מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

היתר בנייה לסגירת מרפסת בדירת מגורים

בהליך תיק אזרחי דיון מהיר (תאד"מ) שהוגש בשנת 2023 בשלום חדרה נפסק כדקלמן:

התובעת הגישה לעריית חדרה, מחלקת הפיקוח על הבניה, תלונה על הבניה ועל סגירתה של מרפסת דירת הנתבעת ללא היתר (להלן התלונה); התלונה נבדקה בידי הגורם המוסמך בערייה והודע לתובעת במכתב מיום 19.7.2020 על אי-פתיחה בחקירה.
הנתבעת חלקה על כך שסגירת המרפסת נועדה להרחיב את דירתה, מסרה שהיא גרה בגפה ושבה ואמרה שביצעה את הבניה רק מסיבה רפואית, כדי להרחיק את היונים ממרפסתה לאחר שחלתה בשל הלכלוך שהן גורמות [עמ' 38 ש' 38 עד עמ' 39 ש' 5].
...
התביעה נדחית במלואה.
התובעת תשלם לנתבעת את הוצאות ההליך בסך 1,000 ₪ ושכ"ט עו"ד (כולל מע"מ) בסך 5,580 ₪, שניהם בערכי יום פסק-הדין (להלן יחד הסכום הפסוק).
התובעת תשלם לנתבעת את הסכום הפסוק תוך שלושים יום מן המועד בו יומצא לה פסק-דין; סכום שלא ישולם במועד יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום פסק-הדין ואילך עד מועד התשלום בפועל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2019 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

גם אם תוכר הנתבעת כדיירת מוגנת הם זכאים לפנותה לנוכח עילות הפינוי הבאות: הנתבעת ביצעה שינויים מהותיים בדירה ללא רשות וללא היתר בניה.
בין השאר, סגרה מרפסת והפכה אותה למטבח וכן אפשרה לשכנה שמעליה לבנות על המרפסת הסגורה; הנתבעת התחברה ללא רשות לאספקת מים שאיננה שלה; הנתבעת לא משלמת שכר דירה כסדרו ולא משלמת על החלק המורחב של הדירה; הנתבעת לא הפקידה שטרות לכסוי דמי השכירות.
עוד אוסיף, בהקשר הנתבעת לבדה, כי אף אם לא ניתן היה להכיר בה כדיירת מוגנת, הרי שבכל מקרה המדובר בדיירת המתגוררת מזה עשרות שנים בדירה ומשכך היא זכאית להמשיך ולהתגורר בה מכוח נוהג שנוצר במשך שנים רבות (ראו והשוו ע"א (מחוזי ירושלים) 4303/03 הפטריארכיה הארמנית בירושלים נ' הזו (פורסם בנבו, 4/11/2003); ערעור שהוגש לבית המשפט העליון נדחה רע"א 10646/03 הזו נ' הפטריארכיה הארמנית בירושלים (פורסם בנבו, 17/3/2004).
...
סוף דבר הנתבעת היא דיירת מוגנת מקורית בדירה.
התביעה נדחית.
התובעים ישלמו לנתבעת הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך כולל של 30,000 ₪.

בהליך ערעור פלילי על בימ"ש לעניינים מקומיים (עפמ"ק) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

ביום 1.12.08 נגזר דינו של המשיב ובו הוא נצטווה, בין היתר, להתאים להיתר בניה ביצוע עבודות של סגירת מרפסת בחומר קל ובצוע שימוש חורג בדירת מגורים לישיבה, בדירה בקומה ב' ברחוב בית וגן 99 בירושלים (להלן: "הנכס"), לרבות באמצעות הריסה והפסקת השמוש החורג, וזאת לא יאוחר מיום 1.7.09.
...
המסקנה היא, איפא, שטענה של הגנה מן הצדק בשל אכיפה בררנית יכולה להשפיע על קביעת מתחם העונש ההולם או על קביעת העונש המתאים בגדרי המתחם לפי עקרונות תיקון 113.
בשים לב למאסר על תנאי המכביד שהטיל עליו בית משפט קמא, ולכך שבית משפט קמא קבע שהצו יכנס לתוקף בתוך 30 ימים, ובפועל המבנה נהרס, ומאחר שאין דרכה של ערכאת ערעור למצות את הדין עם נאשמים, גם כאשר הערעור על קולת העונש מתקבל, ולנוכח מכלול השיקולים שפורטו על-ידי, כאמור, החלטתי להטיל סכום קנס ברף התחתון של המתחם, קרי 10,000 ₪ (או חודשיים מאסר תחתיו.
אומנם טוענת המערערת, כי המשיב השתמש לרעה בהליכי משפט כדי להאריך ולסרבל את הדיון בעניינו, ובנסיבות כאלה ניתן לשקול הטלת הוצאות גם כאשר עסקינן בהליך פלילי, אולם לא מצאתי כי מדובר במקרה חריג המצדיק הטלת הוצאות בנסיבות התנהלות הדיון בתיק זה. בנוסף, בשים לב לסכום הקנס שהושת על המשיב, ומאחר שכאמור, אין דרכה של ערכאת הערעור להתערב בכגון דא, לא מצאתי להתערב בהחלטת בית משפט קמא בעניין זה. סוף דבר, הערעור מתקבל בחלקו.

בהליך תכנון ובנייה - ועדות מקומיות (תו"ב) שהוגש בשנת 2019 בעניינים מקומיים ירושלים נפסק כדקלמן:

על פי עובדות כתב האישום, ביום 1.12.2008 נגזר דינו של הנאשם על ידי בית משפט זה ב-ת.פ. 2793/2008 ובו נצטווה בין היתר להתאים את ביצוע העבודות של סגירת מרפסת ובצוע שימוש חורג בדירת מגורים לישיבה - להיתר בניה, לרבות באמצעות הריסה והפסקת השמוש החורג, וזאת לא יאוחר מיום 1.7.2009 (להלן - גזר הדין).
...
בחירתו של נאשם מורשע שלא לשוב למוטב אלא רק להפחית את עצימות הפרת החוק שהוא ממשיך לבצע - שונה בטיבה מהפרת חוק שהיא מלכתחילה בעצימות נמוכה-יותר (בהשוואה למעשהו המקורי של הנאשם המורשע).
התוצאה נוכח המשך שימוש חורג בנכס ובהעדר הגנה מורשע הנאשם גם בעניין אי ציות לגבי שימוש חורג בנכס.
סוף דבר הנאשם מורשע במלוא עבירת אי הציות המיוחסת לו בכתב האישום.

בהליך תכנון ובנייה - ועדות מקומיות (תו"ב) שהוגש בשנת 2020 בעניינים מקומיים ירושלים נפסק כדקלמן:

על פי עובדות כתב האישום (המתוקן בשנית), ביום 1.12.2008 נגזר דינו של הנאשם על ידי בית משפט זה ב-ת.פ. 2793/2008 ובו, בין היתר, נצטווה להתאים ביצוע עבודות של סגירת מרפסת ובצוע שימוש חורג בדירת מגורים לישיבה (הכל בדירה בקומה ב' ברחוב בית וגן 99 בשכונת בית וגן בירושלים) להיתר בניה, לרבות באמצעות הריסה והפסקת השמוש החורג, וזאת לא יאוחר מיום 1.7.2009.
...
משתיקנה המאשימה את כתב האישום פעמיים תוך גרימת עיכובים בניהול ההליך, לא מצאתי מקום להיעתר לבקשה.
סבורני כי אין מקום לכבול את שיקול דעתו של בית המשפט אשר ידון בעתיד בעניינו של הנאשם באמצעות הטלת התחייבות כאן, מה גם שאין קושי לבסס הטלת קנס כספי בסכומים נכבדים ביותר במקרה של אי ציות (על יסוד סעיף 246 לחוק וסעיפים 61(א)(4) ו-61(ג) לחוק העונשין).
התוצאה לאור כל האמור אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר על תנאי לתקופה של 3 (שלושה) חודשים והתנאי הוא שבמשך 3 (שלוש) שנים מיום 28.7.2020 לא יעבור הנאשם כל עבירה על דיני התכנון והבניה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו