מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

הנחה בארנונה במוסד חינוכי

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2021 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בנוסף, מכתב האישום עולה כי הוצאת התוכנית העבריינית לפועל אף גרמה לנזקים עקיפים לקופה הציבורית כתוצאה משהשימוש שעשו העובדים הפיקטיביים בתלושי השכר הכוזבים על מנת להמנע מתשלום דמי ביטוח לאומי ולקבל במירמה כספים הכוללים דמי אבטלה, דמי לידה והבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי, הנחה בתשלומים למוסדות חינוך וארנונה, הלוואות שונות מבנקים ולמטרות נוספות.
...
יחד עם זאת חלק על טענת המאשימה לפיה לו הייתה מוגשת בקשה מסודרת לכופר הייתה הבקשה ככל הנראה נדחית, והפנה לנסיבות ולעבירות שבביצוען הורשע בסופו של יום, תוך שטען כי קיימים חברי ועד (משה מילר ומרדכי גלאי) שעניינם הסתיים בכופר כמפורט בענ2/1 ובמסמך שהוגש לתיק על ידו לאחר הטיעון לעונש.
מובן שבמקרים מתאימים קיימת הבחנה בין מידת הפגיעה בערכים המוגנים על ידי מי שמורשע בביצוע עבירה לפי סעיף 224א לפקודה, לבין מי שמורשע בביצועה הישיר, ולעניין זה תינתן המשמעות המתאימה בעת קביעת מתחם הענישה, לאחר בחינת נסיבות ביצוע העבירות.
המדובר בטענה תאורטית, ואינני מוצאת לקבוע בה מסמרות אף לאחר שעיינתי בהחלטות הכופר בעניינם של מרדכי גלאי ומשה מילר (ענ2/2 ובמסמך הנוסף שהוגש) שלטענת הסנגור היו גם הם חברי ועד ההנהלה באגודה, אך עניינם הסתיים בכופר.
בראי כלל המפורט לעיל, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר בפועל לתקופה של 9 חודשים, שירוצה בדרך של עבודות שירות, בהתאם לחוות-דעת הממונה על עבודות השירות במרכז הרפואי מעייני הישועה, רחוב פוברסקי 17, בני ברק.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2021 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בנוסף, מכתב האישום עולה כי הוצאת התוכנית העבריינית לפועל אף גרמה לנזקים עקיפים לקופה הציבורית כתוצאה משהשימוש שעשו העובדים הפיקטיביים בתלושי השכר הכוזבים על מנת להמנע מתשלום דמי ביטוח לאומי ולקבל במירמה כספים הכוללים דמי אבטלה, דמי לידה והבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי, הנחה בתשלומים למוסדות חינוך וארנונה, הלוואות שונות מבנקים ולמטרות נוספות.
...
בראי כלל הנסיבות אשר פורטו לעיל – מסקנתי היא כי בעניינו של הנאשם מידת הפגיעה בערכים המוגנים איננה ברף הגבוה.
כלל הנסיבות המפורטות לעיל מביאות למסקנה כי נכון למקם את עונשו הנאשם בתחתית מתחמי הענישה שנקבעו.
סוף דבר - בשים לב לגדרי מתחמי הענישה שנקבעו במקרה הנדון, ובראי הנסיבות הקונקרטיות בעניינו של הנאשם שאינן קשורות לביצוע העבירות המצדיקות מיקומו של הנאשם בתחתית מתחמי הענישה שנקבעו, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר בפועל לתקופה של 4 חודשים, שירוצה בדרך של עבודות שירות, בהתאם לחוות-דעת הממונה על עבודות השירות במועצה הדתית אשדוד, רח' הנרייטה סולד 1, אשדוד.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2021 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

על פי החלק הכללי, חלק מהעובדים הפיקטיביים השתמשו בתלושי השכר הכוזבים על שמם כדי להמנע מתשלום דמי ביטוח לאומי כחוק, ועל מנת לקבל במירמה כספים הכוללים דמי אבטלה, דמי לידה והבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי, הנחה בתשלומים למוסדות חינוך וארנונה, הלוואות שונות מבנקים ולמטרות נוספות (להלן: "הגופים הנוספים").
...
בנסיבות הנדונות המסקנה היא כי בדומה לעניינו של קופרמן, מידת הפגיעה בערכים המוגנים ממעשי הנאשם איננה ברף הגבוה.
אשר על כן, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר בפועל לתקופה של 7 חודשים, שירוצה בדרך של עבודות שירות, בהתאם לחוות-דעת הממונה על עבודות השירות במרכז יום לקשיש רזיאל, רמלה, רח' רזיאל דוד 30, רמלה.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לא זו אף זו, הנאשם פעל כאמור ביודעו כי בכוונת חלק מהעובדים הפיקטיביים לרמות גם את המוסד לביטוח לאומי וגופים נוספים (לטענת הסניגור זו הייתה המטרה העיקרית לבצוע המעשים), ותלושי השכר הכוזבים שמשו במירמה בין היתר לקבלת גמלאות מביטוח לאומי על סמך מצג השוא בסך שלא פחת מ-550,087 ₪, ואף על מנת להמנע מתשלום דמי ביטוח לאומי כחוק, לשם קבלת כספים הכוללים דמי אבטלה, דמי לידה והבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי, וכן הנחה בתשלומים למוסדות חינוך וארנונה, הלוואות שונות מבנקים ולמטרות נוספות במירמה.
...
כלל האמור מוביל למסקנה לפיה במעשיו המתוארים של הנאשם חומרה משמעותית, ויש בהם כדי להביא לפגיעה קשה בערכים המוגנים.
אשר על כן, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר בפועל לתקופה של 25 חודשים.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

כמו כן, במסגרת העתירה לא התבקשו הסעדים האמורים לעניין מתן הנחה בארנונה והסעה למוסד חינוכי.
...
לא שוכנעתי, כי המקרה שלפני הוא בגדר המקרים בהם מוצדקת התערבות כאמור.
סבורני, כי היעתרות לסעד המבוקש ומתן הוראה למועצה לתכנן תוכנית כוללת לביצוע תחזוקה וסלילה לכביש וכן, מתן הוראה למועצה בדבר תחזוקה וסלילת הכביש היא בגדר מתן סעד דרסטי המהווה התערבות משמעותית בשיקול דעת המועצה שלה מסור שיקול הדעת לנהל את ענייניה ואת תקציבה בהתאם לסדרי עדיפויות.
לפיכך, העתירה מתקבלת באופן חלקי וזאת לעניין פינוי אשפת העותרים ובהתאם לפתרון שהציעה המועצה, כמפורט לעיל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו