מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

הסדר טיעון בבית המשפט הצבאי בשומרון

בהליך בג"ץ (בג"ץ) שהוגש בשנת 2016 בעליון נפסק כדקלמן:

רקע עובדתי בתאריך 17.06.2013 העותר הורשע בבית משפט הצבאי ביהודה הנכבד, על פי הודאתו, במסגרת הסדר טיעון, בכתב אישום מתוקן, הכולל שלושה אירועים שונים, שיתוארו בתמצית להלן: (א) במסגרת הארוע הראשון (אישום מס' 1) – העותר הורשע בכך שבתאריך 07.07.2010 הוא עמד בטרמפיאדה ביישוב מעלה לבונה, כשהוא מחופש למתיישב יהודי.
בהקשר זה נפסק עוד כי בית משפט זה יזקק בשבתו כבית משפט גבוה לצדק להתערבות שיפוטית בהחלטות אלה רק במקרים שנתגלו בהם פגמים מהותיים של חריגה מסמכות, פגיעה בכללי הצדק הטבעי, סטייה מהוראות החוק, או במקרים חריגים אחרים, המצדיקים הענקת סעד מן הצדק [(ראו: בג"ץ 10285/07]עבאד נ' התובע הצבאי, פיסקה 7 (06.01.2009); בג"ץ 8036/09 זואהרה נ' בית המשפט הצבאי לערעורים באיזור יהודה ושומרון, פיסקה 5 (12.10.2009); בג"ץ 5145/10 ‏חלף נ' בית המשפט הצבאי לערעורים באזור יהודה ושומרון, פיסקה 6 (20.07.2010)).
...
בנסיבות אלו לא מצאנו טעם טוב להתערב בקביעותיו של בית המשפט הצבאי לערעורים הנכבד אף לגופן.
זאת ועוד – לא מצאנו ממש אף בטענה כי העונש שהושת על שותפו של העותר לעבירה, מושא האירוע השלישי, מחמיר עימו ביחס לצברי.
נוכח כל הטעמים המפורטים לעיל – העתירה נדחית על הסף מחמת כך שאיננה מגלה על פניה כל עילה.

בהליך בג"ץ (בג"ץ) שהוגש בשנת 2017 בעליון נפסק כדקלמן:

עקרי העובדות וההליכים הצריכים לעניין העותר, תושב איזור יהודה ושומרון (להלן: האיזור), הורשע בשנת 2005 בבית המשפט הצבאי בשומרון (כב' השופטים סא"ל ו' אורנשטיין, רס"ן כ' ווהבי וסרן א' לוי) במסגרת הסדר טיעון ועל פי הודאתו בעבירות ביטחוניות של יידוי חפצים מבעירים, החזקת אמצעי לחימה, ירי לעבר אדם וניסיון לגרימת מוות בכוונה.
...
כאמור, גם בקביעות אלו של בית המשפט הצבאי לערעורים – לא מצאנו עילה להתערבותנו.
העתירה נדחית אפוא.
ת השופטת ד' ברק-ארז: כמו חברי השופט ע' פוגלמן אף אני סבורה כי אין זה אחד מאותם מקרים שבהם קיימת עילה להתערב בפסק דינו של בית המשפט הצבאי לערעורים, בהתאם לאמות המידה שנקבעו לביקורת עליו.

בהליך עתירות אסירים (עת"א) שהוגש בשנת 2013 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

עסקינן בעותר יליד 1990, תושב הכפר כפל חארת שבשומרון, אשר הורשע במסגרת הסדר טיעון בבית המשפט הצבאי בשומרון בעבירה של זריקת חפצים לעבר אדם או רכוש (שני מקרים) – עבירה לפי סעיפים 212(2) ו-201(א)(1) לצוו בדבר הוראות בטחון [נוסח משולב] (יהודה ושומרון) (מס' 1651), התש"ע – 2009.
...
לפיכך, באה הועדה לכלל מסקנה, כי דברי העותר, כאמור, אינם אמינים ובנסיבות העניין ובזיקה להנמקות שפורטו לא ניתן לומר, כי מסקנתה זו לוקה בחוסר סבירות ושאין לה על מה שתסמוך.
חיזוק נוסף למסקנה, כי לא חל שינוי בעמדתו האידיאולוגית של העותר מצאה ועדת השחרורים בעובדה, כי למרות שהעותר מסווג כ"אסיר ביטחוני", לא פנה העותר למשיב 1 על מנת לשנות סיווג זה. שמנו ליבנו, בהקשר זה, לטיעוני באת כוח העותר בדבר העדר ידיעה של העותר, כי הוא יכול לפנות בבקשה, כאמור ובדבר סיכוייה של בקשה כזו להתקבל ואולם, במבחן התוצאה, בקשה כזו לא הוגשה.
יחד עם זאת, נוכח מהות המעשים שביצע העותר ומסקנת ועדת השחרורים בדבר הפן האידיאולוגי העומד בבסיסם, כמו גם מסקנת ועדת השחרורים, כי העותר לא הרים נטל ההוכחה הרובץ לפתחו להוכיח, כי הוא זנח אידיאולוגיה זו, הרי שמסקנת ועדת השחרורים, כי שחרור העותר יסכן את הציבור היא סבירה, עומדת במבחן הסבירות והמידתיות, לאחר ששקלה את כל השיקולים הצריכים לעניין ואין מקום להתערב בה. סופו של יום, נוכח כל האמור לעיל, העתירה נדחית.

בהליך בג"ץ (בג"ץ) שהוגש בשנת 2014 בעליון נפסק כדקלמן:

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 6831/13 לפני: כבוד השופט י' דנציגר כבוד השופט ע' פוגלמן כבוד השופט י' עמית העותר: מוחמד רזק מוחמד אבו רזק נ ג ד המשיב: בית המשפט הצבאי לערעורים באזור יהודה והשומרון עתירה למתן צו על תנאי בשם העותר: עו"ד חוסאם יונס בשם המשיב: עו"ד מיטל בוכמן שינדל ][]פסק-דין
בית המשפט הצבאי הרשיע את העותר לפי הודאתו, אך דחה את הסדר הטיעון לעניין העונש, וגזר עליו 22 שנות מאסר בפועל.
...
המשיב טוען כי דין העתירה להידחות על הסף, מכיוון שאין עילה להתערבותו של בית משפט זה בהכרעתו של בית המשפט הצבאי לערעורים, בשים לב לאמות המידה שנקבעו בפסיקה לעניין זה. המשיב טוען כי דין העתירה להידחות גם לגופה.
דין העתירה להידחות.
העתירה נדחית אפוא.

בהליך עתירות אסירים (עת"א) שהוגש בשנת 2012 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

ביום 23.3.08 הודה העותר בבית המשפט הצבאי שומרון בכתב אישום מתוקן במסגרת הסדר טיעון והורשע בעבירות שעניינן החזקת כלי ירייה ללא היתר וירי לעבר אדם.
...
יש לזכור, כי מעטות עד מאד הן העבירות שמבצעיהן נשלחו למאסר, ושאין בשחרורם המוקדם של המורשעים בהן כדי ליצור חשש כלשהו לסכנה לציבור; ובכל זאת תדיר תמצא הועדה – בדין – הצדקה לשחרורו המוקדם של האסיר.
נוכח המקובץ לעיל, אנו מקבלים את העתירה ומורים על שחרורו של העותר.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו