מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

המדרג החדש לעבירות המתה

בהליך תיק פשעים חמורים (תפ"ח) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

ואולם, במסגרת הרפורמה כונן מדרג חדש של עבירות המתה, שלו נילווה מדרג חדש של עונשים.
...
בסופו של דבר, סבורים אנו כי יש מקום להעניק משקל להודייתו של הנאשם ולחרטתו, וזאת מבלי להתעלם מכך שההודיה לא הייתה מיידית.
לאחר שקילה יסודית של הנסיבות והטענות, החלטנו שלא לקבל את עמדת המאשימה, אף שזו הציגה לפנינו נימוקים כבדי משקל, שלפיה יש לגזור על הנאשם מאסר עולם, שכן החלטנו לתת משקל מסוים להודייתו של הנאשם ולחרטתו שבאה לידי ביטוי גם באופן מילולי, וייתכן שגם בניסיונות שלו להתנהל בצורה מיטבית במהלך מעצרו הממושך.
מכל האמור לעיל, אנו גוזרים על הנאשם את העונשים, כדלקמן: מאסר בפועל למשך 30 שנה, החל מיום המעצר: 28.4.19.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

במסגרת תיקון 137 נקבע מדרג חדש של עבירות המתה, ובהן עבירת המתה בקלות דעת שהעונש המירבי בצידה הוא 12 שנות מאסר.
...
איני מקבלת את הניסיון להפחית מחומרת המקרה.
משכך אני סבורה כי יש להתערב גם בעונש שגזר בית המשפט על הקטין ולהעמיד את תקופת מאסרו בפועל על 7 שנים, כעונשו של הבגיר.
סוף דבר אציע לחבריי כי הן עונש המאסר שנגזר על המערער הבגיר הן עונש המאסר שנגזר על המערער הקטין יועמדו על 7 שנות מאסר בפועל ובניכוי ימי מעצרם כפי שקבע בית המשפט המחוזי.

בהליך תיק פשעים חמורים (תפ"ח) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

והינה, במסגרת תיקון 137 יצר המחוקק מדרג חדש לעבירות ההמתה, ובראשן לעבירת הרצח.
...
לא זו אף זו, גם בהיבט המהותי, אין לטעמנו הצדקה להקיש מאותו סעיף, שכן סייג אי השפיות והוראות האחריות המופחתת אינם יכולים לחול במקביל.
היות שהדברים מוזכרים למעלה מהצורך, נסתפק בכך שנפנה לדברי כב' השופט גרוסקופף, בהם הבהיר את הרציונל העומד ביסוד הדברים, באופן המדגיש גם את עמדתנו שלנו: "כשם שנאשם איננו יכול לטעון לתחולתם במצטבר (להבדיל מתחולה לחלופין) של סייג אי השפיות והסדרי הענישה/האחריות המופחתת, כך גם אין לאפשר לנאשמת לטעון לתחולתם במצטבר (להבדיל מתחולה לחלופין) של סייג אי השפיות ושל סעיף 303 לחוק העונשין". מכל מקום, כמפורט לעיל, פרשנות הוראות החוק הקיים מובילה לדעתנו אל המסקנה לפיה יש להחיל גם על המקרה שלפנינו את הוראת סעיף 15(ד1)(2)(ג) לחוק.
לפיכך, ובהמשך להחלטה העקרונית בדבר מתן צו אשפוז מיום 13.7.22, אנו מורים כי תקופת האשפוז המרבית מכוח הצו תהא 25 שנים מיום הוצאתו.

בהליך תיק פשעים חמורים (תפ"ח) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

במסגרת הרפורמה בעבירות ההמתה עוצב מדרג חדש של עבירות המתה שביסודו עקרון האשמה וההכרה בחשיבות ערך חיי האדם (דו"ח הצוות לבחינת יסודות עבירות הממתה דין וחשבון (2011) (להלן: הדו"ח); ע"פ 1077/22 קאדר נ' מדינת ישראל, פסקה 7 (01.06.22) (להלן: עניין קאדר); ע"פ 6338/20 חיים נ' מדינת ישראל, פסקה 10 (07.07.22)).
...
במקרה שנדון בפרשת טדסה (ע"פ 3279/21) מצא בית המשפט העליון שעבירת רצח הולמת את מעשהו של המערער בקובעו "...מצטרפים מספר היבטים – המערער נושא נשק מספר שנים, הוא מיומן בשימוש בו; ביצע שימוש באקדח, כלי נשק אשר אין ספק בהיותו כלי קטלני ... כיוון את האקדח לראשו של אלירז וירה באקדח רק כאשר עמד בטווח קצר וקרוב לאלירז..." בעניין פרשת משה וואסה (ע"פ 1213/21) נקבעה ההחלטה להמית על סמך יישום מבחני העזר "יישומם של מבחני עזר אלו במכלול מלמד אף הוא, על קיומה של ההחלטה להמית. כך נובע בין היתר מהשימוש בכלי קטלני – אקדח; מכך שהירי בוצע מטווח קצר; ומהסכסוך שקדם לירי". אשר למיקום הפגיעה ומספר הפגיעות נקבע כי "...פגיעה באזור רגיש בגופו של הקרבן עשויה להיות אינדיקציה לקיומה של כוונה להמית אף כאשר מדובר בפגיעה אחת בלבד ... גם במקרה זה, יש לראות במיקום פגיעת הקליע בראשה של המנוחה כאינדיקציה משמעותית להלך רוחו של המערער". במקרה דנן הנאשם ירה תוך כדי תנועה, הן לעבר המנוח, הן לעברו של סימון, הנאשם לא כיוון את קנה האקדח אל איבר חיוני של הקרבן או של סימון אלא למרכז הגוף.
סוף דבר אשר על כן, על דעת כל חברי המותב פה אחד, הננו מזכים את הנאשם מעבירת הרצח בכוונה תחילה וניסיון הרצח ותחתן מרשיעים אותו בעבירת הריגה על פי סעיף 298 (הישן) לחוק העונשין וסעיף 329(א)(2) לחוק.
כן הננו מרשיעים את הנאשם בעבירת תקיפה בנסיבות מחמירות, החזקת ונשיאת נשק, שיבוש מהלכי משפט והחזקת סכין שלא כדין.

בהליך תיק פשעים חמורים (תפ"ח) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

לדבריו חושב באופן יומיומי על בתו של המנוח, שהיא עבורו כמו בת. לצד האמור הביע בפני בית המשפט את הקושי שחוה בבית הסוהר בשל מצבו הפיזי והעדר מענה ראוי משב"ס. דיון והכרעה במסגרת הרפורמה נקבע מדרג חדש לעבירות ההמתה, ובוטלה עבירת הרצח בכוונה תחילה, אשר דינה היה מאסר עולם חובה.
...
לאור האמור מצאנו לקבוע את מתחם העונש ההולם כנע בין 25 שנות מאסר לבין מאסר עולם.
עוד מצאנו ליתן משקל לקולא, בגדרי המתחם, לנסיבות חייו הקשות של הנאשם אשר איבד את רגלו בתאונת דרכים בגיל 10, וסובל מנכות פיסית ונפשית לצמיתות.
עוד נתנו דעתנו לכך שהנאשם היה נתון בעבר לניסיונות פגיעה בו. אשר על כן, אנו גוזרים על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר בפועל למשך 27 שנים, בניכוי ימי מעצרו 22/5/2018.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו