מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

הלכת שבתאי מתפטר בדין מפוטר

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

נזכיר בהקשר זה כי סעיף 11(א) לחוק פצויי פיטורים קובע כי "התפטר עובד מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או מחמת נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לידרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו, רואים את ההתפטרות לענין חוק זה כפיטורים". בהתאם להלכה הפסוקה, על מנת שעובד יוכר כמי שהתפטר בדין מפוטר לפי סעיף 11(א) לעיל, עליו לעמוד בשלושה תנאים מצטברים: "... עובד המבקש להוכיח זכאותו לפצויי פיטורים מכוח סעיף 11(א) לחוק פצויי פיטורים, צריך לעמוד בשלושה תנאים: ראשית, עליו להוכיח כי אכן הייתה "הרעה מוחשית בתנאי העבודה" או "נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לידרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו"; שנית, עליו להוכיח כי התפטר בשל כך ולא מטעם אחר, דהיינו, עליו להוכיח קיומו של קשר סיבתי בין ההתפטרות לבין ההרעה או הנסיבות הללו; שלישית, עליו להוכיח כי נתן התראה סבירה למעביד על כוונתו להתפטר והזדמנות נאותה לתקן את ההרעה או את הנסיבות ככל שהיא ניתנת לתיקון.
" (ע"ע (ארצי) 45187-09-15 יגאל חובל נ' ח.י. ויטמינס בע"מ, ניתן ביום 18.02.2018; ר' גם ע"ע (ארצי) 26706-05-11 שבתאי - טכנובר בע"מ, ניתן ביום 10.6.2013).
...
מכל האמור, התביעה לתשלום עבור פדיון חופשה, נדחית.
אשר על כן, תביעת התובע ברכיב זה – נדחית.
סוף דבר תביעתו של התובע מתקבלת בחלקה, כאמור לעיל.

בהליך סכסוך עבודה (ס"ע) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

האם התובע זכאי לפצויי פיטורים בשל התפטרות בדין מפוטר- זו השאלה הטעונה הכרעה בהליך זה. העובדות וטענות הצדדים ביום 12.10.2010 התובע החל לעבוד כמאמן כושר בסניף גבעתיים של הנתבעת (להלן גם – המועדון).
דיון והכרעה המסגרת המשפטית סעיף 11 (א) לחוק פצויי פיטורים, התשכ"ג-1963 (להלן – חוק פצויי פיטורים) קובע כך: "(א) התפטר עובד מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או מחמת נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לידרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו, רואים את ההתפטרות לענין חוק זה כפיטורים". לפי הלכה פסוקה, הזכאות לפצויי פיטורים מכוחו של סעיף 11(א) לחוק פצויי פיטורים מותנית בהוכחת שלושה יסודות מצטברים: ההרעה המוחשית או "הנסיבות האחרות"; הקשר הסיבתי בין ההתפטרות לבין ההרעה או הנסיבות האחרות; מתן התראה למעסיק, בפרק זמן סביר קודם ההתפטרות, למעט אם ברור שהמעסיק אינו יכול או אינו מתכוון לפעול לתיקון ההרעה המוחשית או הנסיבות, או כאשר העובד מועסק בתנאים הנחותים באופן ניכר מאלה הקבועים בדין (ראה למשל ע"ע (ארצי) 26706-05-11 חיים שבתאי - טכנובר בע"מ (10.6.13)).
...
סוף דבר כללו דבר כבר, לא הוכחה הרעת תנאים בפועל, שכן התובע לא שב לעבודה לאחר פתיחת המועדון מחדש.
גם לא מצאנו, כי עמד בנטל להוכיח הרעה מוחשית צפויה במדדים אובייקטיביים.
לנוכח מסקנה זו אין צורך לדון בשאלת שיעור הפיצויים, אליה התייחסו הצדדים בכתבי הטענות.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

סעיף 11(א) לחוק פצויי פיטורים, התשכ"ג-1963 (להלן - חוק פצויי פיטורים) קובע כי "התפטר עובד מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או מחמת נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לידרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו, רואים את ההתפטרות לענין חוק זה כפיטורים". בהתאם להלכה הפסוקה, על מנת שעובד יוכר כמי שהתפטר בדין מפוטר לפי סעיף 11(א) לעיל, עליו לעמוד בשלושה תנאים מצטברים: "... עובד המבקש להוכיח זכאותו לפצויי פיטורים מכוח סעיף 11(א) לחוק פצויי פיטורים, צריך לעמוד בשלושה תנאים: ראשית, עליו להוכיח כי אכן הייתה "הרעה מוחשית בתנאי העבודה" או "נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לידרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו"; שנית, עליו להוכיח כי התפטר בשל כך ולא מטעם אחר, דהיינו, עליו להוכיח קיומו של קשר סיבתי בין ההתפטרות לבין ההרעה או הנסיבות הללו; שלישית, עליו להוכיח כי נתן התראה סבירה למעביד על כוונתו להתפטר והזדמנות נאותה לתקן את ההרעה או את הנסיבות ככל שהיא ניתנת לתיקון.
" (ע"ע (ארצי) 45187-09-15 יגאל חובל - ח.י. ויטמינס בע"מ, (18.2.2018); ע"ע (ארצי) 26706-05-11 שבתאי - טכנובר בע"מ, (10.6.2013)).
...
הנתבעת תשלם לתובעת בסע"ש 30144-12-19 את הסכומים הבאים שישולמו תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין: הפרשי פיצויי פיטורים בסך 47,805 ש"ח, בצירוף הפרשי ריבית והצמדה ממועד סיום העבודה; הפרשי הודעה מוקדמת בסך 15,500 ש"ח, בצירוף הפרשי ריבית והצמדה ממועד סיום העבודה; הפרשי הפקדות לתגמולים (חלק מעסיק) בסך 3,562 ש"ח, בצירוף הפרשי ריבית והצמדה מאמצע תקופת הזכאות; הפרשי חופשה ופדיון חופשה בסך 9,514 ש"ח, בצירוף הפרשי ריבית והצמדה ממועד סיום העבודה.
הנתבעת תשלם לתובע בסע"ש 66144-11-19 את הסכומים הבאים שישולמו אף הם תוך 30 ימים מיום קבלת פסק הדין: הפרשי שכר ודמי מחלה (חודשים יולי-אוגוסט 2019) בסך 12,206 ש"ח, בצירוף הפרשי ריבית והצמדה מיום 1.8.2019; פיצויי פיטורים בסך 25,057 ש"ח, בצירוף הפרשי ריבית והצמדה ממועד סיום העבודה; הפרשי הפקדות לתגמולים (חלק מעסיק) – יש להגיש תחשיב בתוך 14 ימים.
הפרשי חופשה ופדיון חופשה בסך 1,030 ש"ח, בצירוף הפרשי ריבית והצמדה ממועד סיום העבודה; דמי נסיעות בסך 3,322 ש"ח, בצירוף הפרשי ריבית והצמדה מאמצע תקופת הזכאות; פיצוי בגין נזק לא ממוני בסך 8,000 ש"ח. התביעות שכנגד – נדחות במלואן.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

נסיבות סיום העבודה וזכאות העובד לפצויי פיטורים העובד טען להתפטרות בדין פיטורין בשל הנסיבות הבאות: אי תשלום גמול בגין עבודה בשעות נוספות, הקטנת הקף המשרה החל מחודש 4/20 והקטנה נוספת בחודש 8/20.
על עובד המתפטר מעבודתו וטוען שיש לראות בו כמי שזכאי לפצויי פיטורים להראות ראשית, שהייתה הרעה מוחשית בתנאי העבודה או נסיבות אחרות שבהן אין לידרוש ממנו להמשיך בעבודתו; שנית, שיש קשר סיבתי בין ההתפטרות לבין ההרעה או הנסיבות שמצדיקות התפטרות; ושלישית – שניתנה התראה סבירה למעסיק בטרם ההתפטרות, על מנת לאפשר למעסיק לתקן את ההרעה או את הנסיבות ככל שהן ניתנות לתיקון (סעיף 11 לחוק פצויי פיטורים, תשכ"ג – 1963; ע"ע (ארצי) 26706-05-11 חיים שבתאי – טכנובר בע"מ (10.6.2013), וההפניות שם).
סעיף 30(א)(6) לחוק שעות עבודה ומנוחה קובע שהוראות חוק זה לא יחולו על "עובדים שתנאי עבודתם ונסיבותיה אינם מאפשרים למעסיק כל פקוח על שעות העבודה והמנוחה שלהם". הלכה היא שאת החריגים לחוק יש לפרש באופן מצמצם כך שפחות עובדים יוצאו מתחולתו של החוק ויותר עובדים ייהנו מההגנות שהחוק מעניק (ע"ע (ארצי) 300271/98 טפקו ייצור מערכות בקרת אנרגיה בע"מ - טל, פד"ע לה 703] (2000)).
...
עבודה מחוץ לחצרי המעסיק כשלעצמה לא תוביל בהכרח למסקנה שאין אפשרות פיקוח.
] על יסוד האמור, נדחית הטענה שעל תנאי העסקת העובד לא יחולו הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה.
] סוף דבר התביעה העיקרית נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו