מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

הכנסה נמוכה לגמלת נכות כללית

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2015 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

יצוין כי גם בתי-הדין לעבודה ביקרו את טפסי המל"ל: "כאן המקום להמליץ שוב למוסד לידע את מבוטחיו, על גבי שוברי התשלום של המקדמות, כי דיווח של מבוטח על הכנסה נמוכה שלו לצורך תשלום מקדמות, עלול לפגוע בגובה הגימלה במקרה של פגיעה בעבודה" [עב"ל 330/09 לוי הראל נ' המוסד לביטוח לאומי (10.11.2010), פסקה 25].
הנזק הנזק שניגרם לתובעת עקב מחדלם הרשלני של הנתבע ושלה מלדווח למל"ל על תחילת עבודתה כעצמאית באירגון ובניהול הקייטנה, שגרם לאי-זכאותה לגימלאות נכות מעבודה, ולזכייה בגימלאות הנמוכות-יותר של נכות כללית תחתן – הוא ההפרש בין הסכום הכולל, המשוערך והמהוון, של גמלאות הנכות מעבודה, לרבות דמי-הפגיעה; לבין הסכום הכולל, המשוערך והמהוון, של גמלאות הנכות הכללית.
...
אולם, אין לכך נפקות; משום שלו הייתה התובעת מגישה דו"ח רב-שנתי לפני הפגיעה בעבודה – לא הייתה חלה תקנה 11, ולפיכך היה חל הכלל שלפיו נגזרת הגמלה, בסופו של דבר, מן ההכנסה מעבודה "לפי שומה סופית". לא הוגשה כראיה השומה הסופית של הכנסות התובעת לשנת 2003.
לאור המקובץ, אעמיד את הפיצוי הכולל הראוי בראש נזק זה על סך 60,000 ₪ (לפי אמת-מידה של 5,000 ₪ לשנה).
נוכח אשמה התורם של התובעת בשיעור 50% – הנתבע ישלם לתובעת את מחצית הסכומים האמורים בפסקה ‎85 לעיל.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2017 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

טענות התובע: התובע יליד שנת 1955, נפגע בתאונה אשר אירעה ביום 19.4.2010 ולאחריה הוכר כנכה בשיעור של 44% נכות לצמיתות החל מיום 1.4.2011 וכן אובדן כושר עבודה מלא בשיעור 100% החל מיום 19.4.2010 לפיכך, נמצא זכאי לקיצבת נכות כללית.
בשל חובותיו הכבדים עקב הכנסות נמוכות הוכרז התובע כפושט רגל והיה מצוי בהליכי פשיטת רגל ,החל מחודש 7/2010.
...
נוסף על האמור יש לדחות את התביעה לגופה מאחר והחוב נצבר כדין כעולה מתעודת עובדת הציבור אשר הוגשה לתיק בית הדין ומפרטת את הבסיס ליצירת החוב.
למרות האמור לעיל והמסקנה אליה הגעתי בשאלת ההתיישנות, מצאתי לנכון להתייחס בקצרה לטענות התובע לגופו של עניין.
סיכומו של דבר , חרף קביעותיי בעניין הנמקת החלטת הוועדה לביטול חובות, אין מנוס אלא להורות על דחיית התביעה מחמת התיישנות כפי שפורט לעיל.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2014 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

ביום 28.7.2008 התובע הגיש תביעה חוזרת לקיצבת נכות כללית וביום 28.8.2008 התובע נבדק על ידי הוועדה הרפואית ונקבעה לו נכות רפואית צמיתה בשיעור של 40% החל מיום 1.4.2004.
לפיכך, לא ניתן ללמוד מלוח ח' 1 על זכאות לקיצבת עדוד לנכה שיש לו הכנסה מעבודה בשיעורים נמוכים מהשיעורים שנקבעו בסעיף 195(3) לחוק.
...
לפיכך, מקובלת עלינו טענת הנתבע, לפיה כאשר ההכנסה של התובע מעבודה פחתה מ- 60% מהשכר הממוצע, התובע אינו זכאי לקצבת עידוד והוא יכול להגיש תביעה לקצבת נכות, כפי נעשה בפועל על ידי התובע.
סוף דבר התביעה נדחית.

בהליך פשיטת רגל (פש"ר) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

בבקשתו ציין החייב כי הנו יליד 1951, גרוש ואב לשבע בנות בגירות, גר בשכירות, אינו עובד, ומתקיים מקיצבת נכות כללית מטעם המל"ל בגין 55% נכות רפואית (60% נכות תפקודית) הקיצבאות המשולמות לו בסך 1405 ₪ קצבת נכות רפואית וכן 887 ₪ קצבת הבטחת הכנסה כך שסך הכנסתו מקצבאות עומד על כ – 2,300 ₪, נוטל תרופות רבות בעלות עלות ניכרת ומצב זה אינו מאפשר לו קיום מינימאלי בכבוד.
ב"כ הכנ"ר סוקרת הפסיקה הרלוואנטית , רע"א 7940/13 קצקה נ' כונס הנכסים (ניתן ביום 29.1.14), ע"א 6456/13 ישעיהו נ' גמזו (ניתן ביום 3.5.13) וכן, ע"א 5628/94 סלימאן נ' סלימאן (ניתן ביום 26.9.16) ובסיכום מציינת כי עניינו של המבקש נימנה על המקרים החריגים מחמת הכנסותיו הנמוכות, מצבו הבריאותי וכן עברו הפלילי, אשר בשל כך לא יוכל החייב למצוא עבודה.
...
לסיכום, מציין המל"ל כי קיזוז של 10% מגימלת הנכות הכללית אשר החייב מקבל כנגד חוב המזונות שלו, הינו איזון סביר ואין מקום לשנות זאת.
לסיכום, בקשת החייב למתן הפטר מחוב המזונות כלפי המל"ל נדחית בכפוף לאמור בסעיף 15 לעיל והגבלת פעולות הגבייה של המל"ל. ניתנה היום, ד' אלול תשע"ח, 15 אוגוסט 2018, בהעדר הצדדים.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

לטענתו כל ההכנסות להן הוא טוען מאפשרות המשך קבלת קצבת הנכות הכללית אותה הוא קיבל ומקבל.
לתובע יש קושי בטיעון זה:- היה על התובע להביא עדויות נוספות של חברים לעבודה, המסיקים שמסתבר שהנם בני מישפחה וחברים (וככל הניתן של לקוחות); התובע לא הראה כי רמת ההוצאות שלו מלמדת על הכנסות גבוהות מהמדווח, בדיוק להפך, רמת החיים שהפגין התאימה להכנסות נמוכות; כפי שציינתי בת"א 34483-05-21 ר.ע. נ' התאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה ("הפול") (2022), בהתאם לפסיקת בית הדין לעבודה.
...
יש קושי להיעתר לבקשה הן מבחינה פורמלית, הן מבחינה ראייתית ואבהיר:- מבחינה פורמלית – מדובר בראש נזק שהיה צורך לפרט אותו בכתב התביעה.
לפיכך הנני דוחה את הדרישה לתשלום סכום זה. דרך החישוב של הפיצוי בגין כאב וסבל הנתבעת מפנה, כאמור לדבריו של כב' השופט הנדל בעניין אלנסארה וכן לקביעתה של כב' השופטת צ'רקה בת.א. (שלום-י"ם) 48258-03-15 נ.א.מ נ' מוחמד ג'בארין ואח' (2018) שם מצאה לנכון להפחית את הפיצוי בשל העובדה שהתובע "לקח סיכון" בכך שלא עשה ביטוח.
סבור אני, כי בשאלה זו טועה הנתבעת ואין מקום להפחית את הפיצוי רק כעונש לתובע שלא ערך ביטוח.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו