מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

הטלת קנסות בגין ליקויי בטיחות

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2019 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

לנוכח חומרת העבירה וחשיבות יצירת ההרתעה עת מדובר בעבירות בטיחות ובמיוחד בענף הבניין, ונוכח העובדה שהמערער לא פעל בהתאם להוראות צו הבטיחות ולא דאג לתיקון הליקויים עובר לבקורת שנערכה ביום 23.2.2017 - לא מצאנו מקום להפחית את שיעור הקנס שהוטל על המערער, ולעניין זה אנו חוזרים על ההנמקות שהובאו לעיל בעיניין המנעות מהרשעה.
...
אין בידינו לקבל את טענתו של המערער, ולא שוכנענו כי התקיימו במקרה הנדון נסיבות חריגות המצדיקות הימנעות מהרשעה.
לנוכח חומרת העבירה וחשיבות יצירת ההרתעה עת מדובר בעבירות בטיחות ובמיוחד בענף הבניין, ונוכח העובדה שהמערער לא פעל בהתאם להוראות צו הבטיחות ולא דאג לתיקון הליקויים עובר לביקורת שנערכה ביום 23.2.2017 - לא מצאנו מקום להפחית את שיעור הקנס שהוטל על המערער, ולעניין זה אנו חוזרים על ההנמקות שהובאו לעיל בעניין הימנעות מהרשעה.
סוף דבר – הערעור מתקבל חלקית והקנס מועמד על סך של 11,680 ₪ כמוסבר לעיל.

בהליך ועדת ערר (ו"ע) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

הסמכות לנקיטת סנקציות כלפי קבלנים שהפרו את כללי הבטיחות באתרי עבודה הנה של משרד העבודה והרווחה, שהוא הגוף המקצועי, והוא מוסמך להטיל קנסות ולסגור אתרי עבודה.
לנוכח הליקויים המהותיים החמורים שהתגלו באתרי העבודה של העוררת בשנים 2017 – 2019 הוטלו על ידי מפקחי הבטיחות בעבודה במשרד העבודה, צוי בטיחות לאתרי עבודה אלו, המורים על הפסקת העבודה בהם עד לתיקון הליקויים, מכוח הסמכות שניתנה להם לעשות כן בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954.
...
לא מצאנו כל הצדקה להתערב בהחלטותיו של רשם הקבלנים.
אנו דוחים את הערר.
אנו מחייבים את העוררת לשלם למשיב את הוצאותיו, לרבות שכ"ט עורך דין, בסך כולל של 15,000 ₪.

בהליך תיק תעבורה (תת"ע) שהוגש בשנת 2018 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

שוטרים אלה מסרו כי ביום 26.3.17 נערכה ונמסרה לבעלים הודעת אי שימוש ברכב עקב ליקויים בטיחותיים שנמצאו בו. בהודעה זו צויין מפורשות כי על הבעלים להחליף את צמיגי הרכב, לבצע בדיקת פילטר, לחזק את המצבר, ועוד.
בהמשך לאחר שנשמעו טיעונים לעונש ניתן גז"ד. בית משפט קמא הטיל על המערער עונשים בדמות קנס בסך 1,200 ₪; פסילה מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 3 חודשים; הפעלת פסילה על תנאי לחודשיים כפי שנפסק בבית משפט לתעבורה בעכו ביום 8.11.15 בתיק 3139-03-15, לריצוי באופן מיצטבר.
...
עוד הבהיר ביהמ"ש קמא, כי המערער לא טרח להזמין את הבעלים כעד מטעמו; כן דבריו כי לאחרון לא ידוע אודות הודעת אי השימוש לא מתיישבים עם עדות השוטרים ולא עם העובדה שחתימתו של הבעלים מתנוססת על טופס הודעה זו. מכל האמור לעיל, מסקנתו של ביהמ"ש קמא הייתה כי ניתנה הודעת אי שימוש, המערער נהג ברכב, ומכאן המערער הורשע בעבירות שיוחסו לו בכתב האישום.
לא זו אף זו, גם לו היה ביהמ"ש קמא נעתר לבקשת המערער ומקבל כראיה מטעמו את החלטת ביהמ"ש לתעבורה בעכו בתיק בא"ש 1180-05-17 מיום 11.5.17 אשר בגדרה קיצר את תקופת איסור השימוש המנהלי עד ליום מתן ההחלטה, הדבר לא היה מועיל גם לא משרת את המערער.
מכל האמור לעיל, הערעור נדחה.

בהליך ועדת ערר (ו"ע) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

מהחלטת רשם הקבלנים עולה כי המשיבה הוזמנה להופיע בפני הועדה המייעצת נוכח ליקויים בטיחותיים באתרי העבודה של המבקשת ובעקבות צוי בטיחות שהוצאו לחברה על-ידי משרד העבודה.
הועדה שמעה את הנוכחים עינה במסמכים והמליצה דלקמן: הוועדה המליצה לנקוט כנגד החברה באמצעי משמעת מסוג התליה בפועל לשלוש שנים, ולהשית על החברה את הקנס המרבי כמפורט בהמלצת הועדה המצ"ב. החלטתי לקבל את המלצת הועדה מנימוקיה מתלה את רישומה של החברה בפועל למשך 3 שנים בגין היתנהלותה בכל הקשור לשמירת הבטיחות באתרי העבודה שלה והיערכותה בנושא בתוך האירגון עצמו.
...
לאחר שעיינתי בבקשה ובנימוקיה, הגעתי לכלל מסקנה, שאין מקום ליתן את הצו המבוקש וכי גם אין דחיפות לדון בבקשה במהלך פגרת בית המשפט.
הוועדה שמעה את הנוכחים עינה במסמכים והמליצה דלקמן: הועדה המליצה לנקוט כנגד החברה באמצעי משמעת מסוג התליה בפועל לשלוש שנים, ולהשית על החברה את הקנס המירבי כמפורט בהמלצת הוועדה המצ"ב. החלטתי לקבל את המלצת הוועדה מנימוקיה מתלה את רישומה של החברה בפועל למשך 3 שנים בגין התנהלותה בכל הקשור לשמירת הבטיחות באתרי העבודה שלה והיערכותה בנושא בתוך הארגון עצמו.
נוכח האמור לעיל, אני דוחה את הבקשה למתן סעד זמני במעמד צד אחד ואין אני רואה כל דחיפות לדון בבקשה זו בפגרת בית-המשפט.
אני קובע כבר עתה דיון בפני ועדת הערר ליום 10.9.2019 שעה 12:30.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לאור האמור, מבקשת המאשימה כי במיתחם הענישה שבין 70%-90% יוטל על כל אחד מהנאשמים קנס עונשי בסך שלא יפחת מ-80% מגובה הקנס המקסימלי ובהתאם לכך, כל אחד מהנאשמים ישלם קנס בסך של 163,200 ₪ (29,200 ₪ *6 = 175,200 ₪, ועוד 28,800 ₪ (14,400 ₪ *2) המובילים לסך 204,000 ובמכפלת 80%).
הוצא על ידו צו בטיחות בעקבות ליקויי הבטיחות שהתגלו והתיק הועבר לטפול יחידת החקירות.
...
נוסף על האמור לעיל, אין בידי לקבל את טענת הנאשמים כי האישומים בהם הורשעו אינם כה חמורים כפי שהדבר הצטייר מלכתחילה לטענתם (ס' 28 לטענות הנאשמים בכתב).
יחד עם זאת, לנאשם חלק בביצוע העבירות בהתחשב בתפקידו בנאשמת במועדים הרלוונטיים כאשר שימש כבעלים ומנהל בחברה על כן, אני סבורה כי אין לגזור גזירה שווה בנוגע לאחריותם.
סוף דבר לאחר שנתתי דעתי לכל האמור לעיל, אני משיתה על הנאשמת קנס כספי בגובה 71,400 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו