענה לפניי בשלב זה. סוף דבר על כן, הבקשה נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו