מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

החמרה בעונש בגין עבירות נשק

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום נתניה נפסק כדקלמן:

עם זאת, מגמת ההחמרה בענישה בגין עבירות בנשק מתמשכת מזה זמן רב, עובר לחקיקת התיקון לחוק, וזו רלוואנטית כמובן ותשפיע על גזירת עונשו של הנאשם.
...
סופו של דבר מצאתי כי הפגמים שנתגלו במהלך החיפוש, מצדיקים הפחתה ממרכיב המאסר בפועל שיוטל על הנאשם, כך שזה יועמד מעט מתחת לאמצע המתחם.
סוף דבר, הנני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: 45 חודשי מאסר בפועל, בניכוי ימי מעצרו, מיום 7.2.19 עד 11.6.19.
אני מורה על חילוט מכונית הסובארו.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

בית המשפט העליון עמד בפסיקותיו פעם אחר פעם על חומרתן של עבירות הנשק שהפכו ל"מכת מדינה"; על הסיכון הרב הגלום בכך לגוף ולנפש; ועל מגמת ההחמרה בענישה בגין עבירות אלה שבאה לידי ביטוי בין היתר בקביעת עונש מיזערי על-ידי המחוקק.
...
בהתחשב בערכים שנפגעו ובעוצמת הפגיעה בהם; בנסיבות ביצוע העבירה; במדיניות הענישה הנוהגת; ובעקרון ההלימה המהווה עקרון מנחה בענישה – אני סבורה כי מתחם העונש ההולם בעניינו של הנאשם שלפניי נע מ-28 עד 48 חודשי מאסר בפועל.
בהתחשב בכך, אך גם בשים לב לתמורה הכספית הנמוכה יחסית לה זכה הנאשם בגין חלקו הלא דומיננטי בעסקת המכר (500 ₪), אני קובעת כי מתחם הקנס ההולם בנסיבות עניינו של הנאשם, יתחיל מסכום של 1,000 ₪ ומעלה.
סוף דבר נוכח מכלול הטעמים שפורטו, אני גוזרת על הנאשם כדלקמן: 32 חודשי מאסר בפועל, החל מיום מעצרו.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

צורך השעה הוא להחמיר בענישה בגין עבירות נשק, תוך מתן משקל בכורה לשיקולי הרתעה, אף אם הנאשמים נעדרי עבר פלילי, והארוע הוא בגדר חריג בנוף חייהם הנורמאטיבי "ההלכה כי בעת גזירת עונשו של מי שהורשע בעבירות נשק, על בית המשפט לבכר את האנטרס הצבורי שבהרתעת הרבים, על פני נסיבותיו האישיות של הנדון" (ע"פ 587/22 עדאב אבו נאעסה נ' מדינת ישראל פסקה 13 (22.5.2022)).
...
לאחר שבחנתי את נסיבות ביצוע העבירה, מדיניות הענישה הנוהגת ומידת הפגיעה בערכים המוגנים, אני קובעת מתחם ענישה שנע בין 30-15 חודשי מאסר בפועל.
לאחר שבחנתי את כלל השיקולים, מצאתי שיש בכוחם של נתוני הנאשם ופגיעת המאסר בו ובמשפחתו כדי לבסס את מיקום עונשו בתחתית מתחם הענישה אך לא כדי להביא לחריגה ממנו והסתפקות בענישה שאינה מאסר ממש.
לאור האמור לעיל אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: 15 חודשי מאסר בפועל בניכוי ימי מעצרו 7.3.22 עד ליום 4.4.22.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

בית המשפט העליון עמד בפסיקותיו פעם אחר פעם על חומרתן של עבירות הנשק שהפכו ל"מכת מדינה"; על הסיכון הרב הגלום בהן לגוף ולנפש; ועל מגמת ההחמרה בענישה בגין עבירות אלה.
...
אני סבורה כי המתחם האמור שנקבע בהלכה הפסוקה בגין עבירה של נשיאת נשק (30 עד 42 חודשי מאסר בפועל), עשוי להלום את עבירות נשיאת הנשק בנסיבות המקרה דנן בהעדר טעמים להקל בו. כך, שהרי במהלך 3 השנים בהן הנאשם 1 החזיק באקדח לסירוגין, הוא נשא אותו על גופו בטבורה של עיר, וכן השתתף בחתונות כשהוא נושא את האקדח עמו, על הסיכונים הכרוכים בכך.
בנסיבות המקרה דנן אני סבורה כי ראוי שהמתחם בעניינו של נאשם 1 יהיה מחמיר יותר.
בפס' 12-14 לעיל דנתי ברמת הענישה העדכנית הנוהגת בפסיקה, ואני מפנה לדבריי שם. ודוק, מאחר שהנאשם 2 נשא את הנשק על גופו למרחק קצר בלבד והחזיק בו למשך פרק זמן מצומצם, אני סבורה כי מן הראוי שהרף התחתון של מתחם העונש ההולם בעניינו של הנאשם 2, יהיה נמוך במידת-מה מהרף התחתון שנקבע בע"פ 5602/22 הנ"ל (פס' 13 לעיל) וכן מהעונש המזערי הקבוע בחוק, באופן שחלק מהעונש המזערי ירוצה על תנאי.
בהתחשב בערכים שנפגעו ובעוצמת הפגיעה בהם; בנסיבות ביצוע העבירות; במדיניות הענישה הנוהגת; ובעקרון ההלימה המהווה עקרון מנחה בענישה – אני סבורה כי מתחם העונש ההולם בעניינו של הנאשם 2 נע מ-26 עד 50 חודשי מאסר בפועל.
סוף דבר נוכח מכלול הטעמים האמורים, אני גוזרת על כל אחד מהנאשמים כדלקמן: נאשם 1 – נאדר אבו רג'ב: 48 חודשי מאסר בפועל, החל מיום מעצרו.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

לא פעם נקבע כי יש להחמיר בענישה בגין עבירות נשק, ולהעניק משקל מרכזי לשיקול של הרתעת הכלל".
...
בע"פ 2602/23 מג'די אבו ואדי נ' מדינת ישראל (7.11.2023) – נדחה ערעורו של נאשם אשר הורשע על יסוד הודאתו בכתב אישום מתוקן במסגרת הסדר טיעון בעבירות נשק (החזקת נשק), וירי מנשק חם. על רקע סכסוך בין משפחת הנאשם למשפחת המתלוננים, הוצב מחסום אבנים וצמיגים על שביל עפר שחסם מעבר של כלי רכב של משפחת המתלוננים לשטח הסמוך למגורי משפחתו של הנאשם.
לאחר שעיינתי בגזר הדין שניתן בתפ"ע 32210-12-21, מצאתי שלא לקבל את עמדת ההגנה, שכן בענייננו הנאשם הורשע בעבירות שונות מהעבירות בהן הורשעו שני בני המשפחה היריבה.
מכל המקובץ לעיל, ובאיזון השיקולים השונים, הנני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: א. 48 חודשי מאסר בפועל בניכוי ימי מעצרו.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו