מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

היתר להקמת חניות במבנה

בהליך עע"מ (עע"מ) שהוגש בשנת 2016 בעליון נפסק כדקלמן:

למערער אושרה בשעתו, במסגרת היתר הבניה שקבל להקמת ביתו, חניה בקומת הכניסה של הבנין בשטח של כ- 19 מ"ר. אלא שהמערער עשה דין לעצמו, הסב את החניה האמורה שבנה למחסן, ובמקומה הקים, ללא היתר, בחזית הבנין, על גבול החלקה ותוך חריגה מקוי הבנין, את מבנה החניה החדש מושא הליכים אלה בשטח של כ- 35 מ"ר ובגובה של 3.4 מ', אשר הנגישות אליו היא דרך שביל הולכי רגל המיועד להרחבה.
...
לאחר עיון הגענו למסקנה כי דין הערעור להידחות.
סוף דבר: דין הערעור להידחות.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

בפסק הדין בעירעור נקבע כי: "ליבת המחלוקת בין הצדדים נוגעת למבנה החניה, שהוא מושא פסק הדין קמא והערעור שלפנינו. למערער אושרה בשעתו, במסגרת היתר הבניה שקבל להקמת ביתו, חניה בקומת הכניסה של הבנין בשטח של כ-19 מ"ר. אלא שהמערער עשה דין לעצמו, הסב את החניה האמורה שבנה למחסן, ובמקומה הקים, ללא היתר, בחזית הבנין, על גבול החלקה ותוך חריגה מקוי הבנין, את מבנה החניה החדש מושא הליכים אלה בשטח של כ- 35 מ"ר ובגובה של 3.4 מ', אשר הנגישות אליו היא דרך שביל הולכי רגל המיועד להרחבה.
...
לאחר שמיעת הראיות וטענות הצדדים הרשיע בית המשפט את העותר, וביום 29.11.15 נגזר דינו של העותר לשלם קנס כספי בסכום של 70,000 ₪, לחתום על התחייבות להימנע מביצוע עבירה לפי סעיף 204 לחוק התכנון, ובנוסף הורה בית המשפט שהמבנה מושא כתב האישום יותאם להיתר המקורי, ובד בבד עוכב ביצועה של ההוראה על מנת לאפשר לעותר "להכשיר את המבנה במצבו הנוכחי". ביום 30.6.16 נדחה ערעורו של העותר על ההרשעה, והתקבל בחלקו הערעור על העונש שנגזר עליו (עפ"א 25121-01-16).
התוצאה שהגעתי אליה תומכת במסקנה שלכאורה יש לדחות גם את העתירה כלפי הוועדה המקומית.
בקשר לכך לא מיותר להזכיר את הדברים שבפתח החלטתה של ועדת הערר בערר הראשון, לאמור: "בשנת 2011 הגיש העורר בקשה ללגליזציה של הבניה אותה ביצע. הבקשה הגיעה לדיון בחודש אפריל 2011. המשיבה (הוועדה המקומית, א"ק) דנה בבקשה, אך החליטה, כפי שהיא נוהגת לעשות פעמים רבות מדי, שלא להחליט. היא קבעה כי הבקשה אינה מוגשת כיאות, לא מציגה חישובי שטחים ואינה צבועה על פי הוראות הדין. לפיכך ביקשה היא לקבל את חוות דעתה של הרשות המקומית בעניין הסדרת מערכות תשתית באזור (לא ברור מדוע הדבר נדרש בבקשה להקמת מבנה חניה), וכן עד לעריכתה של הבקשה לפי התקנות". לעומת זאת, ניתן להצביע על שינוי נסיבות שאינו קשור בעותר, המצדיק דווקא את המסקנה שאין מקום לדרוש מן העותר הגשת בקשה חדשה.
בכפוף לכל האמור לעיל, העתירה נדחית.

בהליך תכנון ובנייה - ועדות מקומיות (תו"ב) שהוגש בשנת 2021 בשלום רחובות נפסק כדקלמן:

בתאריך 11.09.11 התקבלה בקשה לבניית "תוספת קומה 4 עבור מלאכה, בשטח 122.73 מ"ר". בבקורת שנערכה בתאריך 23.10.11 נקבע, כי "יש להתאים תוכנית למציאות" (נספח 2 לתגובה).לצורך קבלת ההיתר, הנאשמים תיקנו את התוכנית (נספח ו' לבקשה, נספח 3 לתגובה), וזאת לאחר שנקבע, כי חלק מהתנאים לקבלת היתר הנו "ביטול שימוש למשרדים כולל הריסת מחיצות פנימיות". בתאריך 20.08.17 בוצעה ביקורת שגרתית ובה התגלה, כי מחוץ למבנה עצמו הוקמה חניה ללא היתר בניה בשטחים חקלאיים (נספח 4 לתגובה).
...
בנסיבות אלה, דין הטענה להתברר במסגרת שמיעת הראיות בתיק ולכן אני דוחה את הטענה בשלב זה. ההגנה הקבועה לנאשמים בסעיף 208 (ב) לחוק עובר לתיקון 116 וההגנה הקבועה בסעיף 243(ז) לחוק התכנון והבניה לאחר תיקון 116 הנאשמים טענו, כי בשנת 2017, הורה הנאשם 1 לקדם הליך תכנוני לשימוש למשרדים שהוחל שנים רבות עובר לתחילת כהונתו כמנהל אצל הנאשמת 2.
לא שוכנעתי, כי מדובר בנסיבות דומות לעניינם של הנאשמים שבפניי ובוודאי שאין לגזור על בסיס מקרה אחד.
. לסיכום, מקום שתיאור מילולי בכתב האישום של הבנייה או של מקום השימוש עשוי להיות בלתי ברור די הצורך, מן הראוי לצרף לכתב האישום תשריט, אשר ימחיש באופן גרפי את המתואר".
סוף דבר נוכח כל האמור לעיל, הבקשה לביטול כתב האישום נדחית.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

כך בעיניין הינדי דובר על מבנה חניה שהוקם ללא היתר, בסתירה לתכנית המתאר המקומית ובאופן שמהוה סטייה ניכרת [עניין הינדי, פסקות 6 ו – 7].
...
בנסיבות אלה, אני סבור כי יש להשיב את ההכרעה בבקשה לוועדה המחוזית, אשר תשוב ותידרש לה מחדש (De Novo), לאחר שתאפשר לצדדים להשלים טיעון בעניין, בשים לב לסוגיות שעלו במסגרת פסק הדין.
סוף דבר – העתירה מתקבלת במובן זה שהחלטת הוועדה המחוזית מיום 12.09.2016 מבוטלת.
לנוכח התוצאה אליה הגעתי אני מחייב את הוועדה המחוזית בשכר טרחת באי כוחה של העותרות בסך 20,000 ₪ (בהתחשב בכך שנערכו שני דיונים בעתירה).

בהליך בג"ץ (בג"ץ) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

טענות הצדדים העותר טען כי יש לבטל את הוראת הסילוק ממספר טעמים, ובין היתר, כי המבנה הוקם כתוספת לחנות חומרי ביניין הממוקמת בסמיכות לו; כי עברו יותר משישה חודשים מאז הקמת המבנה ועד מסירת הוראת הסילוק; כי התגובה להשגתו ניתנה בשיהוי ניכר, המעיד על כך שאין אינטרס צבורי או בטחוני בסילוק המבנה, ואשר יצר ציפייה לגיטימית אצלו כי אין כוונה לממש את הוראת הסילוק בעקבות השגתו; כי יש לכלול את התקופה שבה המתין לתגובה על השגתו במניין הימים לפי סעיף 6(א)(3) לצוו; וכי התבחינים שנקבעו ליישום הצוו במסגרת תקופת ההרצה (פיילוט) ואחריה אינם מתקיימים ביחס למבנה.
...
דיון והכרעה לאחר עיון בעתירה דנן ובתגובה המקדמית, הגענו לכלל מסקנה כי דין העתירה להידחות מחמת היעדר עילה להתערבות בהוראת הסילוק (ראו והשוו לעתירות דומות מהעת האחרונה אשר נדחו אף הן: בג"ץ 4050/20 מוחמד טהה נ' המפקד הצבאי באזור הגדה המערבית (24.9.2020) (להלן: עניין טהה); בג"ץ 4961/20 סאלח קאסם חסן בידאא נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית (12.10.2020); בג"ץ 7722/20 אוסאמה זכריא אדריס נ' המפקד הצבאי באיו"ש (23.11.2020); בג"ץ 4114/20 עבדאללה עבדאלפתאח אברהים יאסין נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית (16.9.2020)).
לגופם של דברים, לא מצאנו ממש בטענותיו של העותר.
אשר על כן, דין העתירה להידחות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו