מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

היתר לשימוש חורג להפעלת חנות

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2020 בשלום כפר סבא נפסק כדקלמן:

הוא תפס את העיריה עם הבניה, המפלצת שנבנתה, העיריה התחילה להסתכל על כל מיני דברים, ובטענות שלנו גם בא השמוש החריג, וזה לא היה עולה אם הוא לא היה בונה כך. לא הפריע למשכיר להשכיר לשימוש חורג את החנות, ללא כל היתר, גם לשוכר קודם, אשר הפעיל גם הוא חנות מתנות, להאריך הסכמי שכירות שנה אחר שנה, תוך קבלת מלוא שכר דירה בגינם, מבלי שהוצג היתר לשימוש חורג כאמור, ומבלי שהוצגה לבית המשפט האפשרות התיאורטית לקבלת היתר חורג.
...
שתי ההפרות תלויות זו בזו, שלובות זו בזו באופן שאינו ניתן להפרדה, וככאלה תביעות שני הצדדים ראויות להידחות במלואן ובצוותא.
לסיכום: בשים לב לאמור לעיל, אני פוסקת כי לכל צד בעל אשם תורם ועליו לשאת בנזקיו שלו שנגרמו כתוצאה מהתנהלותו.
משכך, דין התביעות כולן להידחות וכל צד ישא בהוצאותיו.

בהליך תכנון ובנייה - ועדות מקומיות (תו"ב) שהוגש בשנת 2019 בעניינים מקומיים תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

המאשימה הציגה את היתר הבניה מיום 31.12.1945 על פיו ניבנה הבניין – מ/9 (היתר מס' 460) והתוכנית (מ/10) בהם נרשם, כי היחידה מושא כתב האישום אמורה לשמש כ"גראז'". תוכנית ההיתר מתיק הבנין (התשריט) הוגשה גם כן (נ/10) וגם בה נרשמה היחידה האמורה כ"גראז'". בנוסף, הוצגו שתי החלטות וועדת המשנה לבניין ערים לפיהן בשנת 1946 אישרה הוועדה שימוש ביחידה כחנות לממכר תוצרת חלב (נ/2, נ/3 , נ/5) ובשנת 1947 עם התחלפות הבעלים אושר החלפת השמוש ביחידה מחנות לממכר מוצרי חלב למכולת.
מר הלמן הוסיף והעיד, כי גם אם ניתן היה לראות באישור וועדת בנין ערים משום היתר לשימוש חורג להפעלת מכולת ביחידה, עדיין יש להגיש בקשה לשימוש חורג כאשר מעוניינים לפתוח במקום עסק אחר שאינו מכולת (עמ' 61 לפרוטוקול שורות 32-34, עמ' 62 שורות 1-2).
...
מכל האמור לעיל עולה, כי על מנת להפעיל ביחידה מרפאה יש הכרח בקבלת היתר לשימוש חורג לשימוש זה. בעניינו, לא הגישו הנאשמים בקשה למתן היתר כזה ולפיכך, השימוש שנעשה לאורך השנים ביחידה כמרפאה הוא שימוש חורג.
לפיכך, לא ניתן להסיק את המסקנה שמבקשים הנאשמים להסיק, כי משניתן היתר לשימוש כמכולת ניתן לעשות ביחידה כל שימוש מסחרי אחר ללא צורך בקבלת היתר לשימוש חורג.
סוף דבר לאור האמור לעיל, אני קובעת כי הוכחו יסודות כתב האישום וכי לנאשמים לא עומדת טענת הגנה כלשהי או סייג לאחריות הפלילית.
לפיכך, אני מרשיעה את הנאשמים בעבירה המיוחסת להם בכתב האישום, לפי סעיפים 145 ו- 204(ב) לחוק.

בהליך תכנון ובנייה - ועדות מקומיות (תו"ב) שהוגש בשנת 2020 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

נאשם 3 שכר את הנכס מנאשמים 1 ו-2, והפעיל בו חנות לנעליים שלא כתנאי היתר ובכך בוצע שימוש חורג.
...
לאור האמור אני קובע כי לכל הפחות הייתה אי בהירות באשר לשימוש המותר בנכס וזאת כעולה ממסמכי המאשימה עצמה.
ש': מה קרה בעקבות בקשת כתב התביעה? ת': הוא התחמק מכל מיני צורות, פעם אחת מלקבל את התביעה, פעם אחת הוא אמר שהוא לא קיבל, לא ידע, לא שמע ולא קרא ובסוף קיבלנו צו פינוי אחרי מספר פעולות שבוצעו ממשרד עורכי הדין ובסוף הוא קיבל צו פינוי, שגם אותו לא ביצע, אבל בסופו של דבר הנכס נשרף.
מכל האמור לעיל מצאתי להורות על זיכוי הנאשמים מהמיוחס להם בכתב האישום.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

כזכור, במהלך שנת 2012 הגיש הנתבע בקשה לשימוש חורג במושכר, על מנת לאפשר לו להשכיר את המושכר בשכירות משנה להפעלת חנויות.
כפי שהוכיחה בזק, הנתבע לא פעל בהתאם להסכמות אלו, בעוד שהיא עצמה פעלה כמתחייב מהן והגישה את התכניות שהגיש לה הנתבע לאישור רמ"י בחתימתה, אולם משגילתה רמ"י כי תכניות אלו אינן משקפות את הקף השימושים החורגים במושכר, ובכלל זאת העובדה שהופעל במקום חניון בתשלום – סירבה לאשר את התכניות (בהקשר זה ראו המפורט לעיל, וכן סעיפים 55-58 לתצהיר מר פלפל בתביעה העיקרית, שהאמור בו לא נסתר, ונספח 18 לתצהיר זה).
...
התביעה שכנגד מן המובא לעיל עולה, כי משמצאתי כי הנתבע לא ביטל את הסכם השכירות חרף הגילוי אודות זכויות בזק במושכר, ומשלא מצאתי ממש בטענותיו כי בזק הטעתה אותו ברכיבים נוספים, מסרה לו מושכר אשר אינו תואם את המוסכם, הפרה את ההסכם עימו או פעלה כלפיו בחוסר תום לב – הרי שדין התביעה שכנגד להידחות.
סוף דבר ביתר טענות הצדדים לא מצאתי ממש והן נדחות.
התביעה שכנגד נדחית ללא צו נוסף להוצאות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

ככל שמבקשים ה"ה נעים להפעיל חנות לממכר דגי-נוי וציוד נילווה עליהם לקבל אישור לכך באחת מדרכי ההסדרה שמציעה רמ"י. ה"ה נעים אכן החלו בתהליך הסדרה של עסקת תעסוקה ופנו בבקשה לקבלת היתר לשימוש חורג (נספח 26 להמרצת הפתיחה) אך כאמור הליכים אלו נעצרו על ידם מפאת המחלוקת עם האגודה על נוסח הסכם ההסדרה ותנאיו.
...
עם זאת, לא שוכנעתי כי זהו המקרה בו יש לבית המשפט סמכות וכי עליו להתערב ביחסים מסוג זה ולכפות על האגודה ורמ"י להסדיר שימוש חורג של תושב בתנאים אותם מכתיב התושב ובניגוד לעמדתן ולאופן בו הן מנהלות את הקרקעות שנמסרו לניהולן.
לפיכך, ובהינתן הקביעות בפסק דין זה לפיהן עושים ה"ה נעים שימוש חורג בחלקה ב' בנחלתם בהפעלת חנות/נקודת מכירה בחוות דגי הנוי, אני מקבלת את תביעת האגודה ומורה כי על ה"ה נעים להפסיק שימוש חורג זה בתוך 60 יום מהיום.
בהתאם, נדחית המרצת הפתיחה שהגישו ה"ה נעים.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו