מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

הסכם בין חליפי הצדדים לבוררות

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום רחובות נפסק כדקלמן:

מכן, לטענת התובעת, הסמכות לידון בתובענה, נתונה לבית משפט זה. הבקשה שלפניי: הבקשה שבנידון נסמכת על הוראות סעיף 5 לחוק הבוררות, תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק הבוררות") ועל הוראות סעיף 16 להסכם שבין הצדדים.
מכלל האמור נטען, כי בהתאם להלכה הפסוקה, ובהיעדר קביעה מפורשת בהסכם, אין לייחד מוסד הבוררות למר דיאמנדי בלבד, ותוך כך התבקש בית המשפט למנות בורר חלופי המוסכם על הצדדים.
...
מכלל האמור לעיל, הונחה דעתי כי דין הבקשה להתקבל.
סוף דבר: לנוכח כל הטעמים האמורים, אני מקבלת את הבקשה ומורה על עיכוב ההליכים בתיק, בהתאם לסעיף 5 לחוק הבוררות.
בתוך 14 ימים ממועד מסירת החלטתי זו לב"כ הצדדים, ימסרו הצדדים הודעה משותפת בדבר זהותו של בורר חלופי מוסכם.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

התובע טוען, כי הציע לנציגי הנתבעת לברר את המחלוקת בהליך בוררות, אך הצדדים לא הצליחו להגיע לנוסח מוסכם של הסכם בוררות (הפגישה הוקלטה).
בנוסף, נטען כי הנתבעת דחתה את הצעת התובע ולא הוצג בפניה הנתבעת הסכם חלופי.
...
לאחר שמיעת הצדדים ועיון מעמיק בחומר הראיות, הגעתי למסקנה כי אין לקבל את גרסת הנתבעת לפיה כבסיס לקבלת הפשרה, לקחה בחשבון כי תקבל את שכר הטרחה הפסוק בנוסף להוצאות.
אי הבאת ראיה כזו, והחלטת הנתבעת שלא להעיד את מנהלת החשבונות של המשרד, מובילים למסקנה כי אכן הנתבעת חייבת לתובע את שארית הסכום שנותר.
סוף דבר: בשורה התחתונה, אני סבורה שלמרות טענת הנתבעת, כי אין הסכם ברור בנוגע לשכר הטרחה, נראה כי במקרה דנא יש לפסוק שכר ראוי כאמור לעיל (ראו לעניין זה ת"א (מרכז) 59152-07-14 עו"ד מנחם מנדי ווייס נ' קבוצת מבני אופיר בע"מ ו-ת"א (מרכז) 26148-05-13 עו"ד אלי זהר נאמן המכון לרפורמות מבניות בע"מ נ' עיריית ראש העין).

בהליך המרצת פתיחה בוררות (הפ"ב) שהוגש בשנת 2020 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

כל צד רשאי לפנות למינוי בורר חלופי בהתאם למנגנון הקבוע בהסכם בין הצדדים.
...
" לאחר שהמשיבים הודיעו כי בקשתם מתייחסת לתביעה הראשונה (בה המשיבים תובעים והמבקש נתבע), והמבקשים הגישו התנגדותם לבקשה, נתן הבורר ביום 17.5.20 החלטה הנפתחת במילים (הקו התחתי במקור): "איני בטוח שרמזיי העבים בנושא הובהרו די." הבורר הבהיר כי אינו סבור שיש בסיס לבקשה בתביעה הראשונה בה המבקשים נתבעים, אך: "אני סבור גם סבור כי לבקשה שהוגשה יש בסיס בהקשר של הפקדת ה"ה ששון ערובה להוצאות הנתבעים (המשיבים, מ.ב.)" בתביעה השניה.
אין מנוס מהמסקנה כי מערכת היחסים הקשה שנוצרה איננה מאפשרת את המשך ניהול הבוררות במנותק מהשאלה מי אחראי להתפתחות.
סוף דבר ענייננו בצדדים לקבוצת רכישה אשר נתגלע בינהם סכסוך ועל פי ההסכם שחתמו הוא הועבר לבוררות בפני בורר שנקבע ע"י ראש לשכת עורכי הדין.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

הפסיקה הכירה במספר "מעגלי הרחבה" המאפשרים את צרופו של צד שאינו חתום על הסכם הבוררות להליך: המעגל הראשון כולל צדדים אשר מפרשנות הסכם הבוררות ומערכת היחסים החוזית בין הצדדים עולה כי הם הסכימו להיות חלק מהליך הבוררות; המעגל השני כולל את חליפי הצדדים להסכם הבוררות מכוח הוראות סעיף 4 לחוק הבוררות; והמעגל השלישי כולל את מי שקשורים בקשר הדוק לאחד מן הצדדים החתום על הסכם הבוררות, אך עקרון האישיות המשפטית הנפרדת מפריד ביניהם.
...
בסופו של דבר, לאחר הגשתה של הבקשה לאישור תביעה נגזרת ומטעמים שהצדדים חלוקים ביניהם אודותיהם, מהלך זה לא עלה יפה ובין הצדדים לא הושגה הסכמה.
זאת ועוד, אינני מקבלת את טענת בעלות התמלוג לפיה העובדה שהמפקחים בחרו לנקוט בצעד משפטי של הגשת תביעה שעניינה קיפוח, מהווה עקיפה של הסכם הבוררות בטענות פורמליסטיות.
לבסוף אינני מקבלת גם את טענת בעלות התמלוג לפיה יש לעכב את ההליכים משום שתביעת הקיפוח שהוגשה על ידי המפקחים שקולה למעשה להגשת בקשה לאישור תביעה נגזרת.
לכן, לאור כל האמור לעיל, הבקשה לעיכוב הליכים נדחית.

בהליך רשות ערעור על פסק בוררות (רע"ב) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

הבורר חייב את המבקשים לפצות את המשיב עבור 12 חודשי שכירות בלבד בסך הנ"ל. בפני בימ"ש קמא טענו המבקשים שלל טענות כנגד פסק הבורר והתמקדו בטענה כי החוזה בין הצדדים מלכתחילה היה בטל בשל השכרת נכס שלא מחובר לחשמל באופן חוקי ועל כן דינו בטלות.
לאור האמור, סבורני כי מדובר בפסק דין העולה בקנה אחד עם האנטרס הצבורי להגן על מוסד הבוררות ולא להכשילו או לגרוע מתכליתו ומיעדיו כמנגנון חלופי יעיל לפיתרון סכסוכים [ראו: רע"א 2723/14 הנ"ל; רע"א 6233/02 אקסטל בע"מ נ' קאלמא ווי תעשיה, שיווק אלומיניום זכוכית ופירזול בע"מ ואח', פ"ד נח(2) 634 (2004)].
...
דיון והכרעה: לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, את פסק הבורר ואת פסק דינו של בימ"ש קמא הגעתי למסקנה כי יש לדחות את בקשת רשות הערעור.
לאור האמור, סבורני כי מדובר בפסק דין העולה בקנה אחד עם האינטרס הציבורי להגן על מוסד הבוררות ולא להכשילו או לגרוע מתכליתו ומיעדיו כמנגנון חלופי יעיל לפתרון סכסוכים [ראו: רע"א 2723/14 הנ"ל; רע"א 6233/02 אקסטל בע"מ נ' קאלמא ווי תעשיה, שיווק אלומיניום זכוכית ופרזול בע"מ ואח', פ"ד נח(2) 634 (2004)].
על כן, הבקשה למתן רשות הערעור נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו