מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

הסכם שמירה על סודיות מידע

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2021 באזורי לעבודה באר שבע נפסק כדקלמן:

עוד טענה התובעת שכנגד כי בהתאם לסעיף 18 להסכם, התחייבה הנתבעת שכנגד לשמור על סודיות מוחלטת בכל הקשור למידע, או ידע הייחודיים למשרד, וכי הוסכם כי לתובעת שכנגד ישנה בלעדיות באשר למידע הסודי.
...
מאותם הנימוקים גם לא מצאנו להורות על השבת תשלום פיצויי הפיטורים, שכן משעה שדחינו הטענות לעניין אישורי המחלה, אזי גם התביעה להשבת פיצויי פיטורים – נדחית.
סוף דבר על הנתבעת לשלם לתובעת, בתוך 30 יום ממועד קבלת פסק הדין, את הסכומים הבאים: א. דמי מחלה צבורים בסך 13,864 ₪.
התביעה שכנגד – נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בסעיף 7 להסכם התחייבו המשיבים לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל מידע שהיתקבל במסגרת ההסכם.
...

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2021 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

נטען כי לידור התחייבה במסגרת הסכם העסקתה במרפאה מיום 25.11.2015 לשמור על סודיות המידע האישי של המטופלות ולא למסרו לכל גורם בלתי מורשה.
...
במסגרת שיחה זו, ובהמשך לסיכום הדברים שהיה במהלך השיחה הראשונה, העבירה לידור לנאשמת את פרטיה האישיים של המטופלת ל.א. המיועדת לבצע הפלה במרפאה, ללא ידיעתה או הסכמתה של ל.א. וללא אישור מגורם מוסמך במרפאה, על מנת שהנאשמת תיצור קשר עם ל.א. בכדי להניא אותה מביצוע הפלה.
לאחר כל זאת מסקנתי היא כי עניינה של הנאשמת עומד בתנאים אשר נקבעו לביטול הרשעה, ושהאינטרס הציבורי סובל במקרה זה מתן הזדמנות שנייה לנאשמת בגילה ונסיבותיה להמשיך את חייה ועיסוקה ללא כתם ההרשעה הפלילית על השלכותיה, על כן – מצאתי להורות על ביטול הרשעתה.
סוף דבר – אני מורה על ביטול הרשעת הנאשמת, קובעת כי ביצעה את העבירה שבביצועה הודתה לפי סעיף 2(9) ביחד עם סעיף 5 לחוק הגנת הפרטיות, ומורה כדלקמן: הנאשמת תבצע 180 שעות של"צ בהתאם לתוכנית השל"צ שנבנתה עבורה על ידי שירות המבחן, במתנ"ס יוספטל בפתח תקווה, בעבודות כלליות.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

כמו כן מדובר בהפרה של חובת הסודות הקבועה בהסכם לפיה העובד התחייב לשמור על סודיות המידע של החברה ולא להפיק ממידע זה טובת הנאה.
...
עבודה מחוץ לחצרי המעסיק כשלעצמה לא תוביל בהכרח למסקנה שאין אפשרות פיקוח.
] על יסוד האמור, נדחית הטענה שעל תנאי העסקת העובד לא יחולו הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה.
] סוף דבר התביעה העיקרית נדחית.

בהליך פשיטת רגל (פש"ר) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

כן הוספו הנימוקים הבאים ע"י הנאמן: בהתאם לסעיף 12 להסכם המייסדים שנכרת ביום 9/4/17 בין החייב, חברת סופרסטוק ישראל 2018 (להלן: "הנושה"), ובעלי המניות נוספים בנושה (המשיבים 2-4: חברת אדירים, מיכאל שמשון ועופר בן שושון), הנושה ובעלי המניות הנוספים בנושה יהיו זכאים לשיפוי ולפצוי מהחייב בגין כל חבות, נזק, הפסד, אובדן ערך שייגרמו לנושה ולבעלי המניות הנוספים בנושה , הנוגעים לפעילות הרלוואנטית להסכם "ביחס לעילות שנוצרו לפני מועד חתימת הסכם המייסדים או ביחס למעשה ו/או מחדל של החייב בקשר עם הפעילות המועברת הנ"ל, בין לפני מועד חתימת הסכם ובין לאחריו". כן ציין הנאמן כי נקבעו בהסכם המייסדים הוראות לעניין אי תחרות ושמירה על סודיות המידע העיסקי של הנושה.
...
בית המשפט נעתר לבקשתו של הנאמן להשלמת נימוקים להכרעה המקורית של הנאמן בתביעות החוב של המשיבים.
יש לדחות את טענת המערערים לפיה המשיבים הם אלה שניהלו את המשיבה ולכן לא ניתן לייחס לחייב אחריות כלשהי למצב הכספי של המשיבה, שכן עפ"י ממצאי המעריך שמונה ע"י בית המשפט עלה כי המשיבה ספגה הפסד משמעותי בסך שעלה כדי מחצית מהכנסותיה בשנת פעילותה הראשונה, כאשר בחלק העיקרי של שנה זו החייב שימש בתפקיד ניהולי בה. העובדה כי השקעת סכומי כסף גבוהים נעשתה על בסיס מצגים והתחייבויות מצד החייב, והשקעה זו מחקה כ- 90% מערכה תוך פרק זמן של כשנה, מובילה למסקנה כי החייב הפר את ההסכמים או נתן מצגים שאינם מדויקים ושלמים או מטעים.
הכרעה: לאחר ששקלתי טענות הצדדים אני סבורה שיש מקום לקבל הערעור, ולהורות למשיבים 1-4 להגיש תביעה בבית המשפט המוסמך אשר יכריע בטענותיהם כנגד החייב.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו