מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

המבחנים לדחיית הסדרי טיעון

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום נתניה נפסק כדקלמן:

הנאשם הורשע בהתאם להודאתו בכתב אישום מתוקן, בהסדר טיעון אשר לא כלל הסכמות עונשיות.
ב"כ המאשימה ביקש לדחות את המלצת שירות המבחן, אשר היתעלמה מחומרת מעשיו של הנאשם, ועתר לגזור עליו מאסר בפועל בן 20 חודשים, בצד מאסר על-תנאי, קנס, התחייבות ופסילת רישיון הנהיגה בפועל ועל-תנאי.
...
אחד השותפים ערער על חומרת עונשו, וערעורו נדחה – עפ"ג (מחוזי מרכז-לוד) 42516-02-23 סלאמה נ' מדינת ישראל (1.5.23).
סוף דבר, אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: 20 חודשי מאסר בפועל, בניכוי תקופת מעצרו מיום 23.6.22 עד יום 2.8.22.

בהליך חוקי עזר עירוניים - ברירת קנס (חע"ק) שהוגש בשנת 2020 בשלום קריית גת נפסק כדקלמן:

המשיבה טענה בתגובה, בעקרי הדברים, שלפי הכללים שנקבעו בהלכה הפסוקה לא כל חזרה מכתב האישום או זכוי יובילו בהכרח לפסיקת פיצויים לנאשם; לפני התביעה הונחה תשתית סבירה להרשעה, על יסוד העדויות וצילומי המפקחים, ומשכך יש לדחות את הטענה שלא היה בדל ראיה לגבי כלי העבודה שבהם נעשה שימוש; המבקשת לא הציגה ראיות של ממש מטעמה למעט טענות בעלמא; טרם הגשת כתב האישום המבקשת דחתה פנייה לצורך בחינת הסדר טיעון לגבי הודיה בחלק מהעברות ותשלום קנס מופחת; ההליך המשפטי היה קצר ויעיל; הזיכוי לגבי אישום אחד נעשה מחמת הספק ולגבי יתר האישומים נקבע שלא הונחה תשתית ראייתית מספקת ומכאן שהזיכוי לא היה פוזוטיבי ולא נקבע כי המבקשת לא ביצעה את העבירות שיוחסו לה; לא הוצגו אסמכתות לגבי הפגיעה שנגרמה למבקשת בעטיו של ההליך המשפטי; המקרה הנידון אינו דומה למקרים שבהם נפסקו פיצויים לפי סעיף 80 לחוק העונשין.
...
בשים לב לנסיבות העניין, סבורני שהמקרה הנדון אינו נופל לגדרו של המבחן המחמיר שנקבע בפסיקת בית המשפט (ראו עניין "מור") לצורך הקביעה שכתב האישום הוגש ללא בסיס כגון- בשל כוונת זדון, בחוסר תום לב, ברשלנות חמורה או אי סבירות מהותית ובולטת.
הדעת נותנת שהגשת כתב האישום וניהול ההליך המשפטי גרמו לעגמת נפש לבעלי השליטה של המבקשת, ולהוצאה כספית לצורך ייצוגה המשפטי, אלא שלא נטען לפניי, ואף לא הובאו ראיות ולו לכאורה, לגבי נזקים נוספים שנגרמו למבקשת בעטיו של ההליך המשפטי, כגון פגיעה בשמה הטוב, נזק כלכלי בשל פגיעה בעסקיה, ולא מצאתי שיש מקום להיעתר לבקשה באופן המצדיק הטלת נטל כספי על הקופה הציבורית, על פי המבחנים שנקבעו לעניין זה בפסיקת בתי המשפט (עניין "מור", פסקה 30).
מהמקובץ לעיל ראיתי לנכון להורות על דחיית הבקשה.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

ואולם, בהנתן מכלול נתוניו של העורר (גילו הצעיר; העידר עבר פלילי; נסיבות חייו הקשות); מיקום המעשה בתחתית מדרג החומרה של עבירות האינוס; הודאתו של המערער בעבירה והחרטה שהביע על דבר ביצועה; עמדת המתלוננת אשר אינה עומדת על ענישה מחמירה; ומנעד הענישה שהוכר בפסיקה ביחס למעשים דומים – איננו סבורים כי העונש שהוסכם בהסדר הטיעון חורג באופן קצוני מהעונש שראוי היה להטיל עליו, באופן שהצדיק דחייה של עסקת הטיעון שנערכה בעיניינו (למבחנים העשויים להצדיק דחיית הסדר עונשי שנקבע בעסקת טיעון ראו: ע"פ 1958/98 פלוני נ' מדינת ישראל, פ"ד נז(1) 577, 605 (2002).
...
בשים לב לעמדת הצדדים, ולאחר ששקלנו בדבר, הגענו לכלל מסקנה כי המקרה שלפנינו איננו מהמקרים החריגים בהם ראוי כי בית המשפט ידחה הסכמה עונשית שעל בסיסה הושגה עסקת טיעון.
לנוכח האמור מצאנו לנכון לקבל את הערעור, ולהורות כי עונש המאסר שיושת על המערער יועמד על 18 חודשי מאסר בפועל.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2024 בשלום כפר סבא נפסק כדקלמן:

במעמד הצגת ההסדר ולאחר שהנאשם הודה בכתב האישום המתוקן והורשע בו, הוריתי על שליחתו לשירות המבחן על מנת שזה יערוך תסקיר בעיניינו, והדיון נדחה ליום 19.6.23 לשמיעת הטיעונים לעונש לאחר קבלת התסקיר.
מכאן נקבע התיק לפניי, וכפי שציינתי לעיל, הוא נקבע לשמיעת הוכחות כבר ביום 15.2.22, אך הצדדים ביקשו מבית המשפט לאפשר להם למצות את השיח ביניהם ולדחות חלק מישיבות ההוכחות שנקבעו לשמיעה בסוף שנת 2022, עד שלבסוף החלה להשמע פרשת התביעה ביום 27.12.22, וכשבוע לאחר מכן ביום 4.1.23 הוצג הסדר הטיעון.
...
גם אם אקבל את עמדת המאשימה לפיה הנאשם התעלם מפניותיה בכתב ובעל פה, וכי כתב האישום הוגש מבלי שנערך שימוע רק לאחר ש"כלו כל הקיצין" (סעיף 55 לתגובה), הרי שהדברים דווקא מחזקים את המסקנה כי ניתן היה להגיש את כתב האישום מספר חודשים מוקדם יותר ממועד הגשתו, בהתאם להוראות חוק סדר הדין הפלילי, מבלי שהמאשימה תידרש "לחזר" כביכול אחר הנאשם.
מצאתי לנכון לעשות כן רק כשסברתי שיש סיכוי ממשי שאמנע משליחתו למאסר בפועל ממש, ולכן החלטתי זו ניתנה רק לאחר שמיעת הטיעונים לעונש.
סיכומו של דבר אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: 9 חודשי מאסר בפועל לריצוי בדרך של עבודות שירות כמפורט בחוות דעת הממונה.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2024 בשלום נתניה נפסק כדקלמן:

לצורך גידול הסמים השתמש הנאשם בציוד רב: אוהל, מאווררים, מנורות, שנאים, מזגנים, מפוחים וכיוצ"ב. כן החזיק הנאשם במספר מקומות בדירה סם מסוכן מסוג קנביס במשקל כולל נטו 3.08 ק"ג. בהתאם להסדר הטיעון הופנה הנאשם לקבלת תסקיר מבחן, ללא הסכמות בין הצדדים באשר לעתירותיהם לעונש.
בהמלצת שירות המבחן נדחה הדיון לקבלת תסקיר נוסף, על מנת לאפשר מעקב אחר המשך ההליך עד השלמת הטיפול במרכז יום ומעבר למסגרת אינטנסיבית פחות.
...
אבהיר מראש כי החלטתי לאמץ את בקשת הנאשם.
ברם, סבורני כי בנסיבותיו של הנאשם, עלולים עונשים אלו לפגוע בו באופן בלתי מידתי, ולפגום בסיכויי הצלחתו להתמיד בהליך הטיפולי ובעבודתו.
סוף דבר, החלטתי לגזור על הנאשם את העונשים הבאים: 8 חודשי מאסר אותם לא ירצה הנאשם אלא אם יעבור תוך שלוש שנים עבירה על פקודת הסמים "מסוג פשע". הנאשם יבצע 450 שעות שירות לתועלת הציבור (של"צ) בהתאם לתוכנית שתוכן ע"י שירות המבחן, ותוגש לבית המשפט עד יום 6.2.24.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו