מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

המצאת דוחות למס הכנסה ע"י המפרק

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

להשיב על שאלה 4 לשאלון ולצרף את המסמכים המבוקשים: דוחות מע"מ, דוחות מס הכנסה מבוקרים ואסמכתאות לפעילות החברה, כמפורט לשאלה 4 על תתי סעיפיה.
אין זה מן הנמנע שהנתבעת 4 שהייתה בעלת מניות ומנהלת נתבעת 1 מחזיקה בידיה העתק של המסמכים המבוקשים, וככל שכך הדבר אני מחייבת אותה להמציא את המסמכים וככל שאלו אינם בידיה תגיש תצהיר מתאים וישקול ב"כ התובעים את צעדיו בהתאם לכך, בין היתר באמצעות פניה ישירה למפרק.
...
מתן מענה מפורט לשאלה 5 על תתי סעיפיה- לא הובהרה הרלוונטיות של החזקת מניות ע"י נתבעת 4 בחברות אחרות שאינן קשורות להליך דנן, לצורך הכרעה בסוגיות שבמחלוקת, ולפיכך דרישה זו נדחית.
בנסיבות, אין מקום לקיים את קדם המשפט הקבוע בתיק ליום 6.3.23 ואני מורה על דחייתו ליום 21.6.2023 שעה 11:00.
המזכירות מתבקשת להמציא את העתק החלטתי לצדדים.

בהליך תביעה נגזרת (תנ"ג) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו תנ"ג 5249-08-20 דניאל אביטן נ' אילן ארביב וארביב את אביטן פרויקטים בע"מ לפני כבוד השופט מגן אלטוביה המבקש: דניאל אביטן ת.ז. 067674218 ע"י ב"כ עו"ד תמרה פלג המשיבים: 1. אילן ארביב ת.ז. 025186453 ע"י ב"כ עו"ד יצחק יצחק סרויא ו/או דורון מור 2. ארביב את אביטן פרויקטים בע"מ ח.פ 514731579 פסק דין
בבקשת האישור עותר המבקש לאשר לו לתבוע בשם החברה את הסעדים שלהלן: להורות לאוצר קרן היסוד – התחדשות עירונית בע"מ (להלן: "קרן היסוד") ולרשויות מס הכנסה, להמציא את כל המידע ביחס לרווחים שהפיקה קרן היסוד ממיזם תמ"א 38 ברחוב קרן היסוד באשדוד (להלן: "הפרויקט"); לחייב את המשיב לפצות את החברה בגין אובדן הרווחים של החברה מהפרויקט, ולקבוע כי ניזקה של החברה שווה לרווח שהפיקה קרן היסוד מהפרויקט; לחייב את החברה לשלם למבקש 240,000 ₪ בגין הוצאות שהוציא לקידום הפרויקט קודם להקמת החברה ועוד 50,000 ₪ בגין הוצאות שהוציא המבקש לקידום הפרויקט לאחר הקמת החברה; לחייב את החברה לסלק את מלוא חובותיה לרשויות המס ולחייב את המשיב לחתום על המסמכים הנדרשים לסילוק חובות החברה לרשויות המס.
המשיב סרב לחתום על הדו"חות למס הכנסה של החברה ועקב כך "שילמו הן התובע והן הנתבע עיצום כספי שהוטל עליהם בסך של 16,000 ₪ בגין אי הגשת דו"חות שנתיים במועד לרשויות המס". התביעה הנגזרת משרתת את טובת החברה והמבקש פועל בתום לב כדרישת סעיף 198(א) לחוק החברות.
ברע"א 8921/20 SKS Holding LLC נ' גיל אורן עו"ד (פורסם בנבו), עסק בית המשפט, בין היתר, בבקשת רשות ערעור על דחיית בקשה להורות למפרקים לבדוק חשדות לתרמית מצד נושאי משרה בחברה שבפרוק, כאשר בפועל מטרתה של הגשת הבקשה הייתה להיטיב עם בעלי מניותיה של החברה בפרוק.
...
לפיכך, אין אלא לדחות את טענות המבקש לעניין זה. סיכום נוכח כל האמור לעיל נראה כי ביחס לחלק מעילות התביעה והסעד הנתבע אין התביעה הנגזרת ההליך המתאים, קיים יסוד סביר להניח שהתביעה הנגזרת תסולק על הסף מחמת התיישנות ו/או תדחה לגופה בהעדר ראיות להסכמה הנטענת, והמבקש פועל בחוסר תום לב ו/או תוך שימוש לרעה בהליכי משפט בעצם הגשת בקשת האישור.
סוף דבר הבקשה לאישור תביעה נגזרת, נדחית.
המבקש ישלם למשיב את הוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד בסך 36,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2014 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

התובע מפנה לסעיף 3 בהחלטת בית המשפט מיום 28.7.14 בה נקבע כי "המפרק הזמני יגיש דו"ח כספי מבוקר ע"י רו"ח מוסמך לכל תקופת פעילותו". לטענת התובע, הדו"ח הכספי המבוקר מטעמו של המפרק הזמני פגום מכיוון שבמקום לכלול בו רק את ההכנסות וההוצאות הנוגעות לתקופת הפרוק, כולל דו"ח זה גם את הכנסות החברה והוצאותיה בתקופת כנוס הנכסים.
ככל שהתובע סבור שדו"ח זה אינו מבטא נכונה את המצב הכספי של החברה – יתכבד ויגיש חוות דעת מומחה לעניין זה. באשר לחובה להגיש דו"חות שנתיים למס הכנסה – מדגישים המפרק הזמני וחברת הניהול כי חובה זו מוטלת על התובע, ולא עליהם.
טענת התובע כי המשיבים הפרו את החלטת בית המשפט להמציא לו את מיסמכי הנהלת החשבונות שברשותם ובכך גורמים לחברה לנזקים בלתי הפיכים בהחלטת בית המשפט מיום 28.7.14 נקבע, בסעיף 1, כדלקמן: "המפרק הזמני, חברת הניהול שפעלה מטעמו, וכל הנתבעים ימציאו לעו"ד אדי לזר בתוך 15 ימים תעודות משלוח, כרטסת מלאה של כל התנועות הכספיות של המכבסה, לרבות הכנסות, הוצאות, כרטיסי חו"ז, דפי בנק, משכורות ומסמכי מקור כדוגמת חשבונות ספקים, וכל מיסמך אחר הנוגע להנהלת החשבונות של המכבסה אשר נותרו בחזקתו של מי מהם או של מי מטעמם". בהחלטה זו לא נקבע כעניין שבעובדה כי בידי המשיבים או מי מטעמם נותרו מיסמכי הנהלת חשבונות אשר טרם הועברו לידי התובע.
...
לכן, אין בכוונתי להכריע בטענות אלה במסגרת בקשה זו. לאור כל האמור, דין בקשתו זו של התובע למינוי חוקר מכוח הוראת סעיף 374 בפקודת החברות – להידחות.
נוכח דחיית טענותיו השונות של התובע בנוגע לתפקודם של המפרק הזמני וחברת הניהול – אין מקום להיעתר לבקשת התובע לעכב את פסיקת שכרו של המפרק הזמני, אשר סיים עבודתו זה מכבר.
סוף - דבר כפועל יוצא מכל האמור לעיל, אני קובע בזאת כדלקמן: דין הבקשה, על כל הסעדים המפורטים בה, להידחות; התובע יישא בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד של המפרק הזמני ושל חברת הניהול בסכום כולל של 8,000 ₪ אשר יחולק ביניהם בחלקים שווים; באשר לנתבע – נוכח תגובתו הלאקונית לבקשה זו שהכנתה לא דרשה טרחה רבה – לא מצאתי לעשות צו להוצאות.

בהליך פירוקים (פר"ק) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

בית המשפט המחוזי בירושלים פר"ק 12145-12-16 עלאא נ' חברת אלפטרא - אירוח תיירים בע"מ ואח' מספר בקשה:31 בפני כבוד השופט אביגדור דורות המבקש: אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין באמצעות היחידה לפירוק כנוס נכסים ופש"ר ע"י ב"כ עו"ד יניב קורדובה המשיבים: 1. עו"ד אברהם משה סגל, המנהל המיוחד של אלפטרא- אירוח תיירים בע"מ ושל פטרא הוטל-ניהול בתי מלון בע"מ 2. הכונס הרישמי מחוז ירושלים החלטה
לטענת המבקש, בעל התפקיד מבקש קבלת מידע על חברה שאינה מצויה בהליכי חידלות פרעון ושהוא לא מונה לגביה כמפרק או כמנהל מיוחד.
וכך נאמר בספרם של לוין וגרוניס: "במקרה של מידע מרשות מס יינתן צו המחייבה להמציא לכונס הרישמי דו"חות, מידע או מסמכים, אם בית המשפט שוכנע שלא עלה בידי הכונס הרישמי להשיג את המידע בדרך אחרת ובמאמץ סביר". סעיף קטן (א) של סעיף 60א.(א)(2) לפקודת פשיטת הרגל מתייחס לסכום ההכנסה של החייב, לרבות פירוט בעיניין הוצאותיו וחבויותיו כפי שנמסרו בדו"חות שהגיש החייב לפי פקודת מס הכנסה וכפי שנקבעו בשומות.
...
טענה זו מבוססת על עיון באתר נט המשפט המלמד כי בא כוחה של אלפטרא ובעלת מניותיה צפה בצו מיום 23.9.18 ולא הגיש בעקבות כך כל התנגדות או תרעומת על כך. לחלופין, נטען כי יש לדחות את בקשת מס הכנסה לאור הוראת סעיף 232 לפקודה, הכוללת החרגה מאיסור מסירת המידע "במידה שדרוש לעשות כן להפעלת הוראות הפקודה". הטענה היא כי בקשת המנהל המיוחד למתן צו כלפי אגף מס הכנסה נועדה בכדי לקדם את ניסיונות גביית החובות מחברות פטרא הוטל ואלפטרא גם עבור אגף מס הכנסה עצמו, אשר שתי החברות הנ"ל נותרו חייבות לו סכומי חוב שונים.
לאור כל האמור, מתקבלת הבקשה והצו מיום 23.9.18 מבוטל.

בהליך חדלות פירעון (חדל"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

אשר לזכויותיו של היחיד במקרקעין, טען הממונה כי היחיד נושא בהחזרי משכנתא, ברם בנסח רישום המקרקעין אשר הומצא לידי הממונה לא מופיע רישום של המשכנתא ועל היחיד להבהיר עניין זה. כאמור היחיד מועסק כשכיר בעסק בתחום האינסטלציה בהקף משרה חלקי ומשתכר סך של 7,500 ₪.
בנוסף, היחיד בעל מניות בחב' נורד מיתקני תברואה בע"מ אשר כנגדה מיתנהל הליך פירוק באמצעות המפרק עו"ד רוני כהנא.
זאת ועוד, לטענת הממונה, מנהל היחיד עוסק מורשה על שמו (ובכלל זאת תיק פתוח במס הכנסה ובמע"מ), מבלי שקבל לשם כך את היתר הממונה או דיווח על הכנסותיו מעסק זה. הממונה ציין כי לטעמו כושר ופוטנציאל ההישתכרות של היחיד עומד ע"ס של כ 18,000 ₪ וכן טען כי יש לקחת בחשבון אף את הכנסות אשת היחיד, אשר בעת שהחברה הייתה פעילה שולמה לה משכורת בסך 5,000 ₪ מבלי שדווח מה הייתה עבודתה בפועל.
מאחר וליחיד כאמור, הכנסות כאמור לעיל, עליהן לא דיווח בדו"חות החודשיים, כן ליחיד זכויות במקרקעין, הרי שביכולתו של היחיד לפרוע את מלוא חובותיו לנושיו בצרוף הוצאות ההליך.
...
בהתאם יש לקבל הצעת בעלי התפקיד כי תינתן ליחיד כבר כעת תכנית שיקום במסגרתה ישלם תשלום חודשי בהתאם ליכולתו הכלכלית, בה בעת תושלם בדיקת תביעות החוב וכן תינתן ליחיד האפשרות לממש בעצמו את זכויותיו במקרקעין, כך שישולם לנושיו בסופו של דבר, מלוא חובם בתוספת הוצאות ההליך.
סבורני כי אין להתעלם מאותם העברות במזומן בסכומים של אלפי שקלים ואף לא מן העובדה כי ליחיד הכנסה נוספת מעוסק מורשה עליה הוא אינו מדווח , ברם בהעדר ידיעה ברורה מהי הכנסתו המדוייקת של היחיד, התשלום החודשי יועמד ע"ס 1,800 ₪, בהתאם לנתונים הידועים כבר כעת.
  לאור כל המפורט לעיל, עמדת הממונה והנאמן, בהעדר התנגדות מטעם הנושים, אשר לא התייצבו לישיבת בית המשפט, ובכפוף להסרת המחדלים המפורטים בהצעת הממונה - אני מקבלת את הצעת בעלי התפקיד ומורה על מתן צו לשיקום כלכלי בהתאם לסעיף 161 לחוק ובהתאם לתנאים כדלקמן.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו