מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

הסכם ייצוג בלתי חוקי

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

אין דעתי כדעתן בהקשר זה. הסכם הייצוג איננו חל רק על הפן הטכני של עריכת הסכם השתוף, ואיננו מסתכם רק על עריכת הסכם השתוף (קרי, ניסוח ההסכם), אלא גם כולל סמכויות נוספות שעליהם אמונים עורכי הדין.
...
כפי שהובהר לעיל, נתבעים 3-24 לא הביעו כל התנגדות לכך, כי גם ההליכים כנגדם יעברו להתברר במסגרת של בוררות (ראו החלטתי מיום 17 בנובמבר 2021 אשר לאחריה לא באה התנגדות).
סוף דבר: דין הבקשה להתקבל.
אני מורה על מינויו של עו"ד יעקב כהן - ממשרד עמר, רייטר, ז'אן, טלפון 03-6019601; פקס 03-6019602 לשמש כבורר במחלוקת שבין הצדדים.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

המשיבה טוענת כי היא חברה פרטית העוסקת, בין היתר, מאז שנת 2012 במתן שירות כסוי להגנה משפטית לנהג בדרכים, בשם "עו"ד לכל נהג". לטענתה, בהתאם לכתב שירות שרוכש הלקוח, המהוה חוזה בינו לבין המשיבה, הוא זכאי לקבלת טפול משפטי (ייעוץ וייצוג בבתי משפט) על-ידי עורכי-דין המתמחים בתחום התעבורה ודיני הנזיקין במצבים שונים שעניינם שימוש בכלי הרכב שלו, ולכיסוי עלויות שכר הטירחה של עורכי-הדין.
למרות ההפניה העתידית בחוק הפיקוח, חוק חוזה הביטוח לא משלים את ההגדרות החסרות, אלא משתמש בתאור מרכיביו העקריים של חוזה הביטוח: "חוזה ביטוח הוא חוזה בין מבטח לבין מבוטח המחייב את המבטח, תמורת דמי ביטוח, לשלם, בקרות מקרה הביטוח, תגמולי ביטוח למוטב" גם כאן, במתכוון ושלא במקרה, עוד בהצעת החוק הודגש כי החוק לא מתיימר להגדיר באופן ממצה את המושג "חוזה ביטוח", אלא מבקש לתאר את עסקת הביטוח תאור כללי, ולהציג את המשתתפים העקריים בעיסקה זו (ראו הצעת חוק חוזה הביטוח, ה"ח 1209, תשל"ו 20).
...
אני מקבלת את טענות המבקשים בעניין זה, הן לגבי הגדרת יסודות העילה, הן לגבי התקיימותם הלכאורית במידה מספיקה כדי להיעתר לבקשת האישור.
לא שוכנעתי כי יש בטענות אלה, אף אילו הן נכונות, כדי להצדיק את דחיית בקשת האישור, בהעדר ניגוד עניינים או פגם מהותי שנפל ביושרם או ביושרתם של המבקשים ושל באי כח המייצגים.
סוף דבר בקשת האישור והמבקשים עומדים בתנאים הקבועים בחוק תובענות יצוגיות, ולכן אני מקבלת את הבקשה לאישור התובענה כייצוגית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום בת ים נפסק כדקלמן:

לטענת המבקש, הסכם הייצוג לא יכול לבסס כלל את תביעת המשיבה, ואין מקום לחיוב המבקש – מכח ההסכם – בכספים כלשהם.
...
בחינתו של שלב זה אף היא אינה מביאה למסקנה, כי יש בנסיבות התיק מקום לפטור מהפקדת הערובה.
לכל אחד מהצדדים טענות כאלה ואחרות, ואין בהן כדי להביא למסקנה כי מדובר בתביעה בעלת סיכויים גבוהים במיוחד או קלושים מאוד.
אני מורה למשיבה להפקיד לקופת בית המשפט ערובה בסכום של 50,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי דיון מהיר (תאד"מ) שהוגש בשנת 2023 בשלום עפולה נפסק כדקלמן:

למרות שבחלק המזרחי היה מטבח, זה היה לא חוקי, שכן לא היה ניתן לקבל אישור כיבוי אש ורישיון עסק.
שני הצדדים להסכם היו מיוצגים ותנאי חשוב מעין זה היה מקום לעגנו בלשון המפורשת של ההסכם.
...
לאחר ששמעתי את טענות הצדדים, מצאתי כי אף שהנתבע הפר את ההסכם ולא פעל לקבלת אישור התובעת לביצוע השינויים מראש ובכתב, בפועל השינויים שבוצעו עומדים בקשר ישיר למטרת השכירות ומגשימים את תכלית השכירות.
סוף דבר נוכח כל האמור לעיל, אני מורה על דחיית התביעה.
בנסיבות העניין ונוכח המסקנה, כי בפועל הנתבע הפר את הוראות ההסכם, מצאתי שאין מקום ליתן צו להוצאות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2024 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

לטענת התובע, הוא השיג עבור הנתבעים בחלק הפרטי חיוב מס מופחת, בשיעור של כ-20% בלבד, חלף החיוב הנוסחתי שאמור היה לעמוד על כ-25% מההון; המשא ומתן היה ארוך ומאתגר מבחינה מקצועית ונוּהל לא רק מול רשויות המס, מאחר ונוצר הכרח לתקן את הרישום בספרי החשבונות של הנתבעים, עד אשר עלה בידי התובע להביא למחיקת היתרות ולקיזוז ביניהן; במהלך שנות המשא ומתן מול פקידי השומה, הסתבר כי סך ההון שבקשו הנתבעים לגלות גדול משמעותית מכפי שמסרו מלכתחילה, ובעת החתימה על הסכם השומה, עמד סך ההון המדווח בסך כולל של 22,923,090 דולר; הפעם הראשונה שהנתבעים טענו טענה כלשהיא נגד הסכם הייצוג, הייתה רק בחודש אוקטובר 2022 וזאת רק במסגרת הבקשה לביטול פסק בורר, בנגוד לשתיקתם במשך 5 שנים ושמונה חודשים מההסכם הראשון, שלוש שנים וחודשיים מההסכם השני ושנה ותשעה חודשים מהסכם השומה; הסכם הייצוג לא בוטל על ידי הנתבעים מעולם ואין לראות בבקשה לביטול פסק הבוררות כהודעה שכזו; היה זה רצונו של לבבי שגובה הבונוס יסוכם בהמשך ולא בהסכם הראשון; הנתבעים קיבלו את ההסכם השני בגמירות דעת מלאה, ללא טענות כלפיו ולא היו מאוימים בעת חתימתו.
...
מעבר לנדרש, לאור מעורבותו של נדב בהליכים בין הצדדים, כפי שהנתבעים עצמם טענו בכתבי טענותיהם, אני סבור כי גם ביחס לטענה זו, אינטרס הגילוי גובר על פגיעה נטענת אפשרית בפרטיותו.
מנגד, אני סבור כי דרישת התובע אינה ממוקדת דיה ולפיכך, התובע ישלים וימקד את דרישתו לתקופה ספציפית ולאחר מכן, יגלו ויעבירו הנתבעים לתובע את אותם מסמכים.
סוף דבר לאור כל האמור לעיל, הבקשות מתקבלות בחלקן.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו