מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

הסדר מותנה על תקיפה באמצעות קסדה

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2021 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

הנאשמת הישתוללה תוך שהיא "דופקת" על מכסה המנוע של הרכב ועל שימשתו, בין היתר באמצעות מכשיר הטלפון הנייד שלה ותוך שהיא מקללת את הבנות וצועקת בקול רם. עמית יצאה מהדלת שליד תא הנהג והנאשמת רצה לעברה והחלה לתקוף אותה בכך שמשכה בשיערה.
תיק תקיפת השוטרות הערכים החברתיים המוגנים שנפגעו הם אלה: ערך ההגנה על שלמות גופם, שלוות נפשם וחירות פעולתם של שוטרים אשר עוסקים במלאכת אכיפת החוק; ערך מניעת הפגיעה ביכולתם של גורמי אכיפת החוק למלא את תפקידם; ערך ההגנה על שילטון החוק וכיבוד החוק; ערך השמירה על הסדר הצבורי במרחב הצבורי; ערך שמירת הבטחון והסדר בארועי ספורט, הן במגרשים והן בסביבתם.
בית משפט השלום קבע שמיתחם העונש ההולם את המעשים - בצידו הנמוך עומד על צו שירות לתועלת הציבור בהקף נרחב, ובצדו המחמיר עומד על שישה חודשי מאסר בפועל לצד מאסר מותנה וקנס.
בנסיבות התיק, ירד הנאשם מאופנועו בעת עצירה ברמזור אדום ופגע במזיד ברכבו של נהג רכב סמוך, בכך שניפץ את חלון הרכב באמצעות קסדה.
...
לאחר שנתתי דעתי לכלל הנסיבות שאינן קשורות בביצוע העבירה הגעתי לכלל מסקנה שיש לאמץ את המלצת שירות המבחן רק לעניין סוג העונש ומידתו אולם לא לעניין ביטול ההרשעה כפי שכבר הוסבר לעיל.
בשל מצבה הכלכלי הדחוק של הנאשמת, ובהתחשב בנסיבותיה המשפחתיות המיוחדות, וכיוון שהחלטתי להטיל עליה רכיב עונשי של פיצוי, לא מצאתי שיש לגזור עליה בנוסף גם קנס אף שלכתחילה ראוי היה לעשות כן. בנסיבות העניין החלטתי לגזור על הנאשמת עונש כולל תוך מתן משקל מרבי לשיקולי השיקום ולנימוקי שירות המבחן.
סוף דבר לאחר ששקלתי את רכיבי הענישה – סוגם, מידתם והשפעתם ההדדית, החלטתי לגזור על הנאשמת את העונשים הבאים: שירות לתועלת הציבור בן 140 שעות, בהתאם לתכנית שיגיש שירות המבחן בתוך 30 יום.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2017 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

את שאלת השתת רכיב עבודות השל"צ הותירה לשיקול דעת בית המשפט, וככל שרכיב הקנס והפיצוי יהיו משמעותיים, ניתן יהא לוותר על השל"צ. ב"כ הנאשם בטיעוניו סבר כי המדינה טענה מחוץ להסדר הטיעון.
בת"פ (שלום אילת) 1063/08 מדינת ישראל נ' ביטון (17.1.11) הורשע הנאשם, על יסוד הודאתו, בעבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש בכך שעל רקע ויכוח על חנייה, הכה המתלונן באמצעות קסדה וגרם לו חתך בגבה שהצריך הדבקה.
לאחר שבחנתי את הערכים המוגנים שנפגעו מבצוע העבירה על ידי הנאשם, מידת הפגיעה בערכים אלו, בנסיבות ביצוע העבירה, ונוכח העובדה כי גם על פי הפסיקה השלטת מיתחם הענישה נקבע על פי חומרת התקיפה ונסיבותיה, הרי שאני קובע כי מיתחם העונש במקרה זה, נע בין מאסר מותנה, לבין 8 חודשי מאסר בפועל, זאת לצד רכיבי ענישה אחרים.
...
לאחר שבחנתי את הערכים המוגנים שנפגעו מביצוע העבירה על ידי הנאשם, מידת הפגיעה בערכים אלו, בנסיבות ביצוע העבירה, ונוכח העובדה כי גם על פי הפסיקה השלטת מתחם הענישה נקבע על פי חומרת התקיפה ונסיבותיה, הרי שאני קובע כי מתחם העונש במקרה זה, נע בין מאסר מותנה, לבין 8 חודשי מאסר בפועל, זאת לצד רכיבי ענישה אחרים.
משכך, ובהתאם להודיית הנאשם בעובדות כתב האישום המתוקן ולהחלטה כי ביצע את המיוחס לו בכתב האישום המתוקן, ובהתאם לקביעתי שאין מקום לסיים הליך זה בהעדר הרשעת הנאשם, אני מרשיע הנאשם בעבירות שיוחסו לו בכתב האישום המתוקן, שהן עבירות של איומים ותקיפה חבלנית, עבירות על סעיפים 192 ו- 380 בחוק העונשין, התשל"ז - 1977 בהתאמה.
לאחר ששקלתי את כלל השיקולים לעיל, לחומרה ולקולא, גוזר אני על הנאשם את העונשים הבאים: 6 חודשי מאסר מותנה למשך 3 שנים מהיום.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

ביום 21.6.21 הודה הנאשם במיוחס לו בכתב האישום המתוקן במסגרת הסדר, אשר לא כלל הסכמות לעניין העונש.
עוד הדגישה את הסכנה שעלולה היתה להיגרם נוכח העובדה שאירוע התקיפה היה באמצעות הטחת קסדה על ראשו של המתלונן.
ב"כ הנאשם הפנה לנסיבות חייו של הנאשם כעולה מן התסקיר, וטען למיתחם ענישה המתחיל במאסר מותנה ועד מספר חודשי מאסר שיכול וירוצו בעבודות שירות .
...
בנסיבות האמורות אני סבורה שמתחם העונש ההולם את נסיבות העבירה נע בין מאסר בן מספר חודשים שיכול וירוצה בעבודות שירות לבין 24 חודשי מאסר בפועל.
עתירת ההגנה להסתפק בימי מעצרו של הנאשם דינה להידחות.
אני גוזרת אפוא על הנאשם את העונשים הבאים: שנים עשר חודשי מאסר בניכוי ימי מעצרו.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2013 בשלום אשדוד נפסק כדקלמן:

הנאשם הורשע לאחרונה ביום 31/10/10, בגין שתי עבירות של איומים, אחת מהם כלפי אותה בת זוג ונדון במסגרת הסדר טיעון למאסר על תנאי בן 6 חודשים, קנס והתחייבות.
שירות המבחן התרשם כי הנאשם ממוקד בבעיות בריאותיות ומתקשה להציב לעצמו גבולות אך לאור מצבו הבריאותי שהורע לאחרונה, המליץ על הארכת המאסר המותנה והטלת של"צ. המלצתו של שירות המבחן אינה ישימה מאחר והנאשם עבר בעניינינו שתי עבירות אלימות במועדים שונים, כך שהמאסר המותנה הנו חב הפעלה.
אציין כי בפסק הדין אליו הפניתה המאשימה, נדון הנאשם לחומרה בעיקר בשל ביצוע עבירה נוספת של תקיפת אביה של המתלוננת באמצעות קסדה, כאשר לגבי עבירת האלימות במשפחה הוא נדון לעונש של 4 חודשי מאסר בפועל.
...
התובעת: התקבלה חוות דעת מטעם הממונה על עבודות השירות, לפיו הוא מבקש מהנאשם לקיים עבודות שירות, לא ברור לתביעה מה הביא את הממונה על עבודות השירות אחרי שתי חוות דעת, אשר קבע חד משמעית כי הנאשם אינו מתאים לבצע עבודות, זאת בין היתר לאור בעיותיו הבריאותיות, מגיע היום למסקנה מבלי לנמק כי הוא יכול לבצע עבודות שירות.
לאור כל האמור לעיל ולאחר שהתלבטתי בעניין העונש שיש להטיל על הנאשם, החלטתי לתת לו הזדמנות אחרונה ולא לדון אותו לעונש של מאסר מאחורי סורג ובריח.
לאור האמור לעיל, אני דנה את הנאשם לעונשים הבאים: מאסר בפועל למשך 6 חודשים.
אני מורה על הפעלת מאסר מותנה למשך 6 חודשים, כפי שהוטל על הנאשם בת"פ 33330-03-10 בבית משפט השלום באשדוד ביום 31/10/10, לריצוי באופן חופף לעונש המאסר הנ"ל. בסך הכל ירצה הנאשם 6 חודשי מאסר בפועל.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2012 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

בישיבת בית המשפט שהתקיימה ביום 23.3.11 הודיעו הצדדים כי באו לידי הסדר טיעון.
על פי כתב האישום, תקפו הנאשם וחבריו את מישפחת אלבוקאי באמצעות כלי התקיפה שצוינו לעיל: קסדה, אלת ברזל ואבן.
ככל שעולה מדברי הצדדים עת טענו לעונש - ההליכים כנגד הקושרים האחרים, שכאמור איני מוצא הבחנה מהותית בינם לבין הנאשם, הסתיימו באשר לחלק מהם במאסר מותנה ושל''צ ומכל מקום לא בעונש של מאסר בעבודות שירות.
...
מכל מקום אני סבור שיש לתת משקל לשיקול השיקום בעניינו של הנאשם.
אשר על כן, ולאחר התלבטות משום מעשי האלימות שיש לתת להם תגובה עונשית הולמת, אני מקבל המלצת שירות המבחן.
אני מורה לשירות המבחן להכין תכנית של''צ ואני מחייב הנאשם לבצע השל''צ בהתאם לתכנית שתוכן עבורו על ידי שירות המבחן לרבות מבחינת היקף שעות השל''צ. למען הסר ספק, אם הנאשם ייכשל בביצוע השל''צ על פי התכנית שתוכן עבורו הרי שירות המבחן יפנה לבית המשפט, וממילא אקבע דיון בעניין זה שבעקבותיו אחליט בעקבות כך, בין היתר גזירת דינו מחדש של הנאשם.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו