מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

היתר בנייה מעבר לקווי בניין לבריכת שחייה

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

9.2 אישור בריכות שחיה וג'קוזי מעבר לקוי הבנין המאושרים בתכניות החלות במקום, כולל בניה בקוו בניה 0, ייעשה רק לאחר שהוועדה תשוכנע כי מיקום הבריכה אינו מהוה מיטרד לשכנים.
...
העותרים טוענים שהחלטת ועדת הערר, בה השוותה וועדת הערר בין בריכת שחייה בתוך קווי הבניין, לבריכת שחייה מחוץ לקווי הבניין, מאיינת את הוראות התכנית לעניין אבחנה זו. אני סבורה כי הדין עם וועדת הערר לעניין זה. על פי סעיף 9.1 לתכנית הועדה רשאית לאשר בריכת שחיה בתוך קווי הבניין, כשלא נאמר דבר לעניין מטרד או רעש.
סוף דבר לאור כל האמור לעיל העתירה הנדחית וצו המניעה מבוטל.
אשר להוצאות, אני סבורה כי יש לחייב את העותרים בהוצאות משמעותיות לאור העובדה שלאחר שהסכימו להעברת הדיון לוועדת הערר, ועל אף הדיון המקצועי שהתנהל בוועדת הערר, עמדו על כל טענותיהם, לרבות אלו שנגעו לדיון החוזר בוועדה המקומית.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2015 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

9.2 אישור בריכות שחיה וג'קוזי מעבר לקוי הבנין המאושרים בתכניות החלות במקום, כולל בניה בקוו בניה 0, ייעשה רק לאחר שהוועדה תשוכנע כי מיקום הבריכה אינו מהוה מיטרד לשכנים.
...
יתכן ואנשי רשות הרישוי לא הבינו באמת ובתמים, מה עמד בבסיס החלטת הועדה המקומית לקבל התנגדות העותרים ולהגיע למסקנה ולפיה הבריכה כן מהווה הפרעה לעותרים, אך הם אינם יכולים לקבל החלטה הסותרת את החלטת הועדה המקומית, בלי לדעת, מה כן עמד מאחורי החלטת הועדה המקומית, אם אכן הם סבורים שהחלטת הועדה המקומית אינה מנומקת.
ג) ב"כ המשיבות טענו, כי גם אם בית משפט מגיע למסקנה ולפיה יש לבטל את החלטת רשות הרישוי, אזי יש להפעיל בעניינינו את דוקטרינת הבטלות היחסית.
לסיכום: א) לאור האמור לעיל, דין העתירה להתקבל ברובה.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

נקבע כי בריכות שחייה הן שימוש אינטגראלי בייעוד למגורים, אשר ניתן להתירו במסגרת היתר בניה למגורים, אך עם זאת - בריכות שחייה נידרשות לעמוד בקוי הבניין הקבועים בתוכנית וככל שמבקש היזם הקלה כך שתותר חריגה מקוו הבניין הקבוע בתוכנית, יש לבחון את עצימות ההקלה וכן לבחון האם קיימת הצדקה תכנונית להקלה.
(7) בניה מעבר לקו שנקבע בתכנית כגבול לבניה בצידו האחורי של המיגרש .
...
משמע, שקיומה של דעת המיעוט ותוכנה במקרה הספציפי, אינם מביאים למסקנה כי נפל פגם בהחלטה, וודאי שלא פגם המצדיק התערבות של בית המשפט.
סיכום - לאור כל האמור מעלה, העתירה נדחית.
העותרת תשלם לוועדת הערר הוצאות בסך 7,500 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום צפת נפסק כדקלמן:

כמו כן, התובע טען כי הוקמה בריכת שחייה בחלקה 92 מעבר לקווי הבניין, בצמוד לקוו הגבול בין החלקות מבלי לשמור על מרחק 3 מטר ממנו, וזאת בנגוד לחוקי התיכנון והבניה.
לגבי הגדר הפולשת אל תוך חלקת התובע, הנתבע צירף היתר בניה מתאריך 25.11.97; ולגבי בריכת השחייה הנמצאת בצמוד לקו הגבול, הוא צירף היתר בניה מיום 9.11.08 (נספח ד' לכתב הגנתו).
...
על כן, הטענה בעניין זה נדחית.
סיכומו של דבר: תביעת התובעת הוכחה עת הוכחה בעלותו בחלקה 93 והפלישה אליה.
אני מורה לנתבע לפנות את חלקה 93 מכל אדם וחפץ, לרבות הגדר הפולשת, וזאת תוך 30 קבלת פסק הדין.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2013 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

במקביל, אושרה כהקלה הוספת בריכת שחייה בחצר, בהתאם לחוות דעתה של המשנה ליועמ"ש של הערייה, עו"ד הראלה אברהם אוזן, ולפיה בריכת השחייה המבוקשת אינה מהוה בינוי הגורע מהשטח הפתוח הרציף הנידרש בסעיף 10.1.10.
בעניינינו, חלה תכנית 2754 שכותרתה "קוי בנין לבריכות שחייה בבתים פרטיים צמודי קרקע". סעיף 9.2 קובע כי ניתן לאשר הקמת בריכות שחייה מעבר לקווי ביניין, אם הוועדה המקומית שוכנעה כי מיקום הבריכה אינו מהוה מיטרד לשכנים.
...
הטענות הנ"ל לא הועלו במסגרת ההתנגדויות ובכתב הערר ומכאן דינן להידחות על הסף.
בנסיבות העניין, האיזון בין שיקול השמירה על שלטון החוק לפרמטרים הנוספים מוליך למסקנה כי יש מקום להכשיר את הבנייה.
סוף דבר: אשר על כן, ולאור כל האמור לעיל, דין העתירה להידחות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו