מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

החלקה על מים ברצפת שירותים במהלך העבודה

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2020 באזורי לעבודה נצרת נפסק כדקלמן:

אשר לטענת הנתבע כי פגיעתה של התובעת אירעה כתוצאה מגורם פנימי, היינו מגורם "אידיופטי" שאינו קשור לעבודה, לא שוכנענו שהתאונה התרחשה "עקב סחרחורת וחולשה פנימית". גירסתה העובדתית של התובעת גרסת התובעת בכל הנוגע לנפילתה עקב החלקה, עולה בקנה אחד עם הודעתה לחוקר המל"ל. כבר בהודעתה לחוקר המל"ל, אשר נימסרה ביום 22.1.18, בטרם ידעה אודות דחיית תביעתה, העידה התובעת כי הפגיעה התרחשה כתוצאה מהחלקה על מים שהיו על ריצפת שירותי בית הספר: "ש. מה קרה לך?
בתצהיר עדותה הראשית, ציינה התובעת: "...בשעה 10:10 לערך קמתי והלכתי להתפנות בשרותי המורים הצמודים לחדר המורים...נגשתי לחדר השירותים, נכנסתי לחדר השירותים, שם בסמוך לכיור הרגל שלי החליקה על גבי הריצפה שהייתה רטובה, מעדתי ונפלתי על צד ימין ונחבלתי בכתף ימין. במהלך הנפילה ניסיתי לאחוז בכיור כדי לבלום את הנפילה אך ללא הצלחה. כתוצאה מהנפילה הראש שלי ניחבל בעוצמה רבה ברצפת השירותים (ההדגשה אינה במקור, מ.ש)" (סעיף 16 ו - 17 לתצהיר).
...
אשר לטענת הנתבע כי פגיעתה של התובעת ארעה כתוצאה מגורם פנימי, היינו מגורם "אידיופטי" שאינו קשור לעבודה, לא שוכנענו שהתאונה התרחשה "עקב סחרחורת וחולשה פנימית". גרסתה העובדתית של התובעת גרסת התובעת בכל הנוגע לנפילתה עקב החלקה, עולה בקנה אחד עם הודעתה לחוקר המל"ל. כבר בהודעתה לחוקר המל"ל, אשר נמסרה ביום 22.1.18, בטרם ידעה אודות דחיית תביעתה, העידה התובעת כי הפגיעה התרחשה כתוצאה מהחלקה על מים שהיו על רצפת שירותי בית הספר: "ש. מה קרה לך?
מעת שמצאנו את גרסתה של התובעת מהימנה, ונתמכת במסמך רפואי מהותי אשר נערך בסמוך לאירוע, איננו סבורים כי הנתונים האחרים בתיקה הרפואי יכולים להביא אותנו למסקנה שונה.
סוף דבר - אנו מקבלים את גרסת התובעת ואת תיאורה את האירוע.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2015 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

עדותו של מר מוטקין: לתמיכה בעדותה הביאה את מר אלכס מוטקין, קרוב מישפחה רחוק שלה, אשר עבד בעת התאונה בשרות "איקאה". עד זה נחקר בחקירה ראשית בבית המשפט.
מהסכם זה שנחתם בחודש ספטמבר 2009, אשר שני הצדדים נימנעו מצרוף מלוא תוכנו על נספחיו, ניתן להעלות כי חברת "לבנה צפוני בע"מ" הנה מפעילת חנות "איקאה" מתוקף זיכיון שניתן לה. ודוק: דוקא נספחי ההסכם הם הרלבאנטיים להכרעה במחלוקת שבין הנתבעים לבין עצמם שכן נספח א' הנו ההזמנה של "איקאה" לקבל הצעות לשירותי ניקיון ונספח ב' הנו הצעת "אדמוני" למתן השירותים.
התובעת ביצעה את עבודתה, נעלה נעלי עבודה, נכנסה לחדר אשפה ולא הבחינה במים על הריצפה וכאשר כבר הבחינה בהם בצאתה ניסתה להלך בזהירות המתבקשת, ונפלה.
...
לא שוכנעתי כי מר מוטקין דבק בעובדות.
איש מהצדדים לא ביקש לחקור את המומחה ועל כן אני קובע כי נכותה של התובעת בגין התאונה הינה 0%, כפי שאף קבעה וועדת העררים שליד המוסד לביטוח לאומי.
התביעה כנגד הנתבעת 2 נדחית וכך גם הודעת הצד השלישי שהוגשה על ידי הנתבעת 2 כנגד הנתבעת 1 וחברת הביטוח "מנורה". בנסיבות העניין לא מצאתי לחייב את התובעת ו/או את הנתבעת 2 בהוצאות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2016 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

לטענתו, בסביבות השעה 12:00 יצא מאולם התצוגה בו שהה, לכיוון חדרי השירותים, ובעת שהסתובב אל המסדרון החליק על מים שהיו במקום בגלל שטיפת הריצפה באותה עת. התובע ציין כי בעת שפנה למסדרון הבחין בעובד ניקיון בסמוך אליו.
כן טענה העדה כי על דרך שגרה בעת ביצוע עבודות ניקיון ובסמוך לאחריהן מוצבים שלטי אזהרה צהובים הכוללים אזהרה כי הריצפה רטובה/חלקה, אלא שהתובע טען כי לא ראה במקום שלט אזהרה ועדותו בנקודה זו לא נסתרה.
...
סוף דבר נוכח כל האמור, סכום הפיצוי עומד על 264,300 ₪.
הנתבעת תשלם לתובע 1 סך של 66,075 ₪, וכן שכ"ט עו"ד בסך 15,000 ₪.
לתובע 2 תשלם הנתבעת סך של 198,225 ₪ וכן שכ"ט עו"ד בסך 40,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2017 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

רק לאחר מכן, בעת שנשאלה מפורשות על ידי בא כוח הערייה בנוגע לקשר שבין ההחלקה לבין השטיפה, השיבה התובעת כי "שכחתי לציין שהרגשתי לא רק מים אלא סוג של חומר, אולי סבון או חומר אחר" (עמוד 1 לפרוטוקול שורה 25).
סיכום הממצאים העובדתיים הנוגעים להתרחשות התאונה הוא, איפוא, כדלקמן: לטעמי, התובעת הוכיחה במידה הנדרשת שהיא החליקה על מים שנותרו ברחוב כתוצאה מעבודות השטיפה שביצעו עובדי הערייה, אם כי לא מדובר היה במים בכמות חריגה במיוחד או בהיקוות של מים לאיזור ספציפי ברחוב.
נ' פארק העמק בע"מ (19.2.2015) הטיל בית המשפט על מחזיקת מקרקעין אחריות בגין החלקה על מים שניקוו ברצפת שירותים שהעמידה לטובת המבקרים במקום, בקבעו כי המחזיקה לא נקטה אמצעים כלשהם לשם מניעת סכנת ההחלקה בשירותים, כגון ריצוף מתאים או הנהגת שיטת ניקיון הולמת.
...
בשים לב לפגיעה התפקודית ולהוצאות שהוכחו סבורני כי יש להעמיד את הפיצוי עבור עזרת צד שלישי שנדרשה לתקופה שסמוך לאחר התאונה על סך של 10,500 ₪.
בנסיבות העניין, סבורני כי שווי עזרת הצד השלישי שתידרש בגין נזקי התאונה, עבור התקופה שמיום 1.10.12 ואילך וכן עבור העתיד, עומד על סכום כולל של 20,000 ₪, נכון להיום.
סיכום הגעתי, אפוא, למסקנה כי הנתבעת אינה אחראית לנזקי התובעת.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

התובעת צעדה לשירותים של האולם והיא החליקה לפתע על מפגע מים של מי שטיפה שהיו על ריצפת חדר השירותים, ללא שהיה במקום כל שלט אזהרה.
עוד נטען, כי לא ייתכן כי במקום נפילת התובעת היו מי שטיפה מאחר ועבודות הניקיון לא מבוצעות במהלך הארוע.
דיון והכרעה שינוי ראשון בגירסת התובעת לגבי מיקום נפילתה עלה בתצהיר עדותה הראשית, לפיו נטען כדלקמן: "החלקתי על מי שטיפה שהיו על ריצפת חדר הכניסה לשירותים" (ראו: סעיף 3 במוצג ת/2).
...
בחינת הראיות הנ"ל מובילה אותי למסקנה, כי אין בראיות התביעה כדי לבסס את טענת התובעת בדבר החלקתה על מי שטיפה לפני הכניסה לשירותים.
לא זו אף זו, לאחר בחינת ראיות התביעה, שוכנעתי כי דין התביעה להידחות אף מבלי להידרש לראיות הנתבעים.
לסיכום אני מורה על דחיית התביעות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו