מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

המועד להגשת כתב תביעה שכנגד

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לפיכך, נגד חברת שופרא כל, אשר לא הגישה היתנגדות ולא ניתנה לה רשות להיתגונן, תלוי ועומד פסק דין – הוא השטר המבוצע נגדה והיא אינה בעלת דין פעילה בהליך זה. חרף עובדה זו ומסיבה שאינה ברורה, מי שצוינה כצד לבקשה להארכת המועד להגשת כתב תביעה שכנגד, ולאחר מכן כתובעת שכנגד היא חברת שופרא כל ולא הנתבע.
...
בהיעדר סתירה לטענת הנתבע כי רק לאחר גילוי המסמכים התבררו לו העובדות הנדרשות לתיקון כתב ההגנה, אני סבורה כי על מנת לתת לנתבע יומו בבית המשפט יש לאפשר לו תיקון כתב ההגנה.
ולאור העובדה כי ההסכמה למתן רשות להתגונן ניתנה על בסיס ההתנגדות שהנתבע מטעמיו הוא בחר לקמץ בטענות בה, והעלה אותן באופן כללי וסתמי - אני סבורה כי יש לאפשר תיקון כתב ההגנה בכפוף להפקדה כספית.
סוף דבר הבקשה לתיקון כתב תביעה שכנגד וצירוף נתבעת – נדחות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום נתניה נפסק כדקלמן:

" ומן הכלל אל הפרט: לאחר שעניינתי בטענות הצדדים הגעתי לכלל מסקנה שיש להעתר לבקשה להארכת המועד להגשת כתב תביעה שכנגד.
...
" ומן הכלל אל הפרט: לאחר שעניינתי בטענות הצדדים הגעתי לכלל מסקנה שיש להיעתר לבקשה להארכת המועד להגשת כתב תביעה שכנגד.
ביישום ההלכה דלעיל וחרף המחדל מצדן של הנתבעות שהתבטא בשיהוי הניכר בהגשת כתב תביעה שכנגד, נוכח השלב המקדמי בו נמצא התיק ומהות הטענות והמסכת העובדתיות כפי שעלתה מכתבי הטענות בהליך העיקרי ומהבקשה דנא, סבורני כי היעתרות לבקשה יש בה כדי לחסוך זמן שיפוטי והליכים נוספים.
אי לכך, הנני נעתר לבקשה ומאריך את המועד להגשת כתב תביעה שכנגד.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

איני סבור שניתן לפסוק לנתבעים פיצויים בגין ארועי אלימות שהנתבעים ייחסו לטוביה ואשר בוצעו לאחר מועד הגשת כתב התביעה שכנגד.
...
לסיכום, לסכום הפיצויים לו זכאים התובעים בגין הפרת ההסכם העיקרי, בסך של 1,263,156 ש"ח, יש להוסיף ריבית והפרשי הצמדה לפי חוק פסיקת ריבית החל מיום 1.1.2017, הוא המועד אליו הוון שיעור הרווחים הצפויים בחוות דעת המומחה מטעם בית המשפט, ועד למועד התשלום בפועל.
סוף דבר נוכח כל האמור לעיל, התביעה מתקבלת בחלקה נגד קולורדו (הנתבעת 1) ונדחית נגד הנתבעים 4-2.
בנסיבות העניין, לאחר שנתתי דעתי לשיקולים הקבועים בתקנה 153(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018, הגעתי למסקנה כי יש מקום לקבוע שכל צד יישא בהוצאותיו.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום קריית גת נפסק כדקלמן:

התובעים (הנתבעים שכנגד) ישלמו לנתבעת (התובעת שכנגד) את החיובים הכספיים הבאים- סך של 28,000 ₪ בתוספת הפרישי הצמדה וריבית כדין ממועד הגשת כתב התביעה שכנגד ועד לתשלום בפועל.
...
יוצא אפוא שהתמורה לפי ההסכם כללה, בין היתר, ביצוע עבודות חציבה בקירות, חיווט והתקנת קופסאות וגופי תאורה.
התוצאה התוצאה היא שהתביעה העיקרית התקבלה בחלקה וכך גם התביעה שכנגד.
הנתבעת תשלם לתובעים את החיובים הכספיים הבאים- פיצויים בגין עגמת נפש וביטול זמן בסך של 8,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין ממועד הגשת כתב התביעה ועד לתשלום בפועל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום פתח תקווה נפסק כדקלמן:

תשלום דמי שימוש ראויים בעד מגורי הנתבעים בנכס בסך 756,000 ש"ח לתקופת 7 השנים הקודמות למועד הגשת כתב התביעה שכנגד.
...
סוף דבר כנגד קבלת יתרת התמורה בסך של 400,710 ש"ח, הנתבעים: יעבירו את זכויות החכירה בנכס נושא התובענה על שמם של התובעים בלשכת רישום המקרקעין ואצל רמ"י. יחתמו על כל המסמכים הנדרשים לצורך הדיווח לכל הרשויות הרלבנטיות ולצורך ביצוע העברת הזכויות על שם התובעים, ובכלל זה לרשות המסים, רמ"י ולשכת רישום המקרקעין, ישלמו את המיסים החלים עליהם כמוכרים בגין עסקת המכר.
התביעה שכנגד נדחית.
הנתבעים ישלמו לתובעים, ביחד ולחוד, את אגרות בית המשפט בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד תשלומן, ובצירוף שכ"ט עו"ד בסך של 75,000 ש"ח. הוצאות המשפט כאמור הן בשים לב לכך שבהליך זה תביעה ותביעה שכנגד, מהות שתי התביעות, שוויין, תוצאת המשפט, והיקף ההתדיינות והמשאבים שנדרשו לניהול ההליך.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו